• Aed-rohtlaliilia ''Erfo-Hybrids''  Eremurus x isabellinus

Alates 1883 aastast kasvatatakse Lääne –Euroopas. Kaunid ja lõhnavad kitsalehise rohtlaliilia ja tema hübriidide õisikud sobivad hästi ka lõikeks, seisavad kaua vees ja sealjuures avanevad kõik õienupud. Sobib ka kuivkimpudesse.
Üks ilusamaid liike perekonnas. Säravad , väga pikad tolmukaniidid erksate oranþide tolmukatega loovad õisiku ümber oreooli mulje. Eriliselt hinnatakse aga tugevat, silindrikujulist paljuõielist kobarõisikut, õite erksust ja aroomi. Õitseb suve algul, seemned valmivad ja lehed surevad suve keskel. Seemnest kasvatatult õitseb 3-4-l aastal. Paljuneb hästi vegetatiivselt.
Kasvukoht: rohtlaliiliad on avatud kasvukohtade taimed. Ei vaja pidevat niiskust. Põhjavee lähedust ja liigniiskust ei talu – taim hukkub kiiresti, sellistel juhtudel hukkuvad isegi need liigid, mida looduses võib kohata suhteliselt niisketes kohtades- subalpiinsetel kõrge rohukasvuga aasadel. Seepärast valitakse rohtlaliilia istutamiseks päikseline ja soe koht. Tõendid selle kohta, et rohtlaliiliad ei talu tugevat tuult ja murduvad kergesti ning vajavad seetõttu tugesid, pole leidnud aga praktikas kinnitust. Nende õisikuvars on üsna tugev, et pidada vastu mistahes tuulele. Tänu tugevale juurestikule on taimed võimelised akumuleerima toitaineid pikki aastaid, mis võimaldab neil elada ja kiiresti kasvatada võimast maapealset osa isegi liivastel tühermaadel. Oleks nende valik, eelistaksid nad siiski rikkalikuma toitainetesisaldusega muldi. Niisugustes tingimustes kasvaksid ja areneksid nad kiiremini.
Nende kodumaa kliimat iseloomustab järsk temperatuuride langus ja erinev sademete hulk aasta jooksul, palav ja kuiv suvi ja jahe ning niiske talv. See määrab ka taime arengurütmi, nende vee-, soojuse-ja toitainetevajaduse.
Kevadel, kui muld soojeneb, alustavad nad kiiresti kasvu, vajades sel perioodil piisavalt niiskust, samuti nagu ka õitsemise ajal. Seemnete valmimine toimub aga kuival ja kuumal ajal. Seejärel saabub aga suvine puhkeperiood, mil maapealne osa täielikult hävib. Sügisel temperatuuride alanedes ja sademeteperioodi saabudes ärkavad mõningad liigid uuesti ellu: lõplikult moodustub talvituv pung ja peenikeste toitejuurte võrgustik. Osad liigid nagu Olga ja kitsalehine rohtlaliilia, moodustavad punga kevadel. Edasine ilmade jahenemine kutsub esile aga talvise puhkeperioodi, mille ajal talub taim isegi väga suuri külmi, kuni -20C ja rohkem. Taimedele tehakse kõrged ja mis väga tähtis, hea drenaaþiga peenrad.
