• Kaliumnitrat (KNO3)

Kaliumnitrat (KNO3)

  • Tillverkare: MKDS
  • I paketet: 200,0 g
  • Tillgänglighet: I lager
  • 3.30€


Kaaliumnitraat (KNO3).
NK väetis kaaliumnitraat on täielikult vees lahustuv lämmastik- ja kaaliumväetis. Sobib nii avamaa- kui ka kasvuhoonekultuuride kastmiseks ja lehe kaudu väetamiseks.
KOOSTIS JA LAHUSTUVUS (%)
:  
Kogulämmastik (N) 13,5
Nitraatlämmastik (N-NO3) 13,5
Vees lahustuv kaalium (K2O) 46,2
Vees lahustuv kaalium (K) 38,4 

Kulunorm.
Leheväetamine:
Kartul ja juurvili: 30-50 g 10 L vee kohta.
Aiakultuurid avamaal survepritsiga pritsimisel 50-100 g väetist 10 L vee kohta.
Vajadusel teostada uus pritsimine 7-10 ööpäeva möödudes.
Kastmisväetamine:
Avamaakultuurid: 10-20 g väetist 10 L vee kohta.
Kasvuhoonekultuurid: 5-20 g väetist 10 L vee kohta.

* See preparaat erineb teistest kaaliumit sisaldavatest keemilistest preparaatidest sellega, et antud koostis on mulla jaoks vähem kahjulik. Kaaliumnitraati kasutatakse nende taimede kasvatamisel, mis on kloori suhtes tundlikud.
Kasulikud omadused: kaalium ja lämmastik – ained, mis on vajalikud taimede aktiivseks kasvuks: lämmastik avaldab mõju rohelise massi arengule ja kasvule, aga kaalium – vajalik element, mis soodustab rikkalikku õitsemist ja viljakandmist, tõstab immuunsust, külmakindlust ja taimede vastupanu põuale.
Kaaliumnitraati kasutatakse eesmärgil parandada taimede ainevahetusprotsesse, aga ka fotosünteesi optimeerimiseks.
Kaaliumnitraati kasutatakse nii põhiväetisena kui ka juurevälise väetisena enamiku köögiviljade puhul, aga ka lillede, dekoratiivtaimede ja viljapuude väetamisel.
Parimat mõju avaldab ta niisugustele kultuuridele nagu kapsas, kartul, viinamari, lina, sibul.
Nii nagu enamik lämmastikkusisaldavaid väetisi, tuleb ka teda viia mulda kevadel, aktiivse kasvuperioodi alguses (20 g 1m2 kohta). Kuna antud koostis mõjutab õitsemist ja viljakandvust, siis ei soovitata kasutada teda juurviljade väetamisel (piisab kui anda teda kevadel põhiväetisena mulda enne taimede istutamist).
Pealtväetisena antakse kaaliumnitraati õienuppude moodustamise algusest kuni viljade valmimiseni. Kuna sellises väetises on lämmastikusisaldus väike, siis viljapuude jaoks on see parim variant. Arvestage, et alates õitsemisest teisi lämmastikku sisaldavaid väetisi anda ei tohi !
Pealtväetamiseks tuleb võtta 25 g kaaliumnitraati ja lahustada see 10 liitris vees, kastetakse sõltuvalt mulla ja taimede seisukorrast 10-15 päevaste vahedega. Kaaliumi defitsiidi korral, kui moodustub vähe õisi või viljaalged arenevad kehvasti – kasutatakse juurevälist väetamist. Taimi töödeldakse kaaliumnitraati lahusega (25g/15 l veele).
Kaaliumnitraat lahustub vees hästi, seepärast kasutatakse teda segudes. On edukalt kasutatav hüdropoonikas ja tilkkastmisel. Ohutusnõuded: kaaliumnitraat on tugev oksüdeerija, seepärast reageerib ta kiiresti mitmesuguste põlevate ainetega ja redutseerijatega ning on sageli kasutatav pürotehnikas …

Loe rohkem: "Mullaviljaku taastamine".

Калийная селитра (Селитра калиевая, азотнокислый калий, калийная селитра, индийская селитра, калиевая соль азотной кислоты, нитрат калия).
Химическая формула KNO3.
Комплексное удобрение, которое используют для почв с различным составом и для множества возделываемых культур.
В её составе два основных элемента – калий и азот.
Характерная особенность от других калийсодержащих химических препаратов, в том, что данный состав наименее вреден для почвы.
Калийная селитра применяется зачастую для выращивания растений, которые повышенно чувствительны к хлору.
Положительные свойства:
Калий и азот – вещества, необходимые для активного роста растений: азот влияет на развитие и наращивание зелёной массы, а калий - необходимый элемент, способствующий обильному цветению и плодоношению, повышению иммунитета, морозостойкости и устойчивости растений перед засухой.
Калийная селитра применяется с целью улучшения обменных процессов растения, а также для оптимизации фотосинтеза.
Калийную селитру используют как основное удобрение, так и для внекорневых подкормок для большинства видов овощей, а также для цветочных, декоративных и плодовых культур.
Наиболее благоприятно действие удобрения на такие культуры, как: капуста, картофель, виноград, лён, лук.
Как и большинство азотсодержащих удобрений, селитру целесообразно вносить в почву весной, в начале активного роста растений (20 г на 1 кв.м). Так как данный состав в большей части влияет на активное цветение и плодоношение, то не рекомендуется использовать её для подкормки корнеплодов (будет достаточно внести её как основное удобрение в почву весной перед посадкой растений).
В виде подкормки калиевую селитру вносят с начала появления бутонов вплоть до созревания плодов. Так как в удобрении содержание азота невелико, то для плодовых деревьев - это лучший вариант.
Учтите, что, начиная с момента цветения, другие азотсодержащие удобрения – применять нельзя !
Для подкормки растений следует взять 25 г селитры и развести в 10 л воды, полив производят в зависимости от состояния почвы и растений с периодичностью в 10 -15 дней. При дефиците калия, когда образуется небольшое количество бутонов или плохо развивается завязь – используют внекорневую подкормку. Обработку растений проводят калийным раствором (25 г/15 л воды).
Калиевая селитра отлично растворяется в воде, поэтому может применяться в смесях. Успешно используется при гидропонике и капельном поливе.
Меры безопасности: калиевая селитра является сильным окислителем, поэтому она способна быстро вступать в реакцию с различными горючими веществами и восстановителями, поэтому она так часто используется в пиротехнике...

Skriv en recension

OBS: HTML översätts inte!
    Dålig           Utmärkt
Captcha
Top