• Silverlind "Korolevskoe Zoloto"
Best before until 12.2020

Silverlind "Korolevskoe Zoloto"

Tilia tomentosa
  • Tillverkare: Aelita
  • I paketet: 10 s.
  • Tillgänglighet: 2
  • 1.24€
  • 0.75€


Silverlind "Kungligt Guld".

Hõbepärn „Korolevskoje Zoloto“ - Tilia tomentosa.
Üks kõige dekoratiivsemaid ja ilusamaid pärnasid. Sihvakas puu on kuni 25 m kõrge, kauni hõbedase lehestikuga ja laipüramiidja võraga. Lehed on ümarad, kuni 12 cm läbimõõdus, alumine külg on valge-siidise karvasusega.
Õitseb juulis 2 nädalat, õied on väga lõhnavad. Pärn on vähenõudlik, põuakindel, varjutaluv, kasvab aeglaselt, teda ei kahjusta kahjurid ega haigused. Suurepärane meetaim. Kasutatakse üksikistutuseks, alleepuuna ja massiivistutuseks. Seemned külvatakse sügisel peenrasse 2-3 cm sügavusele. Tõusmed ilmuvad kas esimesel või teisel kevadel. Kolme - nelja pärislehega seemikud istutatakse alalisele kasvukohale.

* Karvane ehk hõbepärn.
Kasvab looduslikult Lääne-Euroopa kaguosas, Balkanimaades ja Väike-Aasias. Kasvab üksikult, harva väikeste rühmadena laialehistes metsades. Valguselembene mesofüüt, mesoterm, eutroof, assektaator, harva laialehiste metsade sodominant. Kaitstakse looduskaitsealadel.
Üks kõige dekoratiivsemaid pärnasid. Sihvakas puu on kuni 30 m kõrge, kauni hõbedase lehestikuga ja suurepärase korrapärase, looduslikult laipüramiidja või ovaalse võraga.
Sobib suurepäraselt alleeks, üherealiseks tänavaäärseks istutuseks, rühmiti ja üksikult. Kasvukiirus keskmine. Lehed on tähelepanuväärsed: ümmargused (12 cm), pealt tumerohelised, kasvu algul kergelt karvased, alumisel poolel valgekarvased, leheroots karvane, ereda päikese käes lehed veidi kaarduvad, näidates oma kaunist hõbedast alumist külge. Sel ajal on pärn muinasjutuliselt kaunis … Õitseb hiljem kui harilik pärn, juulis II poolel, 20-29 päeva. Õied on väga lõhnavad. Viljad valmivad 4.IX+32. Talvekindlus täielik.
Töötlemisel 0,01% ИМК preparaadiga juurdub 90% pistikutest. Soovitatakse linnahaljastuseks. Varjutaluv, soojalembene, talub hästi linnatingimusi, on suure põuakindlusega, teda ei kahjusta putukad ega haigused.
Kasvukoht: pärn on üks varjutaluvamaid liike, olles M. Turovski valgusnõudluse skaalal üks viimastest kohtadest, jäädes alla vaid nulule,kuusele, pöögile ja valgepöögile. Kasvab mõõdukalt viljakal pinnasel, mis laseb hästi vett läbi. Tänu sellele jääb ta teiste puude varjus ellu ja kindlates tingimustes võib teisi asendada. Eesti tingimustes tuleks kasvatada soojematel ja kuivematel lõunanõlvakutel, kuna see liik on just soojanõudlikum.
Paljundamine: muuhulgas ka seemnetega. Külvates sügisel kõva kattega pruunikat värvi seemneid, võivad tõusmed ilmuda alles teisel või kolmandal kevadel. Seepärast soovitavad mõned spetsialistid koguda seemneid, mis on alles kolletuma hakanud ja nende koor pole veel kõva ning külvata siis kohe 2-3 cm sügavusele. Esimestel aastatel vajavad pärnad varjutamist. Nad kasvavad aeglaselt, kuid hiljem, 5-7 aasta vanuses, kiiremini. 100-aastased puud on maksimummõõtmetes. Õitsemine ja viljakandvus algab 10-25 aasta vanuses, sõltuvalt kasvutingimustest.
Kasutamine: pärnad on üks põhilisi liike, mida laialdaselt kasutatakse aedades, parkides, metsaparkides. Nad on väga efektsed alleena, aga samuti ka üksikult. Kuid teede ääres kannatavad nad soolamise ja tallamise all, välimuselt on aga tolmust tugevasti karvase ilmega. Niisugustes ebasoodsates tingimustes kahjustavad neid ka haigused ja kahjurid. Kui aia mõõtmed lubavad istuda alleed või massiivi, siis on selleks kohasemad sajanditepikkuse kogemusega laialehine pärn ja harilik pärn. 1-2 meetriste istikute puhul tuleb alleed oodata 10-15 aastat. Pärn on üks parimaid pinnast parandavaid liike. Lehed sisaldavad palju kaltsiumit, tänu millele nende kõdunemisel paranevad mulla füüsikalis-keemilised omadused ja kokkuvõttes tõuseb ka mulla viljakus. Langenud lehtedes on peale kaltsiumi (3%) ka 1,3 % kaaliumit, 2% lämmastikku, 0,5-1% väävlit.
Partnerid: pärn sobib suurepäraselt kokku punase tammega, sootammega, pöögiga, pihlakaga, vahtraga, saarega jt.

