Seemnemaailm

 
 
 
 
 
Peamine:

Suurepärane
Hea
Keskmine
Halb
Väga halb
 Kommenteeri
( vastuseid)
Vana hind:1.1 EUR
Hind km-ga:0.66 EUR
Pakendis: 0,11 g

Te võidate: 0.44 EUR (40%)
Puudub laos
 
Kirju püvilill Fritillaria meleagris Kirju püvilill Fritillaria meleagris
Fritillaria meleagris
Tootja: Jelitto


Kasvab looduslikult Venemaa kaguosas, Lääne-Euroopas. Kahtlemata on kirju püvilill üks selle perekonna tuntumaid ja populaarsemaid esindajaid. Liiginimi „meleagris“ tähendab kirjut sulestiku värvust nagu laanepüül või tedrel.
Taim on kuni 35 cm kõrgune. Lehed lineaal-lantsetjad, ahenenud, tömbi tipuga. Õied asetsevad üksikult, harva kahekaupa, longus, kellukja kujuga, punakas-pruunid malelauaruudulised, kuni 2,5 cm läbimõõdus. Õitseb kevade lõpus 2-3 nädalat. Sibul on kuni 2 cm läbimõõdus. Kultuuris alates 1519 aastast.
Paljundatakse sibulatest, tütarsibulatest (neid moodustub arvukalt) ja ka seemnetest(valge vorm annab seemet vähe), kusjuures külvist kuni esimese õitsemiseni kulub 3 aastat. Kirju püvilill võib ühel kohal kasvada aastaid. Naturaliseerub suurepäraselt. Tavaliselt kaevatakse sibulad välja siis, kui on taime vaja paljundada. Niiskuslembene. Väljakaevatud sibulad kaua ei säili. Talvekindluselt 4.-9. tsoonis, Eesti tingimustes tunneb end suurepäraselt.

On mitmeid erineva õievärvusega sorte: valge, roosa, punakasvioletsega, nt.
„Alba“ –  valgeõieline vorm, tuntud alates 1982.a. , kõrgus kuni 20 cm. Õiekattelehtedel puudub kirjusus, vaid nektaariumi juures on roheline laik.
"Aphrodite". Suured valged õied, kõrgus 20-40 cm, nii sise-kui välisküljel rohekaid laike.
"Artemis". Sort tuntud alates 1947.a. Õied purpursed, rohekate laikudega, kaetud hallika kirmega. Kõrgus 30-40 cm.
"Charon". Selle sordi õied pole mitte kõige tumedamad, vaevumaärgatavate laikudega, kultuuris 1947.a., õievars 20-25 cm.
"Jupiter".  Aedvorm, eriti suurte õitega, kultuuris 1947.a. Tumepunased, selgelt märgatava maleruudustikuga õied, kõrgus 20-25 cm.
"Mars". Tumepurpursed õied, õievars 20-30 cm.
"Orion". See aedvorm on sarnane "Jupiterile", kuid erineb temast oma violetjas-purpurse õievärvi ja valge mustri poolest.
"Pink Eveline". Üks viimase aja sorte, roosaka värvusega, mis aja jooksul muutub valgeks või hallikaks. Välimisel küljel maleruudustik. Õievars 40-50 cm.
"Poseidon". Aretatud 1947.a., valged õied, purpurpunaste tähnidega. Varte kõrgus 20-25 cm.
"Saturnus". Suured punakas-violetsed õied, millel heledad täpid. Kõrgus 20-25 cm.
Рябчик шахматный - Fritillaria meleagris.
Дико произрастает на юго-востоке европейской части России, в Западной Европе. Несомненно, рябчик шахматный — наиболее известный и популярный представитель этого ботанического рода. Видовое название meleagris означает «пятнистая окраска оперения», как у рябчика или тетерки.
Растение до 35 см высотой. Листья линейно-ланцетные, суженные, на конце туповатые. Цветки одиночные, реже по два, колокольчатые поникающие, красновато-коричневые с четким шахматным рисунком, до 2,5 см в диаметре. Цветет в конце весны 2-3 недели. Луковица до 2 см в диаметре сплюснутая. В культуре с 1519 года.
Размножают этот вид взрослыми луковицами, детками, которые образуются в большом количестве, и семенами (белая форма дает мало семян), причем период от посева семян до цветения сеянцев занимает по продолжительности 3 года. Рябчик шахматный может расти на одном месте несколько лет. Прекрасное растение для натурализации. Обычно луковицы его выкапывают тогда, когда необходимо размножить растение. Влаголюбивый вид. Выкопанные луковицы желательно долго не хранить. Зимостойкость 4-9 зоны, в условиях Эстонии прекрасно себя чувствует.

Имеет несколько сортов с иной окраской цветков: белой, розоватой, красно-фиолетовой, например:
"Alba". Белоцветковая форма, известная с 1982 г., образует стебли высотой до 20 см. Околоцветники не имеют пестрин, лишь возле нектарников располагается зеленое пятно.
"Aphrodite". Крупные белые цветки этого культивара высотой 20-40 см несут зеленые отметины как на внутренней, так и на наружной сторонах.
"Artemis". Сорт известен с 1947 г. Его пурпурные цветки с зелеными отметинами имеют сероватый отлив. Высота стеблей — 30—40 см.
"Charon". У этого сорта цветки едва ли не самые темные во всем роде с едва видимыми отметинами. Он культивируется с 1947 г. Высота цветоносов — 20-25 см.
"Jupiter". Садовая форма, отличающаяся особенно крупными цветками, выведена в 1947 г. Темно-красные цветки с четко различимым шахматным рисунком венчают стебли высотой 20-25 см.
"Mars". Темно-пурпурные цветки располагаются на стеблях высотой 20-30 см.
"Orion". Эта садовая форма похожа на "Jupiter", но отличается от нее фиолетово-пурпурной окраской цветков со светлым крапчатым рисунком.
"Pink Eveline". Один из последних сортов, отличающийся розовой окраской цветков, которая со временем меняется на белую и сероватую. Внешняя сторона околоцветника несет шахматный рисунок. Высота цветоносов составляет 40-50 см.
"Poseidon". Выведенная в 1947 г. форма образует белые цветки с пурпурными отметинами. Высота стебля — 20-25 см.
"Saturnus". Крупные красно-фиолетовые цветки покрыты светлыми пятнышками. Высота стеблей составляет 20-25 см.


Eng.: Common fritillary, fritillary, chequered daffodil, chequered lily, ginny flower, guinea flower, Guinea-hen flower, snake's head fritillary, turkey hen. Suom.: Kirjopikarililja, kirjavapikarililja. Sven.: Kungsängslilja, damspelslilja. Bot.syn.: Fritillaria graminifolia Stokes.