Tillverkare: MKDS
I paketet:100,0 g
Tillgänglighet:4
3.45€
Exkl moms: 3.45€

"ATAKA-PLUS" - sipelgapulber
Kasutatakse sipelgate, tarakanide, kirpude jt. lülijalgsete hävitamiseks toas kui õues.
Pulbrit raputada putukate liikumisradadele või putukate kogumiskohtadesse (pragudesse, põrandaliistude taga, torude ümbrusse, valamute alla, köögikappide taga jms. kohtadesse) arvestusega 10-20 g (olenevalt putukate hulgast). Peale 1 kuu möödumist korrake tegevust veelkord.

Pole ohtlik soojaverelistele.
Pakend (metalltops) sisaldab 100,0 g preparaadi.

* Kuidas vabaneda aias elavatest sipelgatest ?
Sipelgad ehitavad oma kolooniaid, kasutades selleks taimi tugiskeletina, sellega aga takistades nende arengut, samuti veavad nad laiali lehetäisid, samal ajal neid kaitstes ja „karjatades“ eesmärgiga saada magusat nestet (lehetäide eritised).
Sipelgatest on raske vabaneda isegi keemiliste vahendite abil. Seepärast soovitame kasutada „rahvalikku“ meetodit: 0,5 liitrine purk täidetakse sibulakoortega ja peale valatakse vesi ning jäetakse nii üleöö seisma. Seejärel valatakse see leotis sipelgapesale, jättes ka sibulakoored pesale. Labidaga lõigata (just lõigata, mitte lõhkuda ega ümber kaevata) pesakuhil ära.
Selles kuhilas pole ühtegi sipelgat, kõik sipelgad on allpool käikudes, mis viivad sipelgapesa sügavusse. Lülitage vesivarustus sisse ja hakake puurima maasse, niikaugele kui võimalik (tavaliselt 50-100 cm). Ja kastate, kastate, kastate. Seejuures tuleb teha edasi-tagasi liigutusi: kord veejuga tõstes, kord langetades. Teie ülesanne on muuta sipelgapesa sisemus sopaseks. Antud operatsiooni tehakse oktoobris-novembri alguses, kuna siis on temperatuurid juba madalad, sipelgad aga puhkeolekus, üsna lähedal anabioosile. Häirides just sel perioodil sipelgaid, pole neil jõudu, aega ega võimalusi taastada endine seis kasvõi mingil määral, aga talve tulekug a külmuv maa ja edasised sulaveed hävitavad sipelgad lõplikult.
NB! Pidage meeles, et niisugune võitlus teie aiamaal pole mõeldud laialdaseks kasutamiseks looduslikes tingimustes, kuna karm vahelesegamine biogeneesi võib lihtsalt tappa palju metsaelukaid – näiteks linde, kes sipelgate abil üritavad vabaneda verdimevatest parasiitidest: nad maanduvad sipelgapesale ja lebavad seal suled laiali, saades vajalikke „puhastavaid protseduure“ neilt väsimatuilt ja märkamatutelt abilistelt.
Võtke teadmiseks, et 80% looduses elavatest lindudest kannatavad väliste parasiitide all ...
Võrrelge seda nende kasulikkusega taimekahjurite hävitamisel ja tehke omad järeldused.

"АТАКА-Плюс"  - инсектицидно-акарицидный препарат на основе пиретроида циперметрин (0,5 % - 0,5 г/100 г), предназначенный для эффективного уничтожения садовых и бытовых муравьёв, а также для уничтожения бытовых насекомых: тараканов, блох и клопов.
Препарат безопасен для человека и других теплокровных.
Избегайте его попадания в водоёмы и на плантации культурных растений, поскольку он опасен для рыб и пчёл.
Упаковка: жестяной стаканчик со специальной перфорацией на пластиковой крышечке для удобства опудривания мест жизнеобитания вредителей.
В упаковке 100,0 г.

* Как избавиться от садовых  муравьёв ?
Муравьи строят свои муравейники, используя в качестве его скелета растения, тем самым угнетая их развитие, а также разносят, защищают и «пасут» садовую тлю с целью получения её сладких выделений (тлиное молочко).
Избавиться от садовых муравьёв очень непросто даже при помощи химических средств.
Поэтому рекомендуем использовать в комплексе и нижеследующий "народный метод" борьбы: 0,5-литровую банку луковой шелухи заливают водой и оставляют с вечера до утра. Затем настой выливают на муравейник, оставляя также использованную шелуху там же на муравейнике. Лопатой срезается земляная куча над муравейником (именно аккуратно срезается, а не разрывается или перекапывается !).
В этой куче уже никого нет, все муравьи - внизу, в норах и укрытиях, ведущих вглубь муравейника. Включаете подачу воды и начинаете заглублять бур, пока он идёт в землю (обычно это сантиметров 50-100). И проливаете, проливаете, проливаете. При этом надо делать буром вращательно-поступательные движения: то поднимая его, то вновь опуская. Ваша задача - превратить все внутренности муравейника в жижу. Данную операцию проводят в октябре-начале ноября, поскольку температуры уже низкие, а муравьи находятся в состоянии, близком к анабиозу. Разрушив муравейник именно в этот период, у этих вредных "бедолаг" уже не будет ни времени, ни сил, ни возможности восстановить его хоть в какой-то степени, а промерзающая почва с наступлением зимы и последующие талые воды их окончательно уничтожат.
NB! Помните, что такая агрессивная борьба на вашем любимом локальном участке недопустима для применения в естественных природных условиях, поскольку жёсткое вмешательство в биогенез может попросту убить многих обитателей леса - например птиц, которые лечатся от кровососущих паразитов именно при помощи муравьёв: они приземляются на муравейник и лежат на нём с полностью распушенным оперением, получая необходимые "очистительные процедуры" от этих мелких и неприметных трудяг.
Знайте, что 80% диких птиц страдают от внешних паразитов...
Сопоставьте это с их полезной работой по уничтожению насекомых-вредителей и сделайте выводы.

 

Skriv en recension

OBS: HTML översätts inte!