Lactuca sativa L. var. capitata
Merkki: Seklos
Pakkauksessa:1,0 g
Saatavuus:3
0.96€
Veroton: 0.80€

Jääsalaatti "Rouge Grenobloise"

Jääsalat ''Rouge Grenobloise''.
Krõmpsuv "pea".
Suure peaga jääsalat kasutamiseks suvel-sügisel. Lehed magusa maitsega, tugevad. Istutus vahekaugusega 35x35 cm. Optimaalne idanemistemperatuur +15+20°C. 1 gramm = 800-1200 seemet.

Salati kasvatamine kasvuhoones ja katmikalal. 
Kasvuhoones kasvatatakse põhiliselt peasalati sorte taimede ettekasvatamise teel. Salatit kasvatatakse kahel perioodil: kevad-talvine (2 ringi) ja sügisene (1-2 ringi). Eestimaa tingimustes sobib sügisene kasvatus suurepäraselt. Peasalati taimed istutatakse 3-4 pärislehe faasis kasvukohale septembri esimesel dekaadil. Kõige varasem ettekülv tehakse 5.dets. ja taimed vajavad lisavalgust 10-15 päeva. Kuid varane taimede istutus ei pruugi olla ökonoomne. Ilma lisavalgust andmata võib taimi istutada jaanuari kolmandal dekaadil (25-30 päeval), saaki saame veebruari lõpus-märtsi alguses. Taimi istutatakse kahel meetodil: pikeerimise teel või otsekülviga toitekuubikutesse kasutades draþeeritud seemneid. Teine moodus on vähem töömahukas ja kindlustab suurema ning varasema saagi.
Kevadperioodil kasutatakse taimepotte 5x5 cm, talvisel ajal kui antakse lisavalgust vähendatakse toitepinda. Segu valmistatakse turbast, millele on lisatud peenikest laastu kuni 20%. Tõusmete ilmumiseni hoitakse temperatuuri +18..+20°C. Tõusmete ilmumisel alandatakse t* +8..+12°C päeval ja öösel +6..+10°C. Taimed pikeeritakse, kui idulehed keerduvad alla. Peale pikeerimist hoitakse t* päikesega +18..+20°C, pilvise ilmaga +15..+17°C päeval ja öösel +10..+12°C. Kasvukohale istutatakse, kui istikul on 3-4 pärislehte. Istikute istutamisel kohe kasvukohale väheneb haigete taimede hulk 8-18% ning kulutused vähenevad kuni 2 korda. 

Enne istutamist antakse kasvukohale: lämmastikku 60-80, fosforit 8-10, kaaliumit 8-100, magneesiumi 20-30 mg/ liitri kohta. Enne istutamist kastetakse muld tugevalt läbi (20-25 l/m2). Õhuniiskust hoitakse 65-80% piires, et ei tekiks lehtede põletusi. 
Taimede istutus oleneb aastaajast ja sordist. Väikesepealised sordid  istutatakse skeemil 20x20 cm, keskmised 25x25 cm ja suurepealised 30x30..25 cm. Varase seemne külvi korral (kevadel) istutatakse taimed harvemalt 16-20 tk/m2-le, aga sügisel tihedamalt 25-30 tk/m2-le. Kastetakse päeva esimesel poolel nii, et niiskuse omastamine oleks ühtlane. Peale kastmist tuleb teha kindlasti tuulutamine. Pea moodustamise alguses tuleb tuulutamist suurendada ja temperatuuri alandada: +14..+18°C päeval ja öösel +8..+12°C. 

