• Aedlevkoi ''Korolevskaja smes'' (mix) Matthiola incana

Kui varem kasvatati levkoisid igas aias, siis nüüd kohtab teda üha harvemini: justkui oleks moest läinud …
Ja tõesti, selles taimes on midagi vanamoodsat, erilist, mis kuulub klassikalise, regulaarse pargistiili juurde. Kui tahate proovida nostalgiat ülla ja ilusa, vana ja vürtsika, huvitava lõhna järele, siis on levkoi just see taim.
Kõik levkoi aiavormide liigid jagunevad õitsemise aja järgi: suvised, sügisesed ja talvised. Tänu suurele aretustööle mitmetes maades on suurima sortide hulgaga esindatud suvilevkoi (üle 400 sordi).

Taimed on nii ühe- kui mitmevarrelised.
Ühevarrelised sordid kuuluvad Brilliant- ja Excelsior - sordirühma. Neil on tavaliselt üks harunemata vars suure (18-40 cm) õisikuga. Õied on täidetud (25-40 kroonlehte), 4 - 4,5 cm kuni 7 cm läbimõõdus või siis lihtsad, erinevates värvides. Taimede kõrgus on 40-80 cm. Õitsemise aja järgi jagatakse väga varajasteks, varajasteks, keskmisteks ja hilisteks sortideks.
Harulised sordid on haruneva õisikuga. Need omakorda jagatakse alarühmadeks sõltuvalt põõsa ja õisiku kujust.
Lühikeseharulised (Erfurdi) levkoid on iseloomuliku tunnusega – neil on peavarrel olevad harud kõrgemal ja õisikud pikemad. Õied on suured (4-4,5 cm), kuid väiksemad kui ühevarrelistel sortidel, erinevate värvustega. Nad hakkavad õitsema 2 kuud peale külvi ja õitsevad 7-8 nädalat. Kasutatakse nii lõikeks kui haljastamiseks.
Kimbu-tüüpi levkoi erineb selle poolest, et kõik külgharude õisikud asetsevad ühekõrgusel ja õitsevad üheaegselt. Peaõisik on sageli külgõisikutega samal kõrgusel või veidi kõrgemal. Õied on tihedalt täidetud, mõõtmetelt (3,5-4 cm) jäävad Erfurdi rühmast veidi maha. Õitsemisajalt kuuluvad keskvarajaste hulka. Kasutatakse nii haljastamiseks kui potikultuurina.
Kõiki tänapäeva levkoisorte paljundatakse seemnetest, külvates need märtsi keskel kas kasvuhoonesse või sooja lavasse külvikasti.
Väärtuslike sortide seemneid võib säilitada kuni kuus aastat.
Levkoi kasvatamisel seemnest saab nii lihtõielisi kui täidisõielisi taimi. Kuid vaid lihtõielistel moodustub peale õitsemist seemneid, täidisõielistelt seemneid ei saa.
Huvitav on see, et lihtõielistelt levkoidelt normaalsetes ilmastikutingimustes kasvatatud seemnetest saadud taimedest on pooled täidisõielised ja pooled lihtõielised.
* Et saada lihtõielistelt taimedelt võimalikult palju niisuguseid seemneid, millest kasvavad suurema tõenäosusega täidisõielised levkoid, tuleb emataimi kasvatada spetsiaalselt karmides tingimustes. Siis on võimalus, et taimedele tekivad pikkade ja ühtlaste seemnekõtrade asemele hoopis deformeerunud ja nõrgad, tihti varre ligi surutud lühikesed ja ümara tipuga kõdrad. Niisugustest ebardlikest viljadest kasvavad tihti just ilusad täidisõielised levkoid – see kõik on sarnane muinasjutule inetust pardipojast, kellest sai kaunis luik …
Noori taimi on tõusmete perioodil, kui hoida neid jahedas, võimalik eristada täidisõielisi lihtõielistest mõõtmete ja idulehtede värvuse järgi. Täidisõielistel on lehekesed suuremad ja värvilt heledamad. See võimaldab juba varases kasvufaasis eristada täidisõielisi istikuid lihtõielistest.
* Täidisõielised sordid ja hübriidid ei ole lihtõielistest mitte ainult ilusamad, vaid neil säilib kauem ka õisiku dekoratiivsus. Kui lihtõieline õis on 4 kroonlehega ja õitseb vaid 5 päeva, siis täidisõieline 50-70 kroonlehega õitseb 2-3 nädalat.
Istikute kasvatamine.
Kast täidetakse mättamullaga ja lisatakse liiva (5:1). Juurestiku arengule mõjub hästi 1 osa turba lisamine. Levkoi kasvab paremini nõrgalt happelises, neutraalsele lähedasel mullareaktsioonil (pH 6-6,5). Külviks ei sobi kompostmuld, samuti varem kasutusel olnud muld, sest võib põhjustada tõusmepõletikku. Külvil peetakse rangelt kinni külvinormist (standardkasti külvatakse kuni 1,5 g seemet). Püütakse üles kasvatada kõik tõusmed, kuna levkoi hind tuleb võrreldes teiste suvelilledega kõrge. Kuni tõusmeteni hoitakse temperatuuri 16-18°С, hiljem päeval 12°С ja öösel 8°С.
Pikeeritakse 2-3 pärislehe faasis. Kuna levkoil on sammasjuurestik, siis taluvad nad mullapallita ümberistutust halvasti. Taimed pikeeritakse turbakuubikutesse või 6-7 cm turbapottidesse. Taimed istutatakse pikeerimisel kuni idulehtedeni mulda. Kastetakse ohtralt ja varjutatakse päikselise ilmaga 2-3 päeva, seejärel viiakse lavasse. Kastetakse harva, kuid rikkalikult hommikuti või päeval. Hoolikalt jälgida tuulutusreþiimi.
Õigesti kasvatatud taimed taluvad lühiajalist temperatuurilangust kuni -5°С, mis võimaldab taimi avamaale istutada juba mai alguses. Otse avamaale külvil varajased ja keskvarajased erinevate rühmade levkoid õitsevad juuli II poolel. Hilised sordid õitsevad augusti II dekaadil. Aprilli lõpus - mai alguses varajaste ja keskmiste sortide õitsemine nihkub augusti II poolde ja septembrisse. Sellisel tähtajal külvatud hilised sordid jõuavad vaid õienuppude moodustamiseni.

