• Kasvihuonekurkku "Saladin" F1

Kasvihuonekurkku "Saladin" F1

Cucumis sativus L.
  • Merkki: Semo
  • Pakkauksessa: 10 s.
  • Saatavuus: Varastossa
  • 3.40€


Kasvihuonekurkku partenokarppinen ''Saladin'' F1.

Salatikurk "Saladin" F1.
Pikkade, kergelt kõverdunud viljadega kurgi partenokarpne hübriid kasvatamiseks katmikaladel, geneetiliselt kibeainevaba. Vastupidav kladosporioosile.

Partenokarpsete hübriidide kasvatamine. Tööstuslike kasvuhoonekultuuride kasvatamise areng ja suurte kasvuhoonekomplekside ehitamine on esile kutsunud vajaduse kasutada "tehnoloogilisi" sorte, mis kindlustavad kõrge tootlikkuse. Sellele nõudmisele vastavad partenokarpsed hübriidid. Nad on võimsa kasvuga ning suure saagikusega, mis võimaldab istutada 2-2,5 korda vähem taimi kui mesilastolmlevate hübriidide puhul. Sellega kindlustatakse seemnete ja istikute kokkuhoid, samuti töö kokkuhoid taimede eest hoolitsemisel ja saagi koristamisel. Tänu taimede kõrgele produktiivsusele ja suurele vilja massile (300-400 g), annavad pikaviljalised  4-4,5 kuuga 22-24 kg vilju ühelt taimelt.
Emasõite moodustamise võime järgi jaotatakse partenokarpsed kurgid kolme rühma:
1) Segatüüpi õied, st. moodustuvad nii emas-, kui ka isasõied ("Sporu", "Grinspot", "Saladin");
2) Ülekaalus emasõied, moodustub vähesel määral isasõisi, mis paiknevad tavaliselt peavõrse alumises osas ("Toska", "Brilliant", "Moskovskii teplitšnõi");
3) Täielikult emasõitega taimed, isasõisi ei moodustu; kõige suurema potsensiaalse võimalusega saada kõrget saaki ("Fabrio", "Sandra", "Birjusa" jt.), neid võib kasvatada ka mesilaste olemasolul, kuna isasõite puudumisel ei saa ka toimuda segamini tolmlemist.
Seemnekasvatuses töödeldakse selliseid hübriide isasõite saamiseks hüberelliiniga. Segatüüpi- ja valdavalt emasõitega hübriididel tekib rohkem isasõisi madalama valgustuse ja mineraaltoitumise ebasoodsate tingimuste taustal. Partenokarpsete kurkide kevad-talvisel perioodil kasvatamisel kulub 1ha kasvuhoone pinnale ligikaudu 15-16000 taime, selleks on vaja külvata 18000 tk. või 600-650 g seemet. Optimaalne külviaeg ja taimede istutus määratakse kindlaks nii valgustingimusi, kui ka sordi bioloogilisi iseärasusi silmas pidades. Näiteks hübriidi "Aprelskii", (endine "Moskovskii teplitšnõi") seemnete optimaalne külviaeg kolmandas valgustsoonis on 1-5 detsember, istutusaeg 2-5 jaanuar; teises valgustsoonis aga nädal hiljem; neljandas-, viiendas valgustsoonis aga 7-15 päeva varem. Hilisema külvi ja istutuse korral jääb saak nii varasuse, kui ka kogusaagikuse suhtes alla vastavalt 18-20% ja 7-12%. "Fabrio" tüüpi hübriide võib kasvatada valgustsoonis ettenähtud aegadest varem: külv novembri lõpus, istutus 28-30 detsember, sellisel juhul saagikus mitte ainult ei lange, vaid võib oluliselt tõusta. See omab suurt organisatoorset tähtsust, kuna lubab pikendada taimede istutamise optimaalseid tähtaegu. Partenokarpsete hübriidide standardistikute näitajad on järgmised: vanus 30 päeva; taimede kõrgus 25-30 cm; idulehtede aluse varre pikkus mitte üle 5 cm; lehtede arv 5-6; lehepinna suurus 6,0-7,0 dm2; maapealse osa toorkaal umbes 35-40 g; kuivmass umbes 2,5 g; hästi arenenud juuresüsteem. 33-35 päeva peale külvi hakkavad taimed kiiresti välja venima, ja istik kaotab kvaliteedis. Istutuse alguseks peavad kasvuhooned olema täielikult ettevalmistatud. Plokk-kasvuhoonetesse, millede lüli laius on 6,4 meetrit, istutatakse neli rida, jättes ridadevaheliseks kauguseks 160 cm. See laius on optimaalseks partenokarpsetele kurkidele plokk-kasvuhoonetes. Angaar-kasvuhoonetes kasutatakse rististutust, see võimaldab paremad tingimused taimede hooldamisel ja taimedele ühtlase valgustatuse. Taime toitepind sõltub sordist, samuti mineraaltoitumise tasemest. Kasvupinna suurenedes paraneb taimeridade valgustatus, moodustub rohkem lehti ja külgvõrseid, suureneb lehepind, ning ühe taime produktiivsu s, kuid saagikus kg/m2 kohta langeb. Kasvupinna vähendamisel on teine oht - tihe istutus muudab valgustingimused taimedele halvemaks, alumised lehed surevad enneaegselt, tekib seisev, niiske õhk, mis viib haiguste tekkimiseni.

