• Juuripersilja ''Alba''

Juurpetersell "Alba".
Poolhiline või hiline säilitussort, juurviljad valge tiheda sisuga mis ei tumene ka konserveerimisel.
Seemneid pakis 1500 tk. (4,0 g).
1000 seemet kaaluvad 1,2-1,4 g.
Ühes grammis on 715-830 seemet.

Seemned väikesed, idanevad aeglaselt, tõusmed ilmuvad 12-15 päeva peale külvi. Ei talu varjutamist.  Petersell vajab viljakat mulda, liigniiskuses taimed haigestuvad. Tavaliselt külvatakse petersell koos teiste kultuuridega segamini (porgand, pasternaak jt.). Külvatakse aprillis või sügisel oktoobris. Hoolitsemine seisneb rohimises, mulla kobestamises, taimede harvendamises, kastmises ja pealtväetamises.

* Vanas Kreekas peeti peterselli pühaks taimeks, mis sümboliseerib kuulsust ja au. Pidulikel hetkedel ehtis petersell Heraklest. Maitsetaimena hakati seda kultuuri kasutama tänu Karl Suurele, kes käskis teda kasvatada oma aedades. Peagi sai petersell asendamatuks täienduseks igas aedviljaroas. Peterselli hinnalisus on seotud kõrge karotiini ja vitamiini C sisaldusega, esindatud on ka teised vitamiinid (B1,B2,B6,PP) ning samuti kaalium, naatrium, magneesium, kaltsium, fosfor ja raud. Kaaliumi sisalduselt on ta esikohal köögiviljade seas, vitamiinide esindatuse poolest ei jää alla apelsinile. Meditsiinis hinnatakse peterselli kõrgelt tema raviomaduste tõttu. Ravimina kasutatakse lehti juuri ja varsi.

Kultiveeritakse kahte liiki, juur- ja lehtpetersell. Lehtpetersell omab käharalehelist vormi. See taim armastab valgust ja niiskust. Kasvab hästi kergetel savikatel muldadel, mis on sügavalt haritud ja neutraalse reaktsiooniga. Külmakindel. Külvatakse aprilli lõpus, mai alguses. Külvinorm on 0,5-0,6 g/m2-le. Külvisügavus 1-1,5 cm. Ridade vahekaugus 20 cm. Tõusmed ilmuvad alles kolme nädala pärast. Seemnete tärkamise perioodil ei tohi lasta mullal läbi kuivada, muidu väheneb idanevus. Peale tõusmete ilmumist taimed harvendatakse, jättes taimede vaheks 2-5 cm. Lehtpeterselli lehti võib lõigata suve jooksul 30-40 päevaste vahedega. Põhiline koristus on septembris-oktoobris. Juurvilju säilitatakse niiskes liivas madala temperatuuri juures. Varase rohelise saamiseks kevadel võib juurikad jätta talveks mulda kattes nad turbaga.

