Krundi steriliseerimine.
Küsimus mulla steriliseerimise vajadusest on pannud muretsema pea iga lillekasvataja. Kuid ühest vastust sellele küsimusele pole. Ühelt poolt on vajalik, et oleks garanteeritud kasutatava pinnase ohutus, teiselt poolt on aga keeruline hävitada kahjulikku mikrofloorat, samal ajal aga kasulikku säilitades. Sest kõige levinum mulla steriliseerimise viis on selle läbiaurutamine (töötlemine peaaegu +100°С juures oleva auruga), mis hävitab kõik. Seepärast püüame siin ära tuua antud töötlemise plussid ja miinused.

Töötlemise eesmärk. 
Iga töötlemata muld kujutab endast ohtu.
• esiteks võib selles olla nematoode. Need on mikroskoopilised ussikesed, kes kahjustavad taimede juuri. Vabaneda neist pole võimalik, võib kaotada kogu kollektsiooni. Temperatuuril +100°С 
nematoodid hukkuvad. Võib kohata ka informatsiooni, et nematoodidest saab lahti ainult autoklaavimisega – see pole tõsi. 
• teiseks on suur seenhaiguste oht: kui mullas on tõusmepõletiku tekitajat, siis võib paari päevaga kaotada kõik sellisesse mulda istutatud väiksed taimed.
• lisaks aitab aurutamine vabaneda pisikestest ebameeldivustest nagu vihmaussid, umbrohud, mullakärbsed.

Termilise töötlemise variandid. 
• mikrolaineahjus. Kõige kiirem ja elektri mõttes kõige kokkuhoidlikum variant. Anumaks sobib mistahes mikrolaineahju jaoks sobiv nõu. Nõu peab olema kaanega ja kaanes ava, et rõhk ei tõuseks. Võib ka üsna lihtsalt : võtta pakk mulda, teha sellesse avad ja kuumutada mikrokas. Muld peab olema veidi niiske, muidu pole aurutamisel mõtet: aurutate mullast kogu niiskuse välja ja saate kuiva tolmu. Kuumutamise aeg valitakse vastavalt portsjoni suurusele, umbes 5- 10 minutit. Kusjuures muld peab kuumenema kuni keskkohani läbi, avaustest peab väljuma kuuma auru.
• pliidil kuumaveevannis. Pliidile panna kastrul vähese veega. Kastruli peale panna sõel. Muld panna riidest kotis sõelale, kastrul katta kaanega ja kuumutada mulda kuni täieliku läbikuumenemiseni.
• praeahjus kandikul. Muld puistata kandikule, teha hästi märjaks ja panna siis kuuma praeahju. Kuumutada samuti täieliku läbikuumenemiseni. Selle meetodi puhul on oht, et kogu niiskus tuleb mullast välja ja muld muutub tolmuks. Seepärast on oluline jälgida niiskust ja vajadusel vett juurde lisada. Seepärast tuleks eelistada mikrolaineahju varianti.

Kõikidel neil variantidel on oma puudused. 
Üks neist – see on kuuma mulla lõhn, mis pole kõigi jaoks meeldiv. Lahendus sellele: avada aknad, lülitada sisse ventilatsioon ja läbitöödeldud muld viia kohe õhu kätte (nt rõdule), kuna lõhn tuleb just mulla jahtumisel. 
Teiseks – see on üsna „räpane“ ettevõtmine.

Mulla töötlemine pärast termilist töötlust. 
Esmajärjekorras tuleb oodata mulla jahtumist. Nagu eespool sai mainitud, puudub seal igasugune mikrofloora. Et lasta sellel areneda, tuleb kasutada mitmesuguseid biofungitsiide. Kõige levinum on 
fütosporiin. Teda soovitatakse kasutada 1sp kuiva pulbrit 1 ämbri mulla kohta. On ka teisi selleks otsatarbeks sobivaid preparaate nagu trihodermiin, gliokladiin. Pärast fungitsiididega töötlemist on soovitav veidi (3-7 päeva) oodata, et algaks kasuliku mikrofloora moodustumine. Nüüd võib mulda kasutada, ilma et taimed ohus oleksid. 

* Mõni sõna ka mulla külmutamisest. 
Mulla külmutamisel, nt rõdul või külmikus, hukkuvad vaid need kahjustajad, kes pole kohanenud madalate temperatuuridega, nt mullakärbsed. Nematoodid, vihmaussid on võimelised külma üle elama ja hiljem jätkavad oma elutegevust. Aga seenhaiguste puhul külmutamine ei aita üldse. Seepärast on selleks otstarbeks ainus mõjuv ja ohutu meetod – termiline töötlemine.

