• Keltasinappi "Braco"

Keltasinappi "Braco"

Sinapis alba L.
  • Merkki: Seklos
  • Pakkauksessa: 1,0 kg
  • Saatavuus: Varastossa
  • 4.65€


Keltasinappi "Braco"
Valge sinep "Braco"
- Sinapis alba L.
Partii Nr. 18/K/554/826/LT Mark of lot
Kategooria: C category.

MUSTARD YELLOW - Sinapis alba.
Annual, nectariferous, medicinal, spice plant. Grows best in light clay/sandy loam. Grows fast. Seeds and young leaves (which have a hot taste) are used as food. Seeds are used to produce mustard powder. Mustard powder can be used with meat and fish dishes as seasoning, leaves – can be used in salads. Mustard is used to cure atherosclerosis, gastro-intestinal diseases, rheumatism, and eczema.
1,0 g contains approximately 145 seeds.
1000 seeds = 5,0-6,0 g.

* Valge sinep - üheaastane õlitaim ristõieliste sugukonnast, omab võimet vabastada raskestilahustuvaid fosfaate. Võib kasvada igasugusel mullal, mulla pH võib olla väga happeline kuni aluseline. Seemned idanevad temperatuuril +3°C. Tõusmed taluvad lühiajalist külma kuni -5°C.
Sinep idaneb kiiresti ja kasvab kiiresti. Roheline mass niidetakse, kui lehed taimel on värsked, mahlased, parim aeg on enne massilist õitsemist, kuna hilisemal koristusel hakkavad lehed juba kuivama ja orgaaniline mass väheneb ning valminud seemned risustavad peenraid. Keskmiselt kestab periood külvist kuni niitmiseni 55-70 päeva (8-10 nädalat).
Seemnete külvinorm 2,5-4,0 g/m2-le.
Külvisügavus 2-3 cm (külvid kaetakse kergelt rehitsedes).
Järgmine kultuur istutatakse mitte varem, kui 3-4 nädalat peale niitmist. Samuti on tähtis sinepi fütosanitaarne toime - peale sinepi kasvatamist alaneb sellel pinnal kasvatatavate kultuuride haigestumine järgmistesse levinud taimehaigustesse: fütoftoroos, risoktonoos, mugulate kärntõbi, fusarioosne mädanik, kaasa arvatud kartulitel.
Sinepi kasvatamine vähendab traatussi arvukust mullas, soovitatakse ka valge sinepi sissekündi hilissügisel, mille tulemusel traatussi talvitumine on häiritud ja nad hukkuvad. Efektiivsuse suurendamiseks võitluse s traatussidega suurendatakse valge sinepi külvinormi kuni 5 grammini ruutmeetri kohta.

* Viimastel aastatel loobuvad paljud põllumehed sõnniku kasutamisest. Seda on vajalikus koguses keeruline hankida, tema kasutamine on töömahukas ja hind kallis. Peale selle tärkavad paljud umbrohud (sõnniku kasutamisel), mis omakorda sunnivad kasutusele võtma herbitsiidid või suurt töökulu nõudvat rohimist. Tõsiseks alternatiiviks sõnnikule on sel juhul rohelise väetise kasutamine. Rohelise väetise all mõistetakse sideraatkultuuride kasvatamist, mille värsket taimemassi kasutatakse väetisena (küntakse sisse) mulla rikastamiseks orgaaniliste ainetega.

