• Habenelk "Pinocchio" Dianthus barbatus
Best before until 12.2020

Habenelk "Pinocchio" Dianthus barbatus

  • Tillverkare: Poisk+
  • I paketet: 0,3 g
  • Tillgänglighet: 2
  • 0.89€
  • 0.53€


Kääbus habenelk "Pinokkio".
Täidisõieline sort. Põõsas 20 cm kõrgune. Lehed ja võrsed tumerohelised. Õievärvus mitmekesine. Õitseb juunis-juulis.
Segapeenrasse, kiviktaimlasse, rõdukasti. 1,0 g = kuni 1000 seemet.

* Nime sai habenelk oma iga õisiku servades olevate ripsjate kattelehtede järgi.
Kodumaa - Kesk-Euroopa. Mitmeaastane rohttaim. Kasvatatakse kui kaheaastast taime. Varred sirged, tugevad, sõlmjad, arvukad, 40-60 cm kotilde;rgused. Lehed varretud, lantsetjad, paljad, rohelised või punaka tooniga. Asetsevad varrel paarikaupa vastakuti. Õied kobaras, liht- või täidisõied läbimõõduga kuni 1,5 cm. Värvigamma lai - valged, kreemid, roosad, punased, erinevate varjunditega, tihti kirjud, ühte värvi südamiku ja teist värvi servadega. Õied narmastatud, aromaatse lõhnaga, mitmekesistes kilbikujulistes õisikutes läbimõõduga 8-12 cm. Õitse teisel aastal peale külvi alates juuni lõpust umbes ühe kuu vältel. Esimesel aastal moodustab ainult leheroseti. Vili: seemnekapsel. Seemned lamedad, mustad, hästi idanevad. Valmivad juulis-augustis, säilitavad idanevuse 3-5 aastat. 1g on kuni 1000 seemet. Kultuurtaimena aastast 1573. Laialdaselt kasutatakse haljastuses ja lõikelillena.
Kasvukoht: Habenelgid eelistavad päikeselist kasvukohta. Väga tundlikud on talvistele suladele noored nõrgad taimed ja täiskasvanud taimed, mis on jõudnud õitsemisikka. Kallite ja haruldastes sortide külvamisel on soovitav teha neile kõrgendatud kasvukohad.
Pinnas: Nõuavad viljakat, mitte happelist liivsavist aiamulda. Ei kannata ülekastmist ja eriti seisvat vett.
Hooldus: Tõsine oht varitseb nelki varakevadel, kui ööpäeva jooksul on järsud temperatuuri muutused: päeval päike soojendab aga öösel külmetab. Seepärast kaetakse külmaõrnad sordid sügisel kinni, nii et oksad moodustaksid taimede kohale kaaristu. Kaitse eemaldatakse peale regulaarsete öökülmade lõppemist. Sordinelgid reageerivad väga positiivselt lisaväetisse või komposti (ei tohi kasutada värsket sõnnikut). Kõigi habenelkide äraõitsenud õisikutega varred lõigatakse maapinnast 10-15 cm kõrguselt maha. Seejärel antakse taimedele kompleksset mineraalväetist, kastetakse ja kobestatakse mulda. Umbes kuu möödudes kasvavad uued võsud, sügisel algab mõnedel sortidel teistkordne õitsemine.
Paljundamine:
seemnetega, harvem varrepistikutest ja varsi maha painutades. Seemned külvatakse mais avamaale või soojades tingimustes jaanuarist -märtsini kastidesse. Seemned idanevad 10-14 päeva. Kaheaastaste nelkide külv teostatakse juunis. Istikud pikeeritakse peale teise - kolmanda pärislehe paari ilmumist. Kasvukohale istutatakse mai alguses või augustis-septembris, taimede vahekaugusega 25-30 cm. Šaboonelkide külvi teostatakse jaanuaris-veebruaris kasvuhoonesse. Istikud pikeeritakse kastidesse. Märtsis-aprillis viiakse nad lavasse ja kasvukohale istutatakse mais. Kergelt ristanduvad ja annavad raskesti määratletavaid hübriide. Mõningate nelkide sorte võib paljundada Nelke võib paljundada samuti põõsaste jagamise teel (eriti roomavaid sorte). Vegetatiivne paljundamine - see on ainuke võimalus säilitada unikaalseid vorme. Kiirekasvulised sordid istutada skeemi järgi 35 x 35 cm, teised 15 x 20 cm.
Kasutamine: Nelkidest saab kujundada efektseid bordüüre. Kasutatakse neid ka kirjutes segapeenardes ja kiviktaimlates. Samuti võib neid kasutada pinnakattetaimedena ja muru asendajana. Kasvatada neid tugimüüridel ja teeplaatide vahedes, tasandada astmeid. Õitsemise ajal moodustavad kõik nelgid erksavärvilised klumbid. Kaunis on ka ühevärviline duett, näit. nurmnelk ja veripunane pelargoon.

Гвоздика турецкая карликовая "Пиноккио" - Dianthus barbatus.
Махровый сорт. Куст высотой 20 см. Листья и побеги тёмно-зелёные. Окраска цветков разнообразная. Цветёт в июне-июле. Используют для сборных цветников, альпийских горок, балконных ящиков.
Агротехника. Растение холодо- и морозоустойчивое, предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Почвы плодородные, хорошо дренированные. К концу 1-го года выращивания образуется розетка прикорневых листьев. На следующий год растения обильно цветут. Посев семян производят в мае-июне на разводочные гряды. При температуре +20 °С всходы появляются через 7-14 дней. Сеянцы пикируют в фазе двух-трех пар настоящих листьев. На постоянное место молодые растения высаживают в августе-сентябре, выдерживая расстояние между растениями 10-20 см.