Järeldused teeb igaüks ise. Kui te olete muretsenud kalli ja haruldase istutusmaterjali, siis selle jaoks tuleb muld kindlasti läbi aurutada (isegi kui ei tahaks), et hiljem mitte kahetseda.Tuntud firmade mulda, mida te pidevalt ostate ja milles te kindel olete, võite suurte taimede ümberistutamiseks kasutada ka ilma aurutamata.

Вопрос о необходимости стерилизации грунта наверняка когда-либо волновал любого цветовода. Но однозначно ответить на этот вопрос невозможно. С одной стороны, необходима гарантия безопасности используемого грунта, а с другой - сложно уничтожить вредную микрофлору, не уничтожив полезную. Ведь самым распространённым способом стерилизации является пропаривание грунта (обработка паром при температуре, близкой к 100°С), при которой погибает всё. Поэтому постараемся взвесить все плюсы и минусы данной обработки грунта.

Цель обработки.
Любой необработанный грунт представляет собой опасность.
• Во-первых, в нем могут быть паразитические нематоды. Это микроскопические черви, которые поражают корневую систему растения. Избавить растение от этого паразита невозможно, можно потерять всю коллекцию. При температуре около 100 оС нематода погибает. Можно встретить информацию, что "единственный способ избавиться от нематоды - автоклавирование" - это неправда.
• Во-вторых, велика опасность грибковых заболеваний: например, при наличии в почве "чёрной ножки" буквально за пару дней можно потерять все посаженные в этот грунт детки сенполий или других растений.
• Плюс к этому пропаривание грунта избавляет от таких мелких неприятностей, как дождевые черви, сорняки, личинки сциарид (почвенных мушек).

Варианты термической обработки грунта.
• В микроволновке. 
Это самый быстрый, экономичный в плане электроэнергии вариант обработки грунта. Для обработки используется любая посуда, пригодная для микроволновой печи. Посуда должна быть с крышкой, а в крышке отверстия, чтобы избыточное давление посуду не разорвало. Либо можно поступить совсем просто - взять пакет земли, проделать в нём отверстия и прожаривать в микроволновке. Грунт обязательно должен быть слегка влажным, иначе сама затея пропаривания не увенчается успехом: вы выпарите из грунта всю оставшуюся влагу, и он превратится в сухую пыль. Время обработки выбирается пропорционально объёму. Примерно это от 5 до 10 минут. При этом  грунт должен нагреться до самого центра, из отверстий должны идти горячие струйки пара.
• В кастрюле на водяной бане. 
На плиту ставится кастрюля с небольшим количеством воды. Сверху на кастрюлю помещаем дуршлаг или металлическое сито. Кладём грунт в тканом мешочке и пропариваем на водяной бане под крышкой до полного прогревания земли. Этот вариант более долгий, чем первый. 
• В духовом шкафу на противне. 
На противень насыпается грунт. Грунт хорошо смачивается и помещается в горячий духовой шкаф. Тоже прогревается до полного нагрева грунта. При этом способе есть опасность выпарить всю влагу из грунта и получить пыль. Необходимо следить за влажностью и вовремя подливать воду. Поэтому вариант с микроволновкой является более предпочтительным.

* У всех этих трёх способов есть недостатки. 
Один из них - это запах горячей земли, который не всем придётся по вкусу
Решение этой  проблемы: открывать окна, 
включать вытяжку, обработанную землю сразу выносить на открытое пространство (например, балкон), т.к. наибольшее - количество запаха идёт именно от остывающей земли.
Вторая - это  довольно «грязное» занятие.

Подготовка земли после термической обработки.
В первую очередь после обработки нужно дождаться, когда земля остынет. Как уже говорилось выше, теперь в этой земле нет никакой микрофлоры. Чтобы помочь ей там развиться, хорошо использовать различные биофунгициды. Самый распространённый - фитоспорин. Его рекомендуют применять в пропорциях 1 ст. ложка сухого порошка на ведро грунта. Также есть и другие препараты, пригодные для этих целей, например, триходермин, глиокладин. После добавления биофунгицида желательно немного подождать (3-7 дней), чтобы начался процесс образования "полезной" микрофлоры. Теперь этот грунт можно использовать, не опасаясь за свою коллекцию.

Несколько слов о промораживании грунта.
При замораживании грунта, например, на балконе или в морозильной камере, погибают только те вредители, которые не приспособлены к низким температурам, например, сциариды. Нематоды, дождевые черви способны выживать в морозную погоду и при оттаивании возобновляют свою деятельность. От опасности грибковых заболеваний замораживание грунта не помогает вообще
Поэтому на данный момент для этих целей самый действенный и безопасный метод стерилизации грунта - термический.

Выводы каждый делает сам. Если вы приобрели дорогой или редкий посадочный материал, то грунт для него нужно обязательно пропаривать (даже если совсем не хочется этим заниматься), чтобы потом не пришлось пожалеть. Грунты известных марок, которые вы постоянно покупаете и в которых уверены, можно использовать для пересадки крупных растений без пропаривания.