* Milleks on sideraadid head ?
Sideraadid peatavad toitainete väljauhtumise mulla pealiskihist, toovad toitaineid sügavamatest kihtidest ülemistesse kihtidesse, soodustavad huumuse kogunemist mullas, mis omakorda parandab mulla koostist. Mida rohkem sisaldab muld huumust, seda madalam on tema soojusjuhtivus ja kõrgem soojusmahtuvus, väiksem vee aurumine, ning produktiivsem kultuurtaimede poolt mullaniiskuse kasutamine. Huumus võimaldab mulla kasuliku mikrofloora intensiivsemat arengut. Rohttaimede juuresüsteemi biomass täidab tähtsat rolli mulla rikastumisel orgaaniliste jäätmetega. Viies mulda rohelist väetist ei rikastu see vaid lämmastiku osas, vaid ka teiste toitainete osas. Roheline mass laguneb mullas oluliselt kiiremini kui teised tselluloosirikkad orgaanilised väetised. Roheline väetis alandab mõnevõrra mulla happesust, suurendab oluliselt mulla veejuhtivust ja niiskusmahtuvust, mille tulemusel väheneb sademete pindmine äravooluhulk ja paraneb oluliselt niiskuse säilimine mullas. Haljasväetiskultuuridena (sideraatidena) kasvatatakse põhiliselt lupiini, mesikat, sinepit, lutserni ja keerispead.
Valge sinep - üheaastane õlikultuur ristõieliste (kapsaliste) sugukonnast. See on rohttaim sügava juuresüsteemiga ja suure haljasmassiga, taime kõrgus 30-80 cm. Õied kollased, tugeva mee lõhnaga, koondunud kobarasse 25-100 kaupa. Valge sinepi vili on 5-6 seemneline kaun pika, mõõkja ninaga. Vili kaetud karedate karvakestega, valminud kaun ei lõhke.
Seemned kerajad, kahvatukollased, 1000 seemne kaal 5-6 g.
Valge sinep on niiskustarmastav ja külmakindel kultuur, pikapäevataim, seepärast hakkab põhjapool varem õitsema, ning tal on lühem vegetatsiooniperiood (45-60 päeva massilise õitsemiseni ja 80-90 päeva seemnete täieliku valmimiseni). See on suurepärane meetaim, andes kuni 100 kg mett hektarilt. Sinepi mesi on kahvatukollast värvust, väga aromaatne ja maitsev.
Valge sinepi üks tähtsamaid väärtusi on tema roll külvikorras. Sinepi juureeritised sisaldavad orgaanilisi happeid, mis koostöös mullaga võimaldavad paljudel toiteelementidel muutuda taimedele kergesti omastatavateks.
Sinep on kiiresti arenev taim, ning isegi soojuse puudumisel võib lühikese ajaga moodustada suure haljasmassi saagi, mida võib kasutada kui rohelist väetist, mis on orgaaniliste ainete allikaks nii taimedele kui ka mulla mikroorganismidele. Vähetähtis pole ka see, et haljasmass laguneb kiiresti mullas.
Kuidas sinepit kasvatada ?
Sinep külvatakse võimalikult vara, vastavalt mulla võimalustele. Muld peab olema hästi viimistletud, olema peene struktuuriga.
Sinepi tõusmed taluvad hästi öökülmasid, varajased külvid peavad paremini vastu mitte ainult põuale, vaida ka kapsakirbu kahjustustele, mis on valgele sinepile tõsine kahjur. Peale selle lämmatavad varajased sinepi külvid hästi umbrohtu. Külvisügavus 2-3 cm, külvinorm rohelise väetise saamiseks 200-400 g sajandikule, hajalikülv, mulda riisutakse rehaga peale.
Tuleb märkida, et valget sinepit võib külvata kogu suve jooksul (kuid mitte hiljem, kui augusti kolmandal dekaadil) peale varajasi kultuure (varajane kartul, redis jt. kultuurid), kuid nii seemned kui ka noored taimed tuleb kindlustada niiskusega. Valget sinepit ei soovitata kasvatada peale varajase kapsa kasvatamist, kuna mõlemal taimel on samad kahjurid. Kui taim hakkab massiliselt õitsema (ei tohi lasta moodustada täisväärtuslikke kaunasid !), niidetakse nad maha ja kaevatakse mulda. See on muga v ja üks odavamatest võimalustest mulla väetamiseks orgaaniliste väetistega.

