• Rötbeta "Alexis"

Rötbeta "Alexis"

Beta vulgaris var. conditiva Alef.
  • Tillverkare: MoravoSeed
  • I paketet: 200 s. (4,0 g)
  • Tillgänglighet: 3
  • 1.05€


Punapeet "Alexis"
Keskvarajane -130 päeva saagini, väheste lehtedega sort, juurvili 21-26 cm pikkusega.
Ühes grammis on 50-70 seemet.
Seemneid pakis 4,0 g (200 seemet).

* Tavaliselt on söögipeedil liitseeme, ühest seemnest kasvab mitu taime. Piisava niiskuse juures idaneb seeme küllaltki laia temperatuuride skaala juures (+5+28°C). Söögipeet vajab rohkem soojust kui porgand. Talub lühiajalisi öökülmi kuni -3 oC. Madalamad temperatuurid mõjuvad taimele juba halvasti, ülemine kasvupung kahjustub. Ebasoodsate tingimuste mõjul katkeb taime kaheaastane arengutsükkel ja juba esimesel aastal ilmuvad õievarred. Esimesel kasvuaastal õitsemist põhjustavad pikaajalised madalad temperatuurid. Seepärast varajasel või külvil ning pika jaheda kevade korral on oht õitsemiseks suurem kui hilisel külvil ja soojal kevadel. Peet on nõudlik ka niiskuse suhtes terve kasvuaja. Peet kasvab praktiliselt kõikidel muldadel, v.a. rasked savimullad. Erinevalt porgandist talub peet ka kõrgemat soolade kontsentratsiooni mullas kuid on tundlik happesuse suhtes, mulla pH alla 5 on peedile hukutav. 
Külvikord.
Kuigi peeti kasvatatakse monokultuurina, tuleks vältida otsest naabrust maltsalistega, samuti kultuuridega, mis haigestuvad kergesti kärntõppe. Eriti tähtis on see piirkondades, kus on levinud nematoodid. Varrenematoodi puhul tuleb vältida niisuguseid eelkultuure nagu kartul, sibul, maasikas, aga juurenematoodi puhul ka porgandit. Söögipeet tuleks külvata eemale ka teistest peedi liikidest, et vältida viirushaigusi (neid kannavad edasi lehetäid). Lühiajalise vegetatsiooniperioodi tõttu (12-24 nädalat) on mitmed kombinatsioonid kasvatamiseks teiste taimedega, kellel ka lühike kasvuperiood, võimalikud.
Kasvatamine.
istutusskeem : 30-40x 5-6 cm; (50-20) х 5-6 сm. Söögipeet külvatakse üherealisena laiade reavahedega (30-40 cm), taimede vahekaugus reas 5-6 cm. 
Säilitamine: 
Korraliku koorega juurviljade säilitamine pole mingi probleem. Peeti võib hoida kuhjades, hoidlates (hunnikus või kastis), külmkambrites üle 0C ja suure õhuniiskuse juures. Lehtedega juurviljad säilivad 2 nädalat, ilma lehtedeta kuni 6 kuud. Heades tingimustes võivad säilida kuni maikuuni. 
Väetamine.
Kui tahetakse saada saaki 6-8 kg/m2 (60-80t/ha), siis on kindlasti vaja anda mineraalväetisi: 10 ruutmeetri kohta : ammooniumnitraati 600 g; superfosfaati 750 g; kaalisoola 630g, (N 200, P2O5 100-150, K2O 200-250 kg toimeine hektari kohta). 2/3 kaalium- ja fosforväetistest antakse sügisel, lämmastik- ja ülejäänud väetised antakse pealtväetamiste käigus. Peedile mõjub hästi mikroelementide kasutamine, eriti aga boor ja mangaan. Turbamuldadel on kasulik anda ka vaske. Kevadel värske sõnniku andmine halvendab juurviljade kvaliteeti. Kui mullas on vähe toitaineid ja eelviljadele orgaanilisi väetisi ei antud, siis võib varajasele peedile anda 20-30 t/ha kästi kõdunenud sõnnikut. 
Umbrohutõrje.
Võitlus üheaastaste umbrohtudega algab kohe peale külvi (kuni tõusmete ilmumiseni).

Loe rohkem: "Istutusmaterjali kulu arvestus 100 m2-le".

