Cu2SO4
Merkki: Baltic Agro
Pakkauksessa:300,0 g
Saatavuus:8
5.13€
Veroton: 4.28€

Cuprous sulfate, copper sulfate, dicopper sulfate Cu2SO4.
fungicide intended for spraying fruit and berry, ornamental trees and shrubs against scab, moniliosis, anthracnose and other diseases, as well as for disinfection of wounds in fruit crops.

VASKSULFAAT (CuSO4 - Vaskvitriol).
Reagent EC nr. 231-847-6 CAS nr. 7758-99-8.
Käitlemisel täita ohutusnõudeid. Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga.
Keelatud on kasutada mitte kasutusjuhendi järgi.
R22 Kahjulik allaneelamisel
R36/38 Ärritab silmi ja nahka
R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet
S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas
S22 Väätida tolmu sissehingamist
560 Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed
561 Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

VASKSULFAADI KASUTAMISJUHEND
100 g vasksulfaati lahustada 10 L leiges vees. Mitte kasutada vasksulfaadi lahustamiseks metallanumat ega metalllusikat.
Säilivusaeg: ei ole piiritletud.

Vasksulfaat – puuvilja ja marjakultuuride, dekoratiivtaimede ja põõsaste pritsimiseks mõeldud preparaat, kasutatakse kärntõve, puuviljamädaniku, antraknoosi jt haiguste tõrjeks, samuti viljapuude tüvehaavade desinfitseerimiseks.
Toimeaine: vasksulfaat, 980 g/kg, vees lahustuv pulber.

Kasutamine:

* Kultuurid: õunapuu, pirnipuu, aiva.
  Kahjustajad: kärntõbi, lehelaiktõved, puuviljamädanik.
  Preparaadi kulu: 100 g 10 l vee kohta.
  Töölahuse kulu: varakevadisel pritsimisel enne pungade puhkemist – 2-5 l puu kohta.

* Kultuurid: aprikoos, virsik, ploom, maguskirss, hapukirss.
  Kahjustajad: lehepõletik (klasterosporoos) kokkomükoos ja teised lehe laiktõved, puuviljamädanik, lehe keerdumine.
  Preparaadi kulu: 50 -100 g 10 l veele.
  Töölahuse kulu: varakevadisel pritsimisel enne pungade puhkemist – 2-5 l puu kohta.

* Kultuurid: karusmari, sõstrad.
  Kahjustajad: antraknoos, septorioos jt lehehaigused.
  Preparaadi kulu: 50 -100 g 10 l veele.
  Töölahuse kulu: varakevadisel pritsimisel enne pungade puhkemist – kuni 1,5 l põõsa kohta.

Vasksulfaadi kasutamine putukkahjurite ja taimehaiguste vastu (antraknoos, septorioos, lehelaiksus, mädanikud):

1.      Enne pungade puhkemist varakevadine pritsimine seenhaiguste vastu: kärntõbi, must vähk, puuviljamädanik, tsütosporoos (tüvepõletik), septosporoos, lehe pruunlaiksus, antraknoos, ploomi kott-tõbi, kirsipuude haigused, virsiku lehekeerdumine. Kulu: 100 g 10 l vee kohta.
2.      Desinfitseerimiseks: hoida istikute  juuri  3 minutit lahuses ja seejärel uhta puhta veega üle – karusmarju ja sõstraid töödelda baktervähi vastu, vaarikaistikuid antraknoosi, maasikavõsusid ameerika jahukaste  vastu, jahukaste vastu karusmarja maapealset osa, sõstraid (peale haigete kohtade eemaldamist) ameerika jahukaste vastu. Kulu: 100 g 10 l vee kohta.
3.      Mulla desinfitseerimine kastmise teel haiguste vastu nagu: kapsa ja tomati tõusmepõletik, tomati ruuge- ja valgemädanik, närbumistõbi ja koltumine kapsal, redisel, naeril, kaalikal. Kulu: 5 g 10 l vee kohta.
4.      Viljapuude tüvehaavade raviks valmistatakse lahus arvestusega 100 g preparaati 10 l vee kohta. Juure baktervähi vastu viljapuudel ja roosidel kasutatakse taimede juurte leotamist (pärast võsude eemaldamist) 2-3 minutit 1% lahuses ja seejärel uhta puhta veega .
5.      Pritsimine enne mahapanekut: kartulimugulad lehemädaniku vastu. Kulu: 2 g 10 l vee kohta.
6.      Pritsimine vegetatsiooniperioodil: tomati ja kartuli lehemädanik. Kulu: 20 g 10 l vee kohta.