Külv: lehtsordid külvatakse kevadel - aprilli keskpaigast mai alguseni; suvel - kuni juuli esimese dekaadini (võib külvata ka hiljem, kuni augusti teise dekaadini, kuid seejuures tuleb seemneid kindlasti leotada enne külvi 24 tundi vees või füsioloogiliselt aktiivsete ainete lahuses, nagu Epin; Kaaliumhumat - 0,1% lahus); talve alla - oktoobri lõpus. Juuresordid külvatakse aprilli lõpus - mai alguses. 
Seemnete külvinorm: 0,5-1,0 g/m2-le. 
Külvisügavus: rasketel liivsavimuldadel 1-2 cm, saviliivmuldadel 2,0-2,5 cm. Külvatakse ridadena, ridadevaheline kaugus 30-40 cm. Tehakse ka tihedamaid külve, ridadevahega 10-12 cm, sel juhul korjatakse taimed pealsete saamise eesmärgil üle ühe rea siis, kui taimede kõrgus on 15 cm. 
Muld: kohev, hea õhustatusega, kõdurikas saviliiv-, või liivsavimuld, sügava künnikihiga. Juurpeterselli on parem külvata teisel aastal sõnnikut saanud mullale, vastasel juhul juurikad harunevad. Lehtpeterselli võib kasvatada ka värskelt sõnnikut saanud mullas. Parimad eelviljad on kurk, tomat, sibul, varajane valge peakapsas, lauapeet, lillkapsas ja kartul. 
Kohe peale eelvilja koristamist sügisel peenestatakse taimejäätmed, 7-10 päeva pärast kaevatakse maa läbi 20-25 cm sügavuselt. Kui peterselli kasvatatakse roheliste pealsete saamiseks, võib kaevamise ajal mulda viia sõnnikut, kõdu või komposti. Kevadel viiakse läbi äestamine ja kui vaja, tehakse peenrad. Vajalik on mulda viia mineraalväetised: juurpeterselli sortidele: ammooniumsalpeetrit 10-20 g/m2-le, kaaliumsoola 15-20 g/m2-le, superfosfaati 20-25 g/m2-le. Lehtpeterselli sortidele: lämmastikväetist kuni 30 g/m2-le, kaaliumväetist 10 g/m2-le ja fosforväetist kuni 15 g/m2-le, võib lisada tuhka 120-150 g/m2-le.
Esimene harvendamine viiakse läbi 2-3 pärislehe faasis. Teine harvendamine 15-20 päeva pärast. Lehtpeterselli taimi harvendatakse reas nii, et taimedevaheliseks kauguseks jääb 3-4 cm, juurpetersellil aga 5-6 cm. Eemaldatud taimi võib kasutada toitude valmistamisel. 
Külvide hooldus seisneb rohimises, ridadevahelises kobestamises ja pealtväetamises. Esimene pealtväetamine viiakse läbi peale esimest harvendamist: ammooniumsalpeetrit 10-20 g/m2-le, kaaliumsoola 10-15 g/m2-le ja superfosfaati 15-20 g/m2-le, või siis kompleksväetist (soovitavalt lahustunud kujul) arvestusega 30-40 g/m2-le 10l vee kohta. Peale seda viiakse läbi veel kaks pealtväetamist kahenädalaste intervallidega. 
Koristus: lehtpeterselli lõigatakse esimest korda 2 kuud peale tõusmete ilmumist. Teine lõikamine viiakse läbi augustis, kolmas sügisel. Võib ka valikuliselt lehti lõigata vastavalt nende valmimisele. Sügisel väetatakse taimi kompleksmineraalväetisega (40-50 g 10l vee kohta). Taimed võib jätta mulda kuni kevadeni, et saada rohelisi pealseid. Juurpeterselli koristatakse septembri lõpus- oktoobri alguses kuni püsivate külmade saabumiseni. Väljakaevatud juurikad puhastatakse mullast, vanad lehed lõigatakse ära, jättes 1,0-1,5 cm varred. Säilitamiseks valitakse välja terved, suured juurikad.

Loe rohkem: Köögiviljaaed aknalaual

Juurpetersell Alba Petroselinum crispum var. tuberosum

Петрушка корневая "Альба" - Petroselinum crispum var. radicosum.
Среднепоздний сорт для употребления в свежем виде и хранения. Не страдает ветвлением корней. Мякоть корнеплода белая и ароматная, которая не становится тёмной и после консервации. По содержанию витамина С петрушка не имеет себе равных среди прочих овощей. В 100 граммах петрушки витамина С в 4 раза больше, чем в тех же 100 граммах лимона.
Растение холодостойкое, переносит заморозки до -5°С и может зимовать в почве. Семена мелкие, прорастают медленно, всходы появляются на 12-15 день, не переносят затенения.
Под петрушку необходимо отводить плодородные участки. Избыток влаги вызывает заболевание растений. Обычно посевы петрушки размещают на одном участке с другими схожими культурами (морковь, пастернак и др.). Высевают семена в апреле или осенью в октябре.
Уход заключается в прореживании, рыхлении, прополке, поливах и под кормках. Петрушка может зимовать в открытом грунте.