Punapeet Alexis beetroot

 Red Beet "ALEXIS".
A late variety with weak foliage. The bulbs are elongated with average length 21-26 cm. The flesh has an intensive colour and it has no rings. Sow in April for harvesting for immediate consumption and from May until June for harvesting for preserving. The recommended plant spacing is 20 x 30 cm. The growing time from sowing to harvest is 130 days.
Number of seeds in 1,0 g  = 50-70.

Свёкла столовая "Алексис".
Среднеранний (130 дней), слабооблиственный сорт с конеплодами длиной до 21-26 см.

* Семена свёклы столовой заключены в односемянные коробочки, которые срастаются по 2-5, чаще по 3 друг с другом в так называемые клубочки. При достаточной влажности семена прорастают в широких температурных пределах (+5+28°С).
Столовая свёкла относится к холодостойким растениям, однако она более требовательна к теплу, чем морковь. Свёкла легко переносит осенние кратковременные заморозки до минус 3 оС. Дальнейшее понижение температуры отрицательно влияет на растения, повреждаются верхушечные почки. Температурные условия выращивания оказывают большое влияние и на рост и на развитие растений. Под влиянием неблагоприятных температур нередко нарушается двухлетний цикл развития, что проявляется в появлении в первый год жизни цветухи растений с цветоносными стеблями. Цветению в первый год способствует именно длительное воздействие на растение пониженных температур. Поэтому при раннем и особенно подзимнем посеве и затяжной холодной весне цветушность проявляется сильнее, чем при позднем посеве и тёплой весне.
Свёкла наиболее требовательна к влаге в период прорастания семян и интенсивного прироста листьев и корнеплодов.
Свёкла растёт практически на всех типах почв, кроме тяжелосуглинистых заплывающих. В отличие от моркови, свёкла выдерживает более высокую концентрацию солей, но очень чувствительна к кислотности почвы – рН<5 губительно.

Севооборот.
Хотя свёклу возделывают в монокультуре, следует избегать непосредственного соседства с другими маревыми, а также с другими восприимчивыми к парше культурами. Это особенно важно для местностей, заражённых нематодой. При наличии стеблевой нематоды следует избегать таких предшественников, как картофель, лук, земляника, а при наличии галловой нематоды - и моркови.
Посевы свёклы столовой следует размещать подальше от других видов свёклы, чтобы избежать инфекции вирусом желтухи (переносчик - листовая тля). В условиях непродолжительного вегетационного периода (12-24 недель) возможны широкие комбинации с другими культурами, характеризующимися короткими периодами возделывания.
Выращивание.
Схема посева: 30-40 х 5-6 см; (50-20)х 5-6 см. Столовая свёкла высевается однострочным широкорядным способом с междурядьями 30–40 см, расстояние между семенами в ряду 5–6 см.
Хранение.
Хранение корнеплодов с хорошо сформированным эпидермисом не представляет особых проблем. Свёклу можно хранить в буртах, хранилищах (насыпью или в ящиках), холодильных камерах при температуре выше 0°С и высокой влажности. Корнеплоды с листьями хранят 2 недели, без листьев - до 6 месяцев. При благоприятных условиях корнеплоды можно хранить до мая.
Удобрение.
Для получения 6-8 кг с м.кв (60-80 т/га) свёклы необходимо внести удобрений на 10 м.кв: аммиачной селитры 600 г, суперфосфата 750 г, калийной соли 630 г (N 200, P2О5 100-150, K2О 200-250 кг действующего вещества на 1 га). 2/3 фосфорных и калийных удобрений вносят с осени, азотные и остаток фосфорно-калийных удобрений вносят в виде подкормок. Свёкла очень положительно отзывается на применение микроэлементов, и, особенно, бора и марганца. На торфяниках эффективно применение меди. При внесении под свёклу свежих органических удобрений качество корнеплодов ухудшается. Если в почве мало питательных веществ и под предшественник не были внесены органические удобрения, под раннюю свеклу целесообразно внести 20-30 т/га хорошо перепревшего навоза.
Борьба с сорняками.
Для борьбы с однолетними сорняками нужно сразу после посева (до всходов) внести: - Дуал (1,6-2,6кг/га), либо в период вегетации (0,2-0,4 кг/га)–однодольные сорняки - Бетанал (4-6 кг/га) –двудольные сорняки.

Eng.: Red Beet. Suom.: Punajuurikas. Sven.: Rödbeta.Lat.:Beta Vulgaris var.

Skriv en recension

OBS: HTML översätts inte!
    Dålig           Utmärkt
Captcha
Top