* Lööme "kahte jänest": tõstame mullaviljakust ja hävitame umbrohtu.
Haljasväetiskultuurid või nagu neid veel nimetatakse roheline väetis kasvatatakse mullastruktuuri parandamiseks ja mullaviljakuse tõstmiseks. Peale selle on haljasväetis ökoloogiliselt puhas orgaaniline väetis nad soodustavad huumuse kogunemist mulda. Oma efektiivsuselt on nad võrdväärsed sõnnikuga jäävad vaidalla fosfori ja kaali sisalduse poolest. Kui te hakkate moodustama aiamaad või kasvatate peamiselt üheaastaseid taimi tuleb umbrohu tõrjeks kasutada koos haljasväetistaimede kasvatamisega teha ka klassikalist harvendamist. Nad kasvavad väga kiiresti ja hakkavad konkureerima umbrohtude ja kultuurtaimedega. Mõned haljaskultuuride taimed omandavad mullast raskesti omastatavaid paljudele köögivilja ja puuviljakultuuridele mineraalseid toitaineid. Hiljem need elemendid  "vabanevad" ning kasutatakse ära kultuurtaimede poolt.
Roheliseks haljasväetiseks sobivad taimed, mis kuuluvad liblikõieliste sugukonda (lupiin, hernes, vikk, seradella, ristik, seahernes) kapsaste perekonnas (sinep, raps,rõigas, õlinaeris ja teised kiirekasvulised taimed(tatar).
Liblikõielised kultuurid omastavad ja koguvad lämmastikku tänu sümbioosile juurtel asuvate mügarbakteritega. Enamik ristõielistest omab fütosanitaarseid omadusi:pidurdavad umbrohutaimede arengut ja paljunemist, hävitavad selliseid haigusi nagu nematood ja nuuter. Kultuurtaimi külvata kohe peale haljasväetistaimede sissekündi pole soovitav kuna mullas toimub haljasväetistaimede bioloogiline protsess mis aeglustab seemnete idanemist ja taimede kasvu. Sellepärast on soovitav oodata umbes 2-4 nädalat ja alles peale selle alustada külviga.
Kaevame või künname maa,kobestame kõik mättad ning tasandame rehaga.Haljasväetis kultuuride seemned külvake käsitsi või külvikuga ning segage kergelt rehaga mulla hulka. Et lämmatada umbrohtu ei külvata seemneid ridadesse vaid hajusalt ning seejärel segatakse nad rehaga mulda.
Umbes 2-4 nädalat enne kultuurtaimede külvi kaevatakse haljasväetistaimed mulda kui seda on raske teha võite enne pealsed ära lõigata ning peenestada. Kergetel muldadel kaevatakse 15-18 sm sügavusele, rasketel (savimullad) - 12-15 sm sügavusele. Seejuures mida nooremad taimed seda rutem laguneb nende vegetatiivne mass.
Puuvilja aias on parem kasutada haljasväetiseks liblikõielisi (lupiin) või kaera-herne segu. Seemned külvatakse varakevadel ringikujuliselt. Roheline mass kaevatakse mulda suvel enne õiepungade moodustumist. Peale seda võib teha kohe teistkordse külvi.
Varaste kevadiste külvide korral, kui lumi on sulanud külvatakse kiirekasvulisi külma taluvaid kultuure - sinep, õlinaeris, kaer.
Kui lubab aeg (näiteks hiliste suviste või sügiseste külvide korral aias) on parem haljasväetistaimed parem lasta õitsema. Neid taimi kasvatades arvestage ka sellega-ärge istutage sama sugukonna kultuurtaimi millest on pärit haljasväetiskultuuride taimed, näiteks peale õlinaerist ei tohi kasvatada kapsast. See on seotud mullas olevate kahjurite ja haigustega, mis on iseloomulikud antud sugukonnale.

Mulda orgaanikaga rikastav populaarne ja laialt levinud haljasväetis. Traatussiga võitluse parim vahend (juureeritised tapavad traatussi tõuke). 250 g 50 ruutm kohta. Muundab fosfori ja väävli raskestiomastatavatest mulla ühenditest veeslahustuvateks. Hea meetaim puhastab mulda timede haigustest ja umbrohtudest. Mulla üldviljakusele mõju efektiivsuse poolest võrdväärne 300-600 kg sõnniku sisseviimisega sajandiku kohta. Parem külvata ristuval viisil, pannes seemned rehaga kergelt mulda. Külvinorm 4 g ruutmeetri kohta (efektiivseks traatussiga võitluseks tõsta normi 6 g). Tänu lühikesele vegetatsiooniperioodile külvata mistahes ajavahemikul, kui muld on vaba. Muldaviimise optimaalsed ajad 8.-10. nädalal pärast külvi õienupu moodustumise - õitsemise alguse faasis, kuni kiud karedaks ei muutunud. Mullaga katmise sügavus Kergetel muldadel 12-15 cm, rasketel 6-8 cm. Mullaga sügaval katmiselei lagune, vaid muutub turbataoliseks massiks. Tähtis meeles pidada, et järgmine kultuur külvata või istutada mitte varem kui 2.-4. nädalal pärasthaljasmassimullaga katmist. Järelmõju kestab 6 aasta jooksul. Orgaanilise maaviljeluse põhireegel - mitte jätta mulda taimkatteta, mis kaitseb orgaanilise aine mineraliseerumise, tuuldumise, toitainete uhtumise eest.