Петрушка (Petroselinum crispum convar. Radicosum) - двулетнее перекрёстноопыляющееся растение семейства сельдерейные (Apiaceae).
Существуют две её разновидности: листовая и корневая. Выращивают петрушку как зеленную и пряно-ароматическую культуру. Её листья и корнеплоды содержат эфирные масла, минеральные соли калия, кальция, фосфора, железа, витамины А, С, В4, В2, РР, К.
Прорастание: 15 20 дней.
Семена: в 1 г - 700-900 шт.
Посев: листовые сорта высевают весной - в середине апреля - начале мая; летом - до первой декады июля (возможны более поздние посевы - до второй декады августа, но тогда необходимо на 24 ч замочить семена в воде или растворах физиологически активных веществ, таких как: Эпин; Гумат калия - 0,1 % раствор), под зиму - в конце октября. Корневые сорта высевают в конце апреля-начале мая.
Норма высева семян: 0,5-1,0 г/м2.
Глубина посева: 1-2 см на тяжёлых суглинках, 2,0-2,5 см - на супесях. Посев рядовым способом с междурядьями 30-40 см. Проводят и загущенные посевы с междурядьями 10—12 см; в этом случае, когда растения достигнут 15 см в высоту, их убирают на зелень, выдёргивая через 1 ряд.
Почва: рыхлые, хорошо аэрируемые, богатые перегноем супесчаные или суглинистые почвы, с глубоким пахотным горизонтом. Корневую петрушку лучше размещать на 2-й год после внесения навоза, иначе корнеплоды ветвятся. Листовую петрушку можно выращивать и по свежему навозу. Лучшие предшественники - огурец, томат, лук, капуста белокочанная ранняя, столовая свекла, томат, цветная капуста и картофель.
Сразу после уборки предшественника осенью измельчают растительные остатки, а через 7-10 дней участок перекапывают на глубину 20-25 см. Если выращивают петрушку на зелень, под вспашку можно внести навоз, перегной или компост. Весной проводят боронование и, если нужно, то делают гряды. Необходимо внести минеральные удобрения: под корневые сорта - аммиачную селитру (10-20 г/м2), калийную соль (15-20 г/м2), суперфосфат (20-25 г/м2); под листовые сорта - азотные (до 30 г/м2), калийные (10 г/м2) и фосфорные (до 15 г/м2) удобрения, можно внести печную золу (120-150 г/м2).
Первое прореживание - в фазе 2-3 настоящих листьев. Второе - через 15-20 дней. У листовой петрушки растения в ряду прореживают, оставляя между ними 3-4 см, у корневой - 5-6 см. Удалённые растения можно использовать в пищу.
Уход за посевами включает прополки, рыхление междурядий и подкормки. Первую подкормку проводят после первого прореживания: вносят аммиачную селитру (10-20 г/м2), калийную соль (10-15 г/м2) и суперфосфат (15-20 г/м2) или комплексные удобрения, лучше в растворённом виде (растворин, азофоска), из расчёта 30-40 г/м2 на 10 л воды. После этого проводят ещё 2 подкормки с интервалом 2 недели.
Уборка: листовую петрушку срезают первый раз через 2 месяца после появления всходов. Вторую срезку проводят в августе, третью - осенью. Можно выборочно срезать листья петрушки по мере их отрастания.
Осенью растения подкармливают раствором комплексных минеральных удобрений (40-50 г на 10 л воды). Растения можно оставить в почве до весны для получения свежей зелени.
Корневую петрушку убирают в конце сентября -начале октября до наступления устойчивых заморозков. Выкопанные корни очищают от земли, старые листья обрезают, оставляя черешки длиной 1,0-1,5 см. На хранение отбирают здоровые крупные корнеплоды.

Root Parsley "ALBA".
This is a mid-late variety which is intended for immediate consumption, industrial processing and for storage. The root is medium-long, has a triangular shape and has a smooth, white surface. The roots are highly resistant to branching and grow up to 15-18 cm.
The aromatic flesh has a cream-white colour which does not darken even when preserved. This variety is highly resistant to root rust, powdery mildew and storage diseases. The growing time from sowing to harvest is 175-195 days. The recommended plant spacing in the spring is 30 x 7 cm. Planting in ridges is recommended in heavier soils.
Weight per 1000 seeds = 1,2-1,4 g.
Number of seeds in 1,0 g  = 715-830.

Eng.: Root parsley. Suom.: Juurpersilja. Sven.: Rotpersilja, slätbladig persilja. Bot. syn.: Apium petroselinum L., Carum petroselinum Benth., Petroselinum hortense auct., Petroselinum sativum Hoffm., Petroselinum tuberosum, Petroselinum vulgare.

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!
    Huono           Hyvä
Captcha
Best before until 12.2019

Juuripersilja ''Alba''

Petroselinum crispum var. tuberosum (Bernh.) Crov.
  • Merkki: MoravoSeed
  • Pakkauksessa: 1500 s.
  • Saatavuus: Varastossa
  • 0.93€
  • 0.66€


Top