MULLAANALÜÜS ILMA LABORATOORIUMITA.Mulla mehhaanilise koostise ja happelisuse analüüsi konkreetsel maatükil saab piisavalt täpselt teha ka „oma jõududega“.
Mulla mehhaanilise koostise määramine: selleks on vaja pihku võtta 5-10 cm sügavuselt mullatükk (kui see on liiga kuiv, siis tuleb veidi niisutada) ja rullida mulda näppude vahel, pärast seda proovida keerata seda „vorstikeseks“ või püüda teha „lehekest“.
* Kui sellest mullast ei saa kumbagi neist voolida, siis on muld liivakas.
* Kui mullast ei saa rullida vorsti, aga saadud leheke kergel vajutamisel kohe laguneb temas olevateks kõvemateks osakesteks – siis tähendab, et muld on saviliivmuld, võib olla ka kivine.
* Kui mulda saab hästi rullida, kuid see laguneb kergesti osadeks, leheke on pragudega, siis tähendab et maa on kerge liivsavi.
* Kui voolitud rull on elastne, kuid rõngasse keeramisel laguneb, aga lehekese äärtes on praod, siis on muld keskmine liivsavi (kerge ja keskmine liivsavimuld on aia jaoks mehhaanilise koostise järgi optimaalsemad ning võimaldavad kasvatada paljusid taimi).
* Kui rullikest on võimalik rõngaks painutada, kuid siiski tekib väikseid pragusid, aga lehekese ääres neid pragusid pole, siis on tegemist raske liivsaviga.
* Kui mullatükki on kergesti võimalik näppudega voolida ja selles jäävad näpujäljed alles, muld aga läigib kergelt, rullist aga saab mistahes kujuga vorstikest keerata, kusjuures see on elastne ja ei pragune, lehekese servad on pragudeta, siis tähendab see seda, et maa on savine.

Sel juhul, kui on soov määrata mehhaanilist koostist täpsemalt, siis on see samuti lihtne ja lubab üsna täpselt kohapeal lihtsa katse abil kindlaks määrata.
Selleks tuleb peotäis mulda puistata kõrgesse ja kitsasse klaasnõusse, valada peale vesi, segada korralikult ja lasta seista. Settimisel sadestub kõigepealt põhja liiv, aga selle peale puhas savi.
Mõõtes ära sademe kõrguse ja võttes selle 100% -ks, saab kergesti määrata sadestunud liiva ja savi proportsionaalse suhte ning määrata mulla mehhaaniline koostis:
- savimullas on savi üle 80%, liiva alla 20%;
- raskes liivsavis on savi 60-80%, liiva 20-40%;
- kerges liivsavimullas on savi 25-60%, liiva 40-75%;
- saviliivmullas on savi 5-25%, liiva 75-95%;
- liivmullas on liiva üle 95%.

Peab silmas pidama seda, et rasked savimullad, väga liivased või kivised mullad ja kõrgsoomullad oma tavalises olekus ei sobi aia rajamiseks ja köögivilja kasvatamiseks, vaid vajavad täiendavaid ja üsna kalleid meetmeid omaduste parandamiseks.

1. Üsna täpselt saab mulla happesust välitingimustes määrata lakmuspaberi abil. Selleks jagage oma maatükk 10x10 meetristeks osadeks ja iga sellise ruudu keskele kaevake väike 25 cm sügavune auk. Ühelt augu vertikaalseinalt võtke õhuke mullaproov.
Iga näidis segada eraldi, niisutada vihma- või destilleeritud veega. Seejärel võtta igast näidisest proov ja pigistada seda koos indikaatorpaberiga, seejärel võrrelda seda skaalaga.
Kui sinine lakmuspaber värvub punaseks, siis tähendab, et muld on happeline;
roosa – keskmise happesusega
kollane – nõrgalt happeline
roheline - neutraalselähedane.
Muidugi pole see analüüs väga täpne, kuna see vaid näitab happesust üldiselt, kuid ei näita selle suurust. Võetud proovide tulemused võib kanda plaanile ja siis on kohe selge, kus tuleb mulla happesust vajalikus suunas muuta.