Левкой в прежние времена можно было увидеть почти в каждом саду, сейчас он встречается реже: как-то вышел из моды ...
И действительно, в этом растении есть что-то старомодное, изысканное, принадлежащее классическому, регулярному, парковому стилю. И если вы испытываете ностальгию по благородной и красивой старине и пряному, изумительному, какому-то знойному аромату, то левкой - это ваше растение.
Всё сортовое разнообразие садовых форм левкоя делят по срокам зацветания на: летние, осенние и зимние. Благодаря большой селекционной работе в разных странах наибольшим сортовым разнообразием представлен левкой летний (более 400 сортов).

Растения бывают одностебельные и ветвистые.
Одностебельные относятся к сортам групп бриллиант и эксцельсиор. Имеют, как правило, одиночный, неветвящийся стебель с крупными (от 18 до 40 см) соцветиями. Цветки махровые (25-40 лепестков), размером от 4-4,5 до 7 см и простые самой разнообразной окраски. Высота растений от 40 до 80 см. По срокам зацветания представлены очень ранними, ранними, средними и поздними сортами.
К ветвистым относятся сорта с ветвистыми соцветиями. В свою очередь, они делятся на подгруппы в зависимости от строения и формы куста и соцветия. Коротковетвистые (эрфуртские) левкои имеют характерный отличительный признак - более высокое расположение ветвей на главном стебле и длинные соцветия. Цветки крупные (4-4,5 см), но меньших размеров, чем у одностебельных левкоев, разнообразной окраски. Зацветают через два месяца после посева и цветут 7-8 недель. Используют их как для срезки, так и для оформления территории.
Букетные левкои отличаются тем, что все боковые соцветия расположены на одном уровне и цветут одновременно. Центральные соцветия часто располагаются на уровне с боковыми или незначительно возвышаются над ними. Цветки густомахровые, по размеру (3,5-4 см) несколько уступают эрфуртским левкоям. Сорта этой группы по срокам зацветания относятся к среднеранним. Используют их для оформления территорий и горшечной культуры.
Все современные сорта левкоев размножают семенами, высевая их в середине марта в посевные ящики в теплице или в тёплые парники.