Salati kasutusaja pikendamiseks külvatakse salatit avamaale mitu korda eri aegadel. Kõige varasemat saaki saadakse talve alla külvil. Kõige paremini sobivad selleks korralikult ettevalmistatud lõunapoolse kallakuga alad. Külvitähtajad valitakse paljuaastaste keskmiste järgi. Külmad saabuvad tavaliselt Eestimaal oktoobri lõpus septembri alguses. Külviks peab olema ette valmistatud kobe muld ilma mullatükkideta. Kõige paremini sobivad kerged savikad mullad. Külvisügavus on 1-1,5 cm. Lehtsalati külvisüsteem on viie, seitsme või mitmerealisena. Peasalatit külvatakse üherealisena 60x20 cm või kaherealisena 50+20x20 cm. Sellele järgneb multðimine. Külv tehakse külvikuga. Salatit kasvatatakse kultuuride järel, mis on enne saanud suure koguse orgaanikat. Mineraalväetist antakse 150-300 kg/ha lämmastikku, 300-500 kg/ha fosforit ja 150-200 kg/ha kaalit. 2/3 osa fosforist ja kaalist antakse künni alla sügisel või kevadel, ülejäänud osa fosforit ja kaalit ning lämmastik antakse kevadise kultiveerimise alla. Sügiskünni alla antud 40-50 tonni orgaanikat tõstab tunduvalt saaki. Salat ei armasta happelisi muldi. Varased lehtsalati sordid külvatakse varem aprilli algusest maini mitmes järgus, keskmised ja hilised aprillist juuni keskpaigani. 
Lehtsalati kasvuperiood on lühike: tõusmete ilmumisest kulub saagini 30-40 päeva. Peasalatit külvatakse juuli algusest augusti lõpuni sügiseseks kasutamiseks. Üherealise külvi korral on peasalati külvinorm 2 kg/ha, kaherealisel 2,5-3 kg/ha. Otsekülvi puhul tehakse kaks harvendamist. Külvinorm hajuskülvi korral on 4-7 kg/ha. Istikutest kasvatamist kasutatakse varase saagi saamiseks. Tõusmed pikeeritakse turbapottidesse 3x3 sm või 6x6 sm olenevalt kasvuajast. 
Istikute saamiseks külvatakse 30..35 päeva enne põllule istutamist. Ühte kasti (20..25x40) külvatakse 0,5 g seemet. Temperatuuril +20..+22°C ilmuvad tõusmed 2-3 päevaga seejärel alandatakse t* +10..+12°C-ni. Pärislehe faasis pikeeritakse taimed pottidesse või kuubikutesse ja kastetakse tugevalt. Seemneid võib külvata ka otse kuubikutesse. Istikud istutatakse välja masinaga reavahe 70 sm üherealise puhul,kaherealisel 50+20x30 sm.
Hooldus seisneb reavahede kobestamises, umbrohu hävitamises ja kastmises kuiva ilmaga. Peade valmimise ajal kastetkse taimi ainult äärtest.
Saaki koristatakse õhtul või varahommikul siis on taimed jahedad ja säilivad paremini. Lehtsalati sordid korjatakse järjest neid mullast koos juurega välja tõmmates. Peasalatitel lõigatakse pea ära mullapinna lähedalt ja seda tehakse valikuliselt. Pead puhastatakse haigetest ja kolletunud lehtedest.