Kõige parem on drenaaþiks lisada peenra põhjale peent killusikku või veerist, mida mööda siis liigne vesi ära voolab . Mullakiht ei tohiks olla alla 20 cm paks, parem oleks 40 cm. Mullareaktsioon peaks olema nõrgalt aluseline või neutraalne. Ideaaljuhul tehakse istutussegu värskest mättamullast, millele lisatakse 1/3 kasvuhoonemulda, komposti või kõdusõnnikut, millele omakorda lisatakse jämedat liiva või peenikest kruusa.
Hooldus: sügisel antakse 30-40 g/m2-le superfosfaati. Varakevadel, lehtede aktiivse kasvu algul antakse NPK-väetisi 40 – 60 g/m2 –le ja hästi lagunenud sõnnikut või komposti, arvestusega 5-10 kg/m2-le. Toitainetevaestel muldadel võib lisada enne õitsemist ka 20g/m2-le ammooniumnitraati. Kuid lämmastikväetiste ja sõnniku lisamisega peab olema ettevaatlik, sest nende liig vähendab taimede vastupanu haigustele ja talvekindlust. Reeglina ei hävi Eesti tingimustes rohtlaliiliad külma tõttu . 10 cm paksune turba- või kompostikiht kaitseb kindlalt talviste külmade eest. Taimede hoidmine talvel kuivas liivas ja jahedas ruumis nagu teiste külmaõrnade kultuuride puhul, pole soovitatav. Rohtlaliiliad alustavad kasvu juba hästi varakult talve lõpupoole ja kurnavad end välja, jõudmata ära oodata maha istutamist.
Veelgi suurem oht on ees kevadel. Nad alustavad kasvu esimeste soojade ilmadega ja siis tavaliselt maikuised öökülmad kahjustavad lehti, samuti õisikuid. Et seda ei juhtuks, siis tuleb hilja sügisel, enne lume tulekut katta taimed kuuseokstega, õlgede vms. Kate võetakse ära kevadel, kui on osaliselt öökülmade oht juba möödunud, aga mai külmade puhul on vaja täiendavalt katta kuuseokstega või muu materjaliga. Kui aktiivse kasvu ja õitsemise perioodil - kevadest kuni suve keskpaigani, on palav ja kuiv ilm, siis on vajalik ka kasta. Pärast õitsemist ei vaja nad enam kastmist, neile piisab ka sademetest.
Kasutamine: väga hinnatud ja efektsed taimed, mis sobivad nii üksikult kui rühmana. Mõningad liigid sobivad hästi lõikeks.
Seemnete idandamine: enne leotamist 2 nädalat stratifitseerida. Leotatakse spetsiaalses lahuses: 20 tilka kampripiiritust 150 ml vee kohta.Flowers or seedcapsules for cutting.
Flowering: Juni-August.
Winter hardiness zone: Z4-Z9.
Height: 160 cm.
A real improvement of Shelford-Hybr. (Ruiter-Hybr.), early flowering, mixture of white, pink, yellow and orange shades.