* Название бородатая получила за наличие у каждого цветка прицветных листочков, реснитчатых по краю.
Родина — Центральная Европа. Многолетнее травянистое растение, используемое как двулетнее. Стебли прямые, прочные, узловатые, многочисленные, 40-60 см высотой. Листья сидячие, ланцетовидные, голые, зелёные или с красноватым оттенком, расположены супротивно. Цветки многочисленные простые или махровые, до 1,5 см в диаметре, белые, кремовые, розовые, красные, различных оттенков, нередко пёстрые, с глазком и каймой, бархатистые, ароматные, в многочисленных щитковидных соцветиях 8-12 см в поперечнике. Цветёт в течение месяца, с конца июня на второй год после посева, в год посева образует только розетку листьев. Плод — коробочка. Семена плоские, чёрные, завязываются хорошо, созревают в июле — августе, сохраняют всхожесть 3-5 лет. В 1 г до 1000 семян. В культуре с 1573 года. Широко используется в озеленении и для срезки.
Месторасположение: гвоздики предпочитают солнечное местоположение. Очень чувствительны к зимним оттепелям неокрепшие молодые и взрослые растения, достигшие стадии цветения. Для посадки ценных и редких сортов желательно создать возвышенные участки.
Почва: требуют плодородную, некислую, суглинистую садовую почву. Не переносят переувлажнения и особенно застоя воды.
Уход: серьёзная опасность подстерегает гвоздики ранней весной, когда в течение суток резко меняется температура: днем пригревает солнце, а ночью начинает подмораживать. Поэтому неморозостойкие сорта с осени накрывают лапником так, чтобы ветки создавали свод над растениями. Укрытие снимают после окончания регулярных заморозков. Сортовые гвоздики очень положительно реагируют на подкормки удобрениями, внесение перегноя (нельзя применять свежий навоз). Отцветшие стебли у всех гвоздик обрезают на 10-15 см от поверхности земли. Затем вносят комплексное минеральное удобрение, поливают, рыхлят почву. Примерно через месяц отрастают новые побеги, а осенью у некоторых видов начинается вторичное цветение.
Размножение: семенами, реже черенками и отводками. Семена высевают в мае в открытый грунт или в ящики в тепличных условиях, в январе-марте. Семена прорастают на 10-14 день. Посев двулетних гвоздик проводят в июне. Сеянцы пикируют в фазе двух-трёх пар настоящих листочков. На постоянное место высаживают в начале мая или августе-сентябре, выдерживая расстояние между растениями 25-30 см. Посев гвоздики Шабо производят в январе-феврале в теплице, сеянцы пикируют в ящики. В марте-апреле их выносят в парники, посадка на постоянное место в мае. В культуре легко скрещиваются и дают трудно определяемые гибриды. Некоторые гвоздики можно размножать отводками, например, гвоздику бородатую. Гвоздику Шабо можно черенковать в чистый песок или перлит в феврале-марте при температуре +10+13°С. Маточники сохраняют в холодной оранжерее. Гвоздики размножают также делением куста (особенно расползающиеся виды).
Вегетативное размножение — единственно возможное для сохранения уникальных форм. Быстрорастущие виды размещают по схеме 35x35 см, остальные — 15x20 см.
Использование: из гвоздик получаются эффектные бордюры, применяют их и для пестрых цветников, альпийских горок. Они могут служить почвопокровными растениями и заменять газон, расти на подпорных стенках и между плитками дорожек, обрамлять ступени. Во время цветения все гвоздики образуют яркие цветовые пятна. Красиво смотрится и одноцветный дуэт, например: гвоздика травянка и герань кроваво-красная.

Dianthus barbatus is a favorite old cottage garden plant, a member of the carnation family. It is a bienniel or short-lived perennial, about 12-24 tall, easily grown from seed. It comes in shades of white, pink, red, black, and bicolors. Physical Characteristics: Perennial growing to 0.6m. It is hardy to zone 4 and is not frost tender. It is in flower from July to August, and the seeds ripen from August to September. The scented flowers are hermaphrodite (have both male and female organs) and are pollinated by Bees and Lepidoptera (Moths & Butterflies). It is noted for attracting wildlife. We rate it 1 out of 5 for usefulness. The plant prefers light (sandy), medium (loamy) and heavy (clay) soils and requires well-drained soil. The plant prefers acid, neutral and basic (alkaline) soils. It cannot grow in the shade. It requires dry or moist soil. Habitats and Possible Locations Meadow, Woodland, Cultivated Beds, Sunny Edge. Cultivation details Prefers a rich well-drained loamy soil in a sunny position, but succeeds in most soils including dry ones. A very ornamental plant, its flowers are very attractive to butterflies and moths. The flowers have a strong clove-like scent. Plants self-sow freely when grown in a suitable position. Although the Sweet William is a perennial species, it is quite short-lived and degenerates after its second year. It is best treated as a biennial in the garden. Propagation Seed - sow May/June in a cold frame. The seed usually germinates in 2 - 3 weeks. When they are large enough to handle, prick the seedlings out into individual pots and plant them out in the summer or autumn. The seed can also be sown thinly in an outdoor seedbed in late spring, the young plants being planted out in late spring or the autumn. Cuttings of half-ripe shoots, July in a frame. Division in September. Larger clumps can be replanted direct into their permanent positions, though it is best to pot up smaller clumps and grow them on in a cold frame until they are rooting well. Plant them out in the spring.

Eng.: China Carnation, Sweet William "Pinocchio". Suom.: Harjaneilikka. Sven.: Borstnejlika.

Skriv en recension

OBS: HTML översätts inte!
    Dålig           Utmärkt
Captcha
Top