Семена ценных сортов можно хранить до шести лет.
Левкой при выращивании из семян может иметь простые или махровые цветки. Однако у простых цветков этого растения после отцветания образуются семена, а у махровых бесполых цветков семян не бывает.
Интересно, что в саду из семян маттиолы седой с простыми цветками в нормальных погодных условиях и при обычном уходе вырастают экземпляры с махровыми и немахровыми цветками с равной долей вероятности.
* Чтобы получить от немахровых левкоев как можно больше таких семян, из которых впоследствии образуется много экземпляров с махровыми цветками, маточники специально выращивают в жёстких условиях. Тогда на угнетённом растении вместо длинных и ровных стручков очень велик шанс образования деформированных и слабых, часто расположенных и прижатых к стеблю коротких семенников с закруглённой верхушкой без «рогов». Из таких уродливых плодов чаще всего и вырастают прекрасные махровые левкои - это похоже на сказку, когда гадкий утёнок потом превращается в прекрасного лебедя...
Махровые растения уже в молодом возрасте, в период всходов, при содержании в прохладе можно отличить от немахровых по размеру и окраске семядольных листочков. У махровых форм левкоя листочки крупнее, и они светлее окрашены. Это позволяет на раннем этапе выращивания рассады отделить саженцы левкоев с махровыми цветками от немахровых саженцев.
* Махровые сорта и гибриды левокя не только красивее немахровых, у них гораздо дольше сохраняется декоративность соцветия. Если простой цветок левкоя с 4 лепестками цветёт около 5 дней, то махровый цветок с 50-70 лепестками цветёт 2-3 недели.
Выращивание рассады.
Ящики заполняют дерновой землёй с добавлением речного песка (5:1). Развитию корневой системы способствует добавление одной части хорошо выветренного или верхового торфа. Левкои лучше развиваются на слабокислой, близкой к нейтральной реакции почве (рН 6-6,5). Для посева непригодна перегнойная, ранее использованная земля, где может быть инфекция возбудителя "чёрной ножки". При посеве внимательно следят за нормой высева семян (в стандартный посевной ящик высевают не более 1,5 г семян). Стараются вырастить все всходы, так как стоимость семян левкоя одна из наиболее высоких по сравнению с другими летниками.

До всходов температуру поддерживают в пределах 16-18°С Температуру снижают до 12°С днём и 8°С ночью.
К пикировке приступают в фенофазе двух- трёх настоящих листьев. Так как у левкоев стержневая корневая система, то они плохо переносят пересадку без кома. Растения пикируют в торфоперегнойные кубики или горшочки размером 6-7 см. При пикировке paстения высаживают под самые семядоли на paccтояние 4x4 см. Распикированные растения обильно поливают в солнечную погоду (первые 2-3 дня) притеняют, а затем выносят в парники. Полив проводят peдко, но обильно в утренние или дневные часы. Внимательно следят за вентиляцией парников.
Правильно выращенная в парниках рассада левкоев хорошо переносит кратковременные понижения температуры воздуха до -5°С, что позволяет приступать к посадке её в открый грунт в начале мая. При посеве в открытый грунт ранние и среднеранние сорта различных групп левкоев зацветают во второй половине июля. Поздние сорта зацветают во второй декаде августа. При посеве в грунт в кoнце апреля-первой половине мая ранних и средних сортов цветение сдвигается на вторую половину августа - сентябрь. При этих сроках посева поздние сорта успевают достичь стадии бутонизации.

 

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!
    Huono           Hyvä
Captcha

Aedlevkoi ''Korolevskaja smes'' (mix) Matthiola incana

Matthiola incana
  • Merkki: Aelita
  • Pakkauksessa: 0,1 g
  • Saatavuus: Out Of Stock
  • 0.72€

Top