Горчица белая или горчица английская (Sinapis alba) - однолетнее масличное растение семейства Крестоцветных, которое обладает способностью высвобождать труднорастворимые фосфаты. Может расти на любых почвах: с рН от очень кислой до щелочной.
Семена прорастают при температуре +3°C. Всходы выдерживают кратковременные заморозки до -5°C.
Горчица быстро всходит и быстро растёт. Зелёную массу скашивают, когда листья у растения свежие, сочные, лучше до массового цветения, т.к. при уборке в поздние сроки начнут отмирать листья и органическая масса уменьшится, а вызревшие семена засорят грядку. В среднем период от посева до заделки горчицы в почву составляет 55-70 дней (8-10 недель). Её лучше заделать в почву или немного прикопать, и к осени всё уже перегниёт. Норма высева семян 2,5-4,0 г/м2. Глубина заделки в почву – 2-3 см (сеют слегка заделывая граблями в почву). Следующую культуру высаживают не ранее, чем через 3-4 недели после заделки зелёной массы. Важно также, фитосанитарное воздействие горчицы - после её посадки снижается заболеваемость растений такими распространёнными болезнями как: фитофтороз, ризоктониоз, парша клубней, фузариозные гнили, в т.ч. и у картофеля. Посевы горчицы снижают численность проволочника в почве, рекомендуется также запашка горчицы белой поздней осенью, в результате нарушения зимовки проволочника наступает его гибель. Для повышения эффективности борьбы с проволочником норму высева горчицы увеличивают до 5,0 г/м2.
В последние годы очень многие земледельцы отказываются от применения навоза. Достать его в нужных количествах непросто, велика трудоёмкость и высока цена. Более того, засорённость участка сорняками (в случае применения навоза) заставит использовать гербициды или изнурительные прополки. Серьёзной альтернативой навозу в таком случае послужит зелёное удобрение.
Под зелёным удобрением понимают сидеральные культуры, свежую растительную массу которых используют на удобрение (запахивают) для обогащения почвы органическим веществом.

* Чем же хороши сидераты ?
Сидераты останавливают вымывание питательных веществ за пределы корнеобитаемого слоя, перекачивают элементы питания из глубоких горизонтов почвы в верхний слой, способствуют накоплению гумуса в почве, который улучшает её свойства. Чем больше содержится в почве гумуса, тем ниже её теплопроводность и выше теплоёмкость, меньше физическое испарение из неё воды, продуктивнее использование культурными растениями почвенной влаги. Гумус способствует интенсивному развитию полезной почвенной микрофлоры.
Биомасса корневых систем травянистых растений выполняет важную роль обогащения почвы органическими остатками. При внесении зелёного удобрения в почве накапливается не только азот, но и другие питательные вещества. Зелёное удобрение в почве разлагается значительно быстрее, чем другие органические удобрения, богатые клетчаткой. Зелёное удобрение несколько снижает кислотность почвы, значительно увеличивается водопроницаемость и влагоёмкость почвы, вследствие чего снижается поверхностный сток осадков и резко возрастает содержание влаги в почве. В качестве зелёного удобрения (сидератов) преимущественно возделывают: люпин, донник, горчицу, люцерну, фацелию.

Горчица белая – однолетнее масличное растение из семейства Крестоцветных (Капустных). Это травянистое растение с глубокой корневой системой и большой зелёной массой, высотой 30...80 см. Цветки жёлтые с сильным медовым запахом, собраны в кисти по 25...100 штук. Плод горчицы белой – 5...6-семянный стручок с длинным мечевидным носиком. Покрыт жёсткими волосками, созревший стручок не растрескивается. Семена шаровидные, бледно-жёлтые, масса 1000 семян = 5...6 г.
Горчица белая – культура влаголюбивая и холодостойкая, растение длинного дня, поэтому на севере зацветает раньше, отличается коротким вегетационным периодом (45...60 дней до фазы массового цветения и 80...90 дней до полного созревания семян).
Это прекрасная медоносная культура, дающая до 100 кг мёда с гектара. Горчичный мёд имеет бледно-жёлтый цвет, очень ароматный и вкусный.
Одно из важных достоинств горчицы белой – её роль в севообороте. Корневые выделения горчицы содержат органические кислоты, которые при взаимодействии с почвой могут переводить ряд элементов питания из ранее недоступной в легко усваиваемую растениями форму.
Горчица скороспела, быстро развивается и, даже при недостатке тепла, в короткий срок может сформировать значительный урожай зелёной массы, который может использоваться как зелёное удобрение, являющееся источником органического вещества для растений и почвенных микроорганизмов. Немаловажно и то, что при использовании на сидерат зелёная масса быстро разлагается в почве (в ней выгодное с этой точки зрения соотношение углерода и азота и мало грубой клетчатки).
Как выращивать горчицу ? 
Горчицу сеют как можно раньше, при поспевании почвы. Почва должна быть хорошо разделана, обладать мелкокомковатой структурой. Её всходы хорошо переносят заморозки, а ранние посевы лучше противостоят не только засухе, но и повреждению капустной блохой, которая представляет для горчицы серьёзную опасность. Кроме этого, ранние посевы горчицы хорошо подавляют сорняки. Глубина посева 2...3 см, норма высева (на зелёное удобрение) 200...400 г на сотку, посев вразброс, заделка граблями. Необходимо отметить, что сеять горчицу можно в течение всего лета (но не позже 3-й декады августа) после рано убираемых культур (ранний картофель, зеленные, редис и др.), но важно обеспечить семена и молодые растения влагой. Не следует размещать горчицу на грядке после выращивания капусты, так как оба растения подвержены капустной киле. Когда растения начинают массовое цветение (не допускайте формирования полноценных стручков !) их сваливают, измельчают лопатой и перекапывают грядку, заделывая в неё зелёную массу. Это удобный и один из самых дешёвых видов органического удобрения.