Jääsalat

* Выращивание салата в защищённом и открытом грунте. 
В теплицах выращивают, как правило, кочанные сорта салата рассадным способом. Культуру ведут в два периода: зимне-весенний (2 оборота) и осенний (1-2 оборота).
В условиях Эстонии вполне оправдана осенняя культура кочанного салата с высадкой рассады в фазе 3-4 листьев на постоянное место. Оптимальный срок посева 3-10 августа с посадкой рассады в первой декаде сентября. Для III световой зоны самый ранний срок посева в зимний период - 5 декабря при этом рассаду необходимо досвечивать в течение 10-15 дней. Однако, ранняя высадка рассады может быть не экономична. Без досвечивания рассаду можно выращивать с третьей декады января (25-30 дней), при этом урожай поступает в конце февраля - начале марта. Рассаду выращивают двумя способами: через пикировку сеянцев и посевом пневматической сеялкой в торфяные кубики дражированных семян.
Второй способ менее трудоёмок и обеспечивает получение более высокого и раннего урожая. В весенний период используются горшочки размером 5х5 см, а в зимнее время, при использовании досвечивания, размер кубиков уменьшают. Смесь для поделки кубиков готовят из торфа с добавлением мелких опилок до 20% от объёма: если используют верховой торф, опилки не добавляют. До появления всходов температуру воздуха поддерживают +18..+20°С. При появлении всходов температуру снижают до +8..+12°С днём и +6..+10°С ночью.
Пикируют сеянцы в фазе развёрнутых семядолей. После пикировки температуру воздуха в солнечную погоду поддерживают +18+20°С, в пасмурную - +15+17°С днём и +10+12°С ночью.
Высаживают рассаду в фазе трёх-четырёх листьев. При высадке сеянцев сразу на постоянное место уменьшается количество больных растений на 8-18% и, главное, почти в два раза снижаются затраты на выращивание рассады. 
Для практического использования рекомендуются уровни элементов минерального питания, применяемые при выращивании зеленных культур на комбинате "Московский".
При основной заправке почвогрунта под салат они следующие: азот - 60-80, фосфор - 8-10, калий - 80-100, магний - 20-30 мг/л.
Накануне посадки рассады грунт обильно увлажняют (20-25 л/м2). Влажность воздуха поддерживают на уровне 65-80%, чтобы избежать ожёгов листьев. Густота посадки растений зависит от времени года и сорта.
Мелкокочанные сорта типа "Бёттнера" высаживают по схеме 20х20 см, для сорта среднего размера типа "Берлинский" посадка 25х25 см и для крупных сортов типа "Батавия" - 30х30...25 см.
При раннем сроке посева (весна) растения высаживают реже - 16-20 шт/м2, а при осенней культуре гуще, до 25-30 шт/м2.
Поливы проводят в хорошую погоду в первой половине дня в несколько приёмов, чтобы добиться равномерного впитывания влаги. После поливов обязательна активная вентиляция для удаления лишней влажности воздуха. В начале формирования кочана усиливают проветривание, а температуру воздуха снижают: +14+18°С днём и + 8+12°С ночью.
Исследования, проведённые в Канаде, Нидерландах и Великобритании показали, что при перепаде дневных и ночных температур от +25+28°С до +6+7°С, кочаны становятся рыхлыми. Чтобы продлить поступление урожая кочанного салата в торговую сеть, температуру в фазе формирования кочана снижают до +8...10°С днём и +4..+8°С ночью. 
Выращивание салата в качестве уплотнителя, как правило, не рекомендуется, так как основная культура начинает быстро его затенять. 
Из малораспространённых, но являющихся перспективными субстратами, можно выделить цеолит и его торфосмеси. Для расширения периода потребления салата из открытого грунта используют различные сроки посева и сорта, отличающиеся по скороспелости. Самую раннюю продукцию получают при подзимнем посеве семян, для чего особенно тщательно готовят почву. Лучше всего подходят хорошо выровненные участки с небольшим южным склоном, быстро прогревающиеся весной. Сроки посева выбирают с учётом средних многолетних данных, когда наступают устойчивые заморозки. В Эстонии обычно в конце октября - первой декаде ноября до выпадения снежного покрова.
Подготовленная для посева почва должна быть рыхлой, без комков на её поверхности. Лучше всего подходят лёгкие суглинки или супесчаные почвы, непосредственно перед посевом нарезают гряды. Посев проводят в бороздки глубиной 1-1,5 см.
Схема посева для листового салата пяти-, семи-, десятистрочная или сплошная. Для кочанных сортов посев однострочный 60х20 или двустрочный 50+20х20...30 см с последующим мульчированием и прикатыванием почвы.
Салат даёт низкие урожаи на кислых почвах, поэтому такие земли надо периодически известковать. Скороспелые листовые сорта высевают раньше - с начала апреля до мая в несколько сроков, среднеспелые и поздние - с апреля до середины июня.
Период выращивания листового салата короткий: на плодородных участках урожай бывает готов к уборке через 30-40 дней с момента появления всходов.
Рассадный способ выращивания используют для получения раннего урожая. Сначала выращивают сеянцы, которые затем пикируют в горшочки или торфоперегнойные стаканчики размером от 3х3 до 6х6 см в зависимости от срока подготовки рассады. Для получения рассады семена высевают за 30...35 дней до её высадки в поле. В один ящик (20...25х40 см) высевают 0,5 г семян. При температуре +20...22°С всходы появляются через 2-3 дня, после чего температуру снижают до +10...12°С. В фазе настоящего листа сеянцы пикируют в кубики или горшочки, предварительно обильно поливают.
Уход за посевами состоит в неглубоком рыхлении междурядий, прополке сорняков и поливе в сухую погоду. Режим орошения влияет на величину концентрации нитрат-ионов в растениях, особенно при высоких температурах. В период формирования кочанов поливы осуществляют только по бороздам. 
Уборку проводят вечером или ранним утром, когда растения охлаждены и поэтому лучше сохраняют свежий товарный вид. 
Листовые сорта убирают единовременно, выдёргивая из почвы вместе с корнями.

Eng.: Butterhead lettuce. Suom.: Keräsalaatti. Sven.: Drivsallat.Bot.:Lactuca sativa L. var. capitata 

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!