2. Ligilähedast happesust saab kindlaks määrata ka lihtsamate vahenditega, isegi ilma lakmuspaberita.
Selleks kaevatakse 25 cm sügavune auk ja võetakse vertikaalseinalt väike hulk lisanditest puhastatud mulda. See puistatakse 200 ml mahutavasse mõõtepudelisse, nt lutipudelisse. Muld puistatakse kuni teise kriipsuni, vett valatakse kuni viienda jaotiseni, seejärel lisatakse 0,5 tl peenestatud kriiti. Kohe pannakse lutt peale ja pudel keeratakse ümber, liigse rõhu puudumise tõttu jääb pudel vaakumisse. Seejärel loksutatakse tugevalt 3-5 minutit. Happelise mulla korral toimub kriidi ja mullas oleva happe vaheline neutraliseerimisreaktsioon, eraldub süsihape, tõuseb rõhk ja lutt paisub.
Kui muld on keskmiselt happeline, siis lutt paisub pooleldi, nõrgalt happelise mulla korral aga ei paisu üldse.

3. Väga kergesti saab happesust määrata mustsõstra või kirsilehtede abil. Selleks võetakse 2-4 lehte, keedetakse klaasis vees, seejärel panna sellesse vette paar mullatükikest.
Kui vesi muutub punakaks, siis on tugevalt happeline reaktsioon;
roosakas – keskmiselt happeline;
rohekas – neutraalselähedane;
roheline – nõrgalt happeline;
sinine – neutraalne;

4. Sama lihtne on happelisust määrata ka nuuskpiiritusega. Selleks võtta tavaline klaas, puistata sinna 1 tl uuritavat mulda, täita veidi üle poole ulatuses vihmaveega, valada juurde 1 sp nuuskpiiritust ja segada hoolikalt. Pärast mulla settimist vaadata lahuse värvust.
Kui lahus on värvitu, siis muld pole happeline.
Kui lahus on pruunikas või must, siis muld on happeline (mida intensiivsem värvus, seda suurem happesus).

NB! Maa-ala erinevates kohtades võib happesus olla erinev, mis igal aastal muutub, seepärast ei saa üheainsa prooviga määrata happesust alatiseks.

Kui aga olete tähelepanelik inimene, siis pole vaja mingeid märkmeid teha, sest mulla happesusest räägivad ka teie köögiviljataimed ise. Kui aias kasvavad hästi peet ja kapsas, siis tähendab et muld on lähedane neutraalsele. Aga kui halvasti- siis happeline.
Veel paremini kõnelevad happesusest looduslikult kasvavad taimed, mis on lausa elavateks „indikaatoriteks“.
Kui teil kasvavad hästi üks või kaks nimetatud taime nagu kanarbik, sookail, põldmailane, linnurohi, põdrakanep, hapuoblikas, tulikas, vesihein, põldmünt, sõnajalg, suur teeleht, põldkannike, mustikas, põldosi, väike- ja hobuoblikas, siis on muld happeline. Sellist mulda tuleb kindlasti lubjata. Nõrgalt happelistel kultuuristatud muldadel kasvavad sellised taimed nagu ohakas, kassitapp, aasristik, nõges, nurmikas, malts, iminõges, orashein, kummel.
Aga neutraalsetel muldadel kasvavad hästi valge mesikas, piimalill, piimohakas, kassitapp jt. Need taimed ei anna täpseid kvaliteetseid andmeid mulla happesusest. Kuid vaadates neid umbrohte, on võimalik teha järeldusi mulla happesuse kohta.
Veel üks rahvatarkus – maal, kus kasvavad hästi kask ja pihlakas, on muld nõrgalt happeline või neutraalsele lähedane.

АНАЛИЗ СОСТАВА ПОЧВЫ ВНЕ ЛАБОРАТОРИИ.