Vasksulfaadi kasutamine väetisena: 1 kord 5-6 aasta tagant varakevadel või sügisel (kulu 1g m2 kohta). Enne kasutamist peenestada hoolikalt ja segada mullaga. Juureväliseks väetamiseks on annus 1-2 g 10 l vee kohta (1 tl on 5-6 g).

Vasksulfaadi kasutamine "Bordoo vedeliku" valmistamiseks.
Bordoo vedelikku kasutatakse üle 100 aasta kui ühte efektiivsematt preparaati viljapuude kahjustajate tõrjel. Kõige parem on töödelda puid ja põõsaid enne pungade puhkemist. Bordoo segu sobib suurepäraselt ka lilledele, kuna tema põhiomadus on seenhaiguste tõrje.
Valmistamine: segu valmistatakse klaas- või plastnõus (metallnõusid tuleb kindlasti vältida !)
Alguses lahustatakse vasksulfaat – 100 g väheses koguses soojas vees, seejärel lahustatakse saadud lahus vees 5 liitrini. Analoogiliselt toimitakse ka lubjaga: 100 g lupja lahustakse väheses vees, seejärel lisatakse vett kuni 5 liitrini. Saadud segu kurnatakse. Siis on otsustav moment: lubjalahus lisatakse tasapisi vasksulfaadi lahusele segu pidevalt segades. Kui kõik on tehtud õieti, siis saadud segu peab tulema taevasinist värvi.
Bordoo segu ei saa säilitada, vaid see tuleb tarvitada ära kohe peale valmistamist.
Oluline moment: saadud segu peab olema neutraalse või leeliselise reaktsiooniga. Seda saab kindlaks määrata käepäraste vahenditega, nt raudnaelaga. Laske nael lahusesse, kui 3 minuti jooksul moodustub sellele punane kirme, siis on teie lahus happelise reaktsiooniga ning tuleb lisada veel lubjalahust (korralikult segades).
Alternatiiv – "Burgundia vedelik" …
Kui ei ole kustutatud lupja, aga leidub tavalist söögisoodat (naatriumkarbonaat), siis saab teha burgundia vedelikku. See variant tekkis hiljem kui bordoo segu, sest söögisooda sai Euroopas tuntuks hiljem.

Ettevaatusabinõud: töötades jälgida ohutusnõudeid ja isikliku hügieeni reegleid, kasutage kindaid, prille, respiraatorit või vati –marlimaski. Pärast tööd pesta seebiga  hoolikalt käsi ja nägu, loputada suud. Peavalu ilmnemisel, kui tunnete suus ebameeldivat maitset, oksendate jms, tuleb koheselt pöörduda arstile !

Медный купорос (Cu2SO4) фунгицид, предназначенный для опрыскивания плодово-ягодных, декоративных деревьев и кустарников от парши, монилиоза, антракноза и других болезней, а также для дезинфекции ран у плодовых культур.

Действующее вещество: сульфат меди, 980 г/кг, растворимый порошок.

Использование медного купороса:

* Культура: Яблоня, Груша, Айва.
Вредитель: парша, филлостикоз и другие пятнистости, монилиоз, усыхание.
Расход препарата: 100 г на 10 л воды.
Расход рабочего раствора: раннее весеннее опрыскивание до распускания почек - 2-5 л на дерево
* Культура: Абрикос, Персик, Слива, Черешня, Вишня.
Вредитель: клястероспороз, коккомикоз и другие пятнистости, монилиоз, курчавость.
Расход препарата: 50-100 г на 10 л воды.

Расход рабочего раствора: раннее весеннее опрыскивание до распускания почек 2-5 л на дерево.
* Культура: Крыжовник, Смородина.
Вредитель: антракноз, септориоз и другие пятнистости.
Расход препарата: 50-100 г на 10 л воды.
Расход рабочего раствора: раннее весеннее опрыскивание до распускания почек до 1,5 л на куст.