Липа пушистая "Королевское Золото" - Tilia tomentosa.
Одна из самых декоративных и красивых лип. Стройное дерево до 25 м высотой, с красивой серебристой листвой и широкопирамидальной кроной. Листочки округлые, до 12 см в диаметре, нижняя сторона с бело-войлочным опушением.
Цветёт в июле в течение двух недель, цветки очень ароматные. Липа неприхотлива, засухоустойчива, теневынослива, растёт медленно, не повреждается насекомыми и болезнями. Отличный медонос. Используется для одиночных посадок, для создания аллей и массивов.
Посев семян осенью на гряды на глубину 2-3 см. Всходы появляются в течение первой и второй весны. С развитием трёх-четырёх настоящих листьев сеянцы пересаживают на постоянное место.

* Липа пушистая или Липа серебристая (Липа войлочная, Липа венгерская).
Дико произрастает в лесах юго-восточной части Западной Европы, на Балканах и в Малой Азии.
Растёт одиночно, редко небольшими группами в широколиственных лесах. Светолюбивый мезофит, мезотерм, эутроф, ассектатор, реже содоминант широколиственных лесов. Охраняется в заповедниках.
Одна из наиболее декоративных лип. Стройное дерево до 30 м высотой, с красивой серебристой листвой и замечательно правильной, естественно широкопирамидальной или овальной кроной.
Прекрасно смотрится в аллейной, однорядной уличной посадке, в группах и одиночно. 
Темп роста средний. Примечательны листья этой липы: округлые (до 12 см), сверху тёмно-зелёные, в начале развития слегка пушистые, с нижней стороны — беловато-войлочные, на войлочно-опушённых черешках, при ярком солнечном освещении края листа загибаются, открывая серебристую, нижнюю сторону. В этот период липа сказочно красива...
Цветёт позже липы мелколистной, во второй половине июля на протяжении 20-29 дней. Цветки очень ароматные. Плоды созревают 4.IX+32. 
Зимостойкость полная. 
Укореняется 90% черенков при обработке 0,01%-ным раствором ИМК. Рекомендуется для озеленения крупных городов. Теневынослива, теплолюбива, хорошо переносит условия города, отличается высокой засухоустойчивостью, не повреждается насекомыми. 
Месторасположение: липа - одна из самых теневыносливых пород, занимающая по шкале света М. К. Туровского одно из последних мест, уступая лишь пихте, ели, буку и грабу.
Она растёт на умеренно богатых почвах с хорошим дренажем. Благодаря этим свойствам, дерево легко приживается под пологом других пород и в определённых условиях может их замещать. В условиях Эстонии лучше использовать более тёплые и сухие южные склоны, поскольку эта липа более теплолюбива, чем липа сердцевидная.
Размножение: в том числе семянами.
При посеве осенью зрелых плодов с сухой твёрдой оболочкой бурого цвета всходы могут появиться только на вторую или даже третью после посева весну. Поэтому многие специалисты рекомендуют собирать плоды, которые успели только пожелтеть и оболочка их ещё не затвердела, и сразу же сеять их на глубину 2-3 см.
Первые годы сеянцы липы требуют притенения. Они растут медленно, но затем, лет с 5-7, быстрее.
К 100 годам размеры дерева достигают максимума. Цветение и плодоношение начинаются с 10-25 лет, в зависимости от условий произрастания.
Использование: липы являются одной из основных пород, широко используемых в озеленении садов, парков и лесопарков. Они очень эффектны как  в аллейных, так и в одиночных посадках. Однако, в придорожных насаждениях деревья сильно страдают от соли и вытаптывания, а виды с сильно опушёнными листьями - от пыли. В таких неблагоприятных условиях они поражаются вредителями и болезнями.
Если размеры садового участка позволяют посадить липовую аллею и даже массив, то наиболее пригодны для этого хорошо проверенные многовековым опытом выращивания: липа сердцевидная и липа широколистная. При посадке 1-2-метровых саженцев можно ожидать, что аллея будет "смотреться" через 10-15 лет.
Липа - это одна из лучших почвоулучшающих пород. Листья липы содержат большое количество кальция, благодаря которому при их разложении улучшаются физико-химические свойства почвы и в конечном итоге повышается её плодородие. Опавшие листья кроме кальция (3 %) содержат 1,3 % калия, 2 % азота, 0,5-1 % серы.
Партнёры: прекрасно сочетаются с дубом красным, дубом болотным, буком, рябиной, ликвидамбаром, клёнами, ясенями, скумпией и др.

Eng.: Silver lime, Silver linden. Suom.: Hopealehmus. Sven.: Silverlind. Bot. syn.: Tilia argentea.

Skriv en recension

OBS: HTML översätts inte!
    Dålig           Utmärkt
Captcha
Top