Анализ механического состава и кислотности почвы на конкретном участке земли можно достаточно точно осуществить и "своими силами".
Определение механического состава: для этого надо взять в ладонь горсть земли из ямки глубиной 5–10 см (если она слишком сухая, то её нужно слегка смочить) и помять кусочек влажной почвы пальцами, после чего попробовать скатать из неё «колбаску» (жгутик) или сделать «лепёшку».
* Если из этой почвы не получается скатать ни жгутик, ни лепёшку, то это означает, что почва на участке песчаная.
* Если из этой почвы жгутик скатать не получается, а получившаяся лепёшка при лёгком надавливании сразу же рассыпается и легко прощупываются твёрдые частицы, которые в ней содержатся – то это означает, что почва супесчаная, а может быть, и каменистая.
* Если из почвы можно скатать жгутик, но он легко распадается на кусочки, а лепёшка образуется с многочисленными трещинами, то это означает, что на участке лёгкая суглинистая почва.
* Если сделанный жгутик эластичен, но при свёртывании в кольцо он распадается, а по краям лепёшки образуются мелкие трещины, то это – средняя суглинистая почва (лёгкая и средняя суглинистые почвы – это наиболее оптимальный для садового участка механический состав почвы, который позволяет выращивать самые разнообразные растения).
* Если жгутик хорошо свёртывается в кольцо, но всё же даёт небольшие трещинки, а по краям лепёшки трещин нет, то это – тяжёлая суглинистая почва.
* Если комок почвы легко сминается пальцами, сохраняя отпечатки вашей руки, и при этом слегка блестит, жгутик можно свернуть в кольцо любой формы, но при этом он эластичен и не трескается, а по краям лепешки никаких трещин нет, то это означает, что почва на участке глинистая.

В том случае, если имеется желание определить механический состав почвы более точно, то это также легко и довольно точно можно сделать прямо на участке с помощью простейшего опыта.
Для этого горсть земли надо насыпать в высокий и узкий стекляный сосуд, залить водой, хорошо размешать и дать хорошо отстояться. При оседании почвы на дно сосуда сначала выпадает песок, а на него – слой чистой глины.
Замерив высоту выпавшего осадка и приняв её за 100%, можно легко увидеть пропорциональное соотношение выпавших частиц песка и глины и достаточно точно 
определить механический состав почвы на данном земельном участке:


- в глинистой почве содержится глины более 80%, песка – менее 20%;
- в тяжёлом суглинке содержится глины от 60 до 80%, песка – 20-40%;
- в лёгком суглинке содержится глины от 25 до 60%, песка – 40-75%;
- в супесчаной почве содержится глины от 5 до 25%, песка от 75-95%;
- в песчаной почве 
содержится глины менее 5%, а песка более 95%.
 

Поэтому надо иметь в виду, что тяжёлые глинистые, сильно песчаные, каменистые почвы и верховые торфяники в изначальном состоянии почти непригодны для закладки сада и выращивания овощей без дополнительной и довольно дорогостоящей обработки в целях улучшения её свойств.

1. Относительно точно определить кислотность почвы прямо на участке можно с помощью лакмусовой бумажки.
Для этого условно «разбейте» ваш участок на квадраты размером не более 10х10 метров и в центре каждого такого квадрата выкопайте небольшие ямки глубиной 25 см. С одной из вертикальных стенок каждой ямки необходимо взять очень тонкий срез почвы.
Каждый образец отдельно тщательно перемешать, увлажнить дождевой или дистиллированной водой. Затем из каждого образца взять горсть земли и отдельно вместе с полоской индикаторной бумаги сжать её в руке, а затем окраску бумажки сравнить со шкалой.
Если при этом синяя лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, то это означает, что почва кислая;
в розовый – среднекислая;
в жёлтый – слабокислая;
в зелёный – близка к нейтральной.
Конечно, такой анализ является не слишком точным, поскольку он только в общих чертах характеризует кислотность и не показывает её величину.
Результаты взятых проб нанесите на план участка и вам сразу станет ясно, как надо влиять на кислотность почвы на каждом «квадрате» вашего сада в зависимости от предполагаемого севооборота.