Eremurus isabellinus, Rohtlaliilia

Эремурус - Eremurus isabellinus.
С 1883 г. культивируется в странах Западной Европы. Изящные душистые соцветия эремуруса узколистного и его гибридов очень хороши в срезке, долго сохраняются в воде, при этом раскрываются все бутоны. Годен для сухих букетов.
Один из самых красивых видов рода. Блестящие, очень длинные золотисто-желтые тычиночные нити с яркими оранжевыми пыльниками создают вокруг соцветия подобие ореола. Особенно ценится за плотную цилиндрическую многоцветковую кисть, яркость и аромат цветков. Цветет в начале лета, семена созревают и листья отмирают в середине лета. Сеянцы зацветают на 3—4-й год. Хорошо размножается вегетативно.
Месторасположение: эремурусы — растения открытых мест. Потребности в постоянном увлажнении они не испытывают. Застой воды и близколежащие грунтовые воды способны быстро погубить растения, даже те, что в природе встречаются в относительно влажных местах, на субальпийских высокотравных лугах. Поэтому для посадки выбирают хорошо освещенное и прогреваемое место. Указания на то, что эремурусы страдают от ветра, ломаются и нуждаются в подпорках, не нашли подтверждения в практике. Их цветонос достаточно прочен, чтобы выдерживать любой ветер в пределах нормы.
Благодаря толстым корням растения способны аккумулировать питательные вещества в течение долгих лет, что позволяет им жить и быстро развивать в подходящий момент мощную надземную часть даже в песчаных пустынях. Будь у них выбор, они бы все же предпочли почвы, богатые питательными веществами. В таких условиях они быстрее растут и развиваются.
Ритм развития: климат родины эремурусов характеризуется резкими перепадами температур и количества осадков в течение года, сухим жарким летом и прохладной влажной зимой. Это определяет ритм развития растений, их потребности в воде, тепле и питании. Весной при прогревании почвы они бурно трогаются в рост, требуя в это время изобилия влаги, так же как и во время цветения. Процесс созревания плодов происходит в засушливый и жаркий период. Затем наступает летний покой, когда надземная часть растения полностью отмирает. Осенью при понижении температуры и выпадении осадков некоторые виды незаметно пробуждаются к жизни: окончательно формируется зимующая почка и сеть тонких, питающих растение корней. Другие виды, например эремурусы Ольги и узколистный, формируют почку весной. Дальнейшее понижение температуры вызывает зимний покой, во время которого растение спокойно переносит даже сильные морозы, до 20 °С и больше.
Для растений готовят высокие, что очень важно, и тщательно дренированные гряды. Лучше всего в качестве дренажа насыпать в основание гряды мелкий гравий или гальку, по которым будут стекать излишки воды. Глубина почвенного слоя не должна быть меньше 20 см, а лучше около 40 см. Реакция почвы слабощелочная или нейтральная. В идеальном случае готовят смесь из свежей дерновой земли с добавлением одной трети парниковой земли и перегноя или компоста, в которую добавляют крупный песок или мелкую гальку.
Уход: под зиму в почву надо внести 30—40 г/м2 супер­фосфата. Ранней весной, в начале активного роста листьев, вносят комплексное удобрение NPK из расчета 40—60 г/м2 и хорошо перепревший навоз или компост из расчета 5—10 кг/м2. На бедных почвах можно перед цветением добавить 20 г/м2 нитрата аммония. Но не допускайте избыточного внесения азотных удобрений и навоза, это снижает устойчивость растений к заболеваниям и даже зимостойкость.
Как правило, эремурусы не вымерзают в условиях Эстонии. Хотя дополнительный слой компоста или торфа толщиной сантиметров 10 вполне надежно защитит их от зимних морозов. Хранение растений зимой в сухом песке и холодном помещении, как это делают с неморозостойкими культурами, не рекомендуется. Они рано, уже в конце зимы, трогаются в рост и истощаются, не дождавшись высадки в грунт.
Более серьезная опасность поджидает эремурусы весной. Они трогаются в рост при наступлении первых же теплых дней, и обычные у нас майские заморозки повреждают листья, а то и соцветия. Чтобы этого не произошло, поздней осенью, перед выпадением снега, их прикрывают легким слоем лапника, соломы, стружки и т. п. Укрытие снимают весной, когда минует опасность частых заморозков, а на время майских заморозков их можно укрыть дополнительно лапником или укрывным материалом: лутрасилом или спанбондом. Если в период активного роста и цветения растений, с весны до середины лета, устанавливается сухая и жаркая погода, полив становится необходимостью. После окончания цветения растения уже не нуждаются в поливе, им достаточно перепадающих дождей.
Использование: очень ценные и эффектные растения, хорошо смотрятся в одиночной и групповой посадке. Некоторые виды дают прекрасную срезку.
Проращивание семян: стратификация в течение 2 недель до замачивания семян! Замачивание производится в специальном растворе: 20 капель камфарного спирта растворить в 150 мл воды.

Eng.: Foxtail Lily, Desert Candle. Suom.: Hybridsäpplilja. Bot.syn.: Eremurus olgae × Eremurus stenophyllus; Eremurus aschersoni Kuntze, Eremurus × shelfordii hort., Eremurus × warei Mottet .

Skriv en recension

OBS: HTML översätts inte!
    Dålig           Utmärkt
Captcha

Aed-rohtlaliilia ''Erfo-Hybrids'' Eremurus x isabellinus

Eremurus x isabellinus
  • Tillverkare: Biotechnica
  • I paketet: 10 s.
  • Tillgänglighet: 1
  • 2.52€


Top