Cucumber Saladin F1

Огурец "Саладин" F1.
Партенокарпический гибрид огурца для теплиц, с длинными слегка искривлёнными плодами длиной 30-35 см). Генетически устойчив к образованию горечи. Устойчив к кладоспориозу.
Салатного назначения.

Cucumber Saladin F1 Kurk

В зимних теплицах выращивают пчёлоопыляемые и партенокарпические гибриды, в технологии возделывания которых существуют значительные различия.
Выращивание партенокарпических гибридов. Развитие промышленного тепличного овощеводства и строительство крупных тепличных комбинатов вызвали необходимость использования «технологичных» сортов, обеспечивающих высокую производительность. Этому требованию отвечают партенокарпические гибриды. Они обладают мощным ростом и высокой облиственностью, что позволяет высаживать на единицу площади в 2-2,5 раза меньше растений по сравнению с сортами пчёлоопыляемыми и обеспечивать существенную экономию семян и рассады, сокращение затрат труда на уход за растениями и уборку урожая, исключение расходов на содержание и уход за пчёлами.
Благодаря высокой продуктивности растений и большей массе плода (300-400 г) длинноплодные «партенокарпики» за 4-4,5 месяца плодоношения дают до 22-24 кг плодов на растение.
По способности образовывать женские цветки гибриды партенокарпического огурца делят на 3 группы:
1) смешанного типа цветения, т. е. образующие и женские и мужские цветки (Спору, Гринспот, Саладин);
2) преимущественно женского типа цветения, образующие незначительное количество мужских цветков, особенно в нижней части главного стебля (Тоска, Бриллиант, Московский тепличный);
3) полностью женского типа цветения, не образующие мужских цветков; они имеют самые большие потенциальные возможности получения высоких урожаев (Фарбио, Сандра, Бирюса и др.), кроме того, их можно выращивать и при залётах пчел, так как отсутствие мужских цветков исключает возможность опыления.
В семеноводстве таких гибридов для получения мужских цветков растения обрабатывают гиббереллином. У гибридов смешанного и преимущественно женского типа цветения закладывается больше мужских цветков при пониженной освещённости и неблагоприятных условиях минерального питания. При выращивании партенокарпических сортов и гибридов в зимне-весенней культуре на 1 га теплиц высаживают около 15-16 тыс. растений, для чего необходимо высевать около 18 000 шт., или 600-650 г семян. Оптимальные сроки посева и посадки огурца определяются как условиями освещённости, так и биологическими особенностями сорта. Например для посева гибрида "Апрельский" (бывший Московский тепличный) в условиях 3-й световой зоны оптимальный срок посева 1-5 декабря, посадки - 2-5 января; во 2-й световой зоне - на одну неделю позднее; в 4-5-й - соответственно на 7-15 дней раньше. При более поздних сроках посева и посадки растения по отдаче как раннего, так и общего урожая отстают соответственно на 18-20 и 7-12 %. Гибриды типа Фарбио можно выращивать в более ранние для данной световой зоны сроки: при посеве в конце ноября и посадке рассады 28-30 декабря, при этом урожайность огурца не только не снижается, но может быть значительно выше. Это имеет большое организационное значение, так как позволяет удлинить оптимальные сроки посадки рассады.
Параметры стандартной рассады партенокарпических гибридов следующие: возраст - 30 дней; высота растения - 25-30 см; длина подсемядольного колена - не более 5 см; число листьев - 5-6; площадь листовой поверхности - 6,0-7,0 дм2; сырая масса надземной части - около 35-40 г, сухая около 2,5 г; хорошо развитая корневая система. После 33-35 дней от посева растения начинают быстро вытягиваться, и рассада теряет качество. До начала посадки теплицы должны быть полностью подготовленными. В блочных теплицах при ширине звена 6,4 м высаживают 4 ряда, с междурядьями 160 см. Эта ширина междурядий предусмотрена как оптимальная для партенокарпических сортов огурца в самом проекте блочной теплицы, в соответствии с чем расположены трубы подпочвенного обогрева и дождевания, а также надпочвенные регистры. В ангарных теплицах применяют поперечное расположение рядов растений, это обеспечивает лучшие условия при уходе за растениями и равномерную освещённость в посадках. Площадь питания растений зависит от сорта, сроков выращивания (т. е. условий освещенности), а также от уровня минерального питания. При увеличении площади питания улучшается освещённость в рядах растений, образуется больше листьев и боковых побегов, возрастают площадь листовой поверхности и продуктивность одного растения, но урожайность с единицы площади (кг/м2) с определенной густоты стояния падает. При уменьшении площади питания есть другая опасность - загущение посадки ведёт к затенению, преждевременному отмиранию нижних листьев, застою сырого воздуха и появлению заболеваний.

Greenhouse cucumber SALADIN F1.
A hybrid variety with mainly female flowers, intended for forcing in greenhouses and under plastic shelters. It is resistant to temperature fluctuations. The fruits are 30 - 35 cm long.

Eng.:Salad cucumber .Sven.:Salladsgurka .Suom.:Kasvihuonekurkku .Bot.:Cucumis sativus L.

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!
    Huono           Hyvä
Captcha
Top