2. Приблизительную кислотность можно определить и другим простым способом, даже без лакмусовой бумажки. Для этого на участке выкапывают ямку глубиной 25 см и с вертикальной стенки берут небольшое количество очищенной от примесей земли. Её засыпают в мерную бутылку объёмом 200 мл, которые используются для кормления детей (с разметкой по делениям).
Почву засыпают до второго деления снизу и доливают водой до пятого деления, после чего всыпают в бутылочку 0,5 чайной ложки измельчённого мела.
Сразу после этого на горлышко одевают свёрнутую в спираль обычную детскую резиновую соску. Она сразу же разворачивается, но из-за отсутствия внутри бутылочки избыточного давления воздуха остаётся слипшейся. Затем содержание бутылочки энергично встряхивают в течение 3–5 минут.
В случае кислой почвы при взаимодействии мела и кислоты почвы происходит обычная реакция нейтрализации, а выделяющийся при этом углекислый газ увеличивает давление в бутылке, и соска расправляется.
Если почва среднекислая, то она расправится наполовину, а при слабокислой почве вообще не расправится.

3. Довольно легко примерную кислотность почвы можно определить с помощью листьев чёрной смородины или вишни.
Для этого 3–4 листка смородины или вишни надо заварить в стакане кипятка, а затем в остывший настой опустить несколько комочков почвы.
Если при этом вода приобретёт красноватый цвет, то реакция среды сильнокислая;
порозовеет – среднекислая;
позеленеет – кислотность почвы близка к нейтральной;
если зелёный – слабокислая;
посинеет – то реакция нейтральная.

4. Так же легко можно определить примерную кислотность почвы с помощью нашатырного спирта.
Для этого в обычный стакан надо насыпать 1 чайную ложку исследуемой почвы, наполнить его чуть более половины дождевой водой, влить туда 1 столовую ложку нашатырного спирта и хорошо размешать. А после оседания почвы надо хорошо рассмотреть цвет раствора.
Если раствор получился неокрашенным, то это означает, что почва некислая.
Если раствор получился бурого или чёрного цвета, то почва кислая (чем интенсивнее окраска раствора, тем выше кислотность почвы).

NB! На разных местах вашего участка почва может иметь разную кислотность, которая каждый год изменяется, поэтому одним анализом нельзя определить кислотность почвы раз и навсегда.

Ну, а если вы - человек наблюдательный, то и замеров никаких делать не надо, потому что о кислотности почвы на участке подробно «расскажут» окружающие вас овощные растения. Если в огороде хорошо растут капуста и свёкла, значит кислотность почвы близка к нейтральной. А если плохо – то почва кислая.
Ещё лучше о кислотности почвы вам расскажут дикорастущие растения, поскольку многие из них являются живыми «индикаторами» кислотности почвы.
Если на вашем участке прекрасно растут и преобладают один или два из перечисленных ниже растений – вереск, багульник, белоус, вероника полевая, голубика, горец птичий, иван-чай, кислица обыкновенная, лютик ползучий, мокрица (звездчатка), мята полевая, папоротник, подорожник большой, сушеница топяная, фиалка трёхцветная, черника, хвощ полевой, щавелёк малый, щавель конский, то почва на участке кислая. Такую почву необходимо известковать.
На окультуренных участках со слабокислой почвой любят селиться бодяк огородный, вьюнок полевой, клевер луговой, крапива, лебеда, мятлик, мать-и-мачеха, пырей ползучий, ромашка непахучая.
А на участках с нейтральной почвой хорошо растут горицвет, донник белый, молочай, осот огородный, вьюнок полевой и т.д.
Эти растения не дают точных качественных показателей кислотности почвы. Но, глядя на эти сорняки, определённые выводы о кислотности почвы на данном участке сделать можно.
И ещё одна народная примета – на участке, где хорошо растут берёза и рябина, почва является слабокислой или близка к нейтральной.