* Сажаем... удобрения.
"Убиваем сразу двух зайцев": повышаем плодородие почвы и уничтожаем сорняки !
Сидеральные культуры (зелёные удобрения), выращивают на участке для улучшения структуры почвы и повышения в ней содержания питательных элементов. Кроме того, сидераты – экологически чистый источник органического вещества, они способствуют накоплению в почве гумуса. По эффективности эти культуры равноценны навозу и уступают ему лишь по содержанию фосфора и калия.
Если вы только начинаете осваивать участок или выращиваете в саду в основном однолетние растения, для борьбы с сорняками можно использовать сидераты вместе с классической прополкой. Они растут очень быстро и будут конкурировать с сорняками. Некоторые сидеральные культуры усваивают из почвы труднодоступные для многих овощных и плодовых растений элементы минерального питания. В дальнейшем при разложении сидератов эти элементы "освобождаются" и используются культурными растениями.
На "зелёное удобрение" подойдут растения из семейства бобовых (люпин, горох, вика, пелюшка, сераделла, клевер, донник), а из семейства капустных (горчица, рапс, редька масличная) и другие быстрорастущие растения (например, гречиха).
Бобовые культуры усваивают и накапливают азот благодаря симбиотической деятельности клубеньковых азотфиксирующих бактерий.
Большинство крестоцветных обладают фитосанитарными свойствами: подавляют развитие и размножение сорных растений, изгоняют таких вредителей, как нематода и проволочник.
Высадка культурных растений сразу после запахивания сидератов нежелательна, так как при разложении вегетативной массы в почве происходят активные биохимические процессы, которые подавляют прорастание семян и рост растений. Поэтому придётся выждать 2-4 недели и только после этого приступать к посадкам.
Вскопайте или вспашите землю, разрыхлите её, разбивая все комья, и разровняйте граблями. Разбросайте семена сидеральных культур вручную или с помощью сеялки и слегка заровняйте землю граблями. Чтобы сидерат не дал разрастись сорнякам, его сеют не рядами, а вразброс - после чего заделывают граблями. Приблизительно за 2-4 недели до посадки основной культуры вкопайте сидераты в почву. Если это трудно сделать, вы можете сначала срезать сидераты вручную и измельчить их. Запахивается надземная часть сидератов на лёгких почвах на глубину 15-18 см, на тяжёлых почвах (глинистых) – на 12-15 см. Учитывая тот факт, что чем моложе растения, тем быстрее разлагается их вегетативная масса.
В плодовых садах лучше использовать зелёные удобрения из бобовых (люпин) или овсяно-гороховую смесь. Семена высевают ранней весной в приствольные круги. Зелёную массу растений запахивают в почву летом до начала бутонизации. После этого можно сразу же провести повторный посев сидеральных культур. При ранних весенних посевах, как только сошёл снег, подбирают скороспелые холодостойкие растения – горчицу, редьку масличную, овёс.
Если позволяет время (например, при поздних летних и осенних посадках в междурядьях сада), лучше всего довести посевы сидератов до стадии цветения.
При использовании зелёного удобрения учитывайте и такую особенность – не высаживайте растения из того же семейства, что и сидеральная культура (например, после редьки масличной нельзя выращивать капусту). Это связано с накоплением в почве возбудителей болезней или вредителей, характерных для растений данного семейства.

Eng.: White mustard, MUSTARD YELLOW. Suom.: Keltasinappi, valkosinappi. Sven.: Vanlig vitsenap. Bot. syn.: Brassica hirta Moench, Sinapis alba L. subsp. alba.

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!
    Huono           Hyvä
Captcha
Top