Использование медного купороса против насекомых-вредителей и болезней растений (антракноз, септориоз, пятнистости, филлостиктоз, гнили):
1. Для раннего весеннего опрыскивания до распускания почек против грибковых болезней: парши, чёрного рака, плодовой гнили, цитоспороза, септоспороза, бурой пятнистости листьев, антракноза яблони, груши, кармашек сливы, болезней на вишне, курчавости листьев персика.
Расход: 100 г на 10 л воды
2. Для дезинфекции путём опускания в раствор на 3 минуты, с последующей 
обильной промывкой водой: корней саженцев после удаления наростов корневого бактериального рака черенков крыжовника, смородины отпрысков малины против антракноза, мучнистой американской росы, усов садовой земляники, против мучнистой росы надземных частей крыжовника, смородины (после обрезки больных частей), против мучнистой американской росы.
Расход: 100 г на 10 л воды.
3. Для дезинфекции почвы путём полива против болезней: "чёрной ножки" капусты и томата, серой и белой гнили томата, фузариоза или желтизны капусты, редиса, репы, брюквы.
Расход: 5 г на 10 л воды.
4. Для дезинфекции ран у плодовых деревьев водный раствор готовится из расчёта 100 г на 10 л воды.
Для борьбы с корневым бактериальным раком у плодовых и роз применяется погружение корневой шейки (после удаление наростов) на 2-3 минуты в 1% раствор с последующим промыванием их водой.
5. Для опрыскивания перед посадкой: клубней картофеля против фитофтороза.
Расход: 2 г на 10 л воды.
6. Для опрыскивания в период вегетации:
Фитофтороз томата, картофеля: расход: 20 г на 10 л воды.

Использование медного купороса как удобрения: вносят сульфат меди 1 раз в 5-6 лет ранней весной или осенью (расход 1 г на 1 м2). Перед применением необходимо хорошо измельчить и смешать с землёй. Для внекорневой подкормки вегетирующих растений доза 1-2 г медного купороса на 10 л воды (одна чайная ложка вмещает 5-6 г).

Использование медного купороса для приготовления Бордосской смеси.
«Бордосская смесь» или «Бордосская жидкость» применяется уже более ста лет, как один из эффективных химических препаратов в борьбе против садовых вредителей. Лучше всего плодовые деревья и кустарники обрабатывать до роспускания почек.
Бордосская смесь прекрасно подходит и для обработки цветов, поскольку её о
сновное  действие – уничтожение парши и грибковых болезней на деревьях и кустарниках.
Приготовление: смесь готовится в стеклянной или пластиковой ёмкости (металлическую посуду необходимо строго исключить !).
Сначала отдельно разводится медный купорос – 100 грамм в небольшом количестве воды (тёплой), затем полученный раствор доводят до пяти литров. Аналогично поступают и с известью: 100 г негашёной извести гасится в небольшом количестве воды, раствор которой затем доводится до 5 литров. Полученную молочную смесь следует процедить. Затем наступает ответственный момент: в известковый раствор потихоньку добавляется водный раствор медного купороса при постоянном перемешивании. Если вы всё сделали правильно, то жидкость должна получиться небесно-голубого цвета.
Бордосскую смесь не следует хранить, а применять сразу по назначению.

Важный момент: полученная смесь должна иметь нейтральную или щелочную реакцию. Определить это можно с помощью подручных средств: например, подойдёт простой железный гвоздь. Опустите его в полученный раствор, если по прошествии трёх минут на нём образуется красный налёт, то ваш раствор имеет ярко выраженную кислую реакцию, тогда добавьте в вашу Бордосскую смесь ещё немного раствора извести (аккуратно и тщательно перемешивая).
Альтернатива - "Бургундская смесь"...
Если нет гашёной извести, а есть обычная пищевая сода (карбонат натрия), то готовят бургундскую смесь. Данный вариант препарата появился позже бордосской смеси, поскольку в Европе дешёвая сода 
появилась позднее...

Меры предосторожности: при работе соблюдайте общие требования безопасности и правила личной гигиены, пользуйтесь перчатками, очками, респиратором или ватно-марлевой повязкой. После работы следует вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот. При появлении головной боли, неприятного вкуса во рту, тошноты, рвоты, слюноотделения и т.д. нужно срочно обратиться к врачу !

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!