• Humat +7 (+Jood)

Humat +7 (+Jood)

Humat +7 microelements
  • Merkki: Avgust
  • Pakkauksessa: 25,0 g
  • Saatavuus: 9
  • 5.10€


Orgaaniline humiin-mineraal-väetis "Gumat +7, + jood" ja mullataastaja.
Humiinhapete baasil. Stimuleeriva efektiga. Humiinhapete sisaldus mitte vähem kui 80%.  
Kasutatakse pealtväetamiseks taimede arengu ja kasvu kiirendamise, saagikuse suurendamise ja toodangu kvaliteedi tõstmise eesmärgil.
SOOVITUSED KASUTUSEKS. 
Toime: ette nähtud köögivilja-, puuvilja-marja- ja dekoratiivkultuuride töötlemiseks. Tõstab vastupidavust ebasoodsate tingimuste ja haiguste suhtes, saagikust, kiirendab kasvu, arengut ja seemnete tärkamist. Soodustab paremat juurdumist ja eluvõimelisust, parandab mineraalse toidu omastamist.
Kasutusviis: 10 g lahustatakse 200 ml kuumas vees. Kastmiseks ja pritsimiseks lahjendatakse 1 supilusikatäis lahust 10 liitris vees, seemnete leotamiseks aga - 5 liitris vees.
Tomtiseemned pannakse likku kolmeks ööpäevaks, kapsa-, baklaþaaniseemned - 2 ööpäevaks, õisdekortiiv-kultuuride ja kurgiseemned - 1 ööpäevaks.
Pistikud pannakse likku 1 ööpäevaks, kastes need lahusesse 1/3 võrra kõrgusest.
Taimede kastmine ja pritsimine viiakse läbi lehtede puhkemise perioodil, õitsemisperioodil ja edasi 2 nädala pärast, hommikul või õhtul kuiva tuulevaikse ilmaga. Kulunorm kastmiseks - 6 l ruutmeetri kohta; pritsimisel - 3 l 100 ruutmeetri kohta. Viljapuudele kulunorm kastmisel 1-2 ämrit ühe istiku või noore põõsa kohta, kuni 4-8 ämbrit täiskasvanud puu või põõsa kohta, pritsimisel 8-10 l ruutmeetri kohta. Järelejäänud lahust kasutatakse komposteerimisel.

Kuidas kasutada humaati ?
Üheaastased taimed reageerivad kõige tugevamini humaadi mulda lisamisele oma arengu alguses ja reproduktsioonorganite moodustamise ajal. Puittaimed peale seemikute ja istikute istutamist, kui on traumeeritud juuresüsteemi. Sama kehtib ka köögivilja ja dekoratiivkultuuride kohta. Humaati kasutatakse taime kõikidel arengustaadiumitel. Alustatakse seemnete leotamisega. Selleks soovitatakse valmistada lahus: 0,5gr humaati 1l vee kohta, ja leotada selles lahuses seemneid ööpäev. Suvikute seemnete leotamine (aster, raudürt, salvei, petuunia, mungalill, nelk), samuti gladioolide tütarsibulate leotamine, samuti balsamiini, füüsali, daalia, hortensia pistikute leotamine tuleb läbi viia temperatuuril +20..+22°C ja ühe ööpäeva jooksul. Edaspidine töötlus viiakse läbi vegetatsiooniperioodi jooksul. Seejuures määrab humaadi vajaduse paljuski taim ise.
Sellised kultuurid nagu till, petersell, salat, sibul, rõigas, redis ja oblikas vajavad väheses koguses toitaineid. Seega piisab nende kastm isest 3-4 korda suve jooksul 0,01%-lise lahusega, kasutades 2-3 liitrit lahust 1m2-le.
Kurgid ja tomatid kuuluvad keskmise toitainete vajadusega taimede gruppi. Neid kastetakse 0,01%-lise lahusega seemnete külvamisel ja edaspidi regulaarselt iga kahe nädala tagant. Seejuures, kui tomatiistikute varred on peale välja istutamist tugevalt paksenenud ja lehed on suurenenud, on kasulikum humaati pritsida õisikukandjatele, mitte annustada juurte kaudu.
Kõik kapsaliigid, paprika, porgand, peet, kabatšok ja patisson vajavad kõrget toitainete taset, seepärast soovitatakse neid kasta üks kord nädalas.
Puuvilja- ja marjakultuuridele soovitatakse juurevälist pealtväetamist humaadiga vähemalt kuus korda hooaja jooksul: enne lehtede puhkemist, pungumise faasis, peale õitsemist, järgmise aasta õiepungade loomisel ja kaks korda intensiivsel viljade moodustumise perioodil.
Puitunud istikuid töödeldakse ümberistutamisel, leotades juuri ööpäeva jooksul, lastes pistiku humaadi lahusesse 1/3 ula tuses, temperatuuril mitte alla +20
°C, ning peale istutamist kastetakse üle nädala.

Kuidas tarvitada humaati ?
Humaadi õige kasutamine - see on edu võti. Humiin-preparaadid on efektiivsed vaid rangelt etteantud doosides, ning dooside ületamisel taime kasv aeglustub ja võib isegi hukkuda! On kolm humaadiga töötlemise varianti: - seemnete leotamine või piserdamine - juureväline töötlemine (piserdamine) - juurekaudne töötlemine. Meie soovitame järgmist süsteemi. Kõigepealt kasutada 2-3% üldisest doosist seemnete töötlemisele, seejärel määrata kindlaks maksimaalne humaadi kogus, mida saab taimele anda juureväliselt (piserdades), ning ülejäänud osa võib kasutada juure kaudu väetamiseks.

Гумат +7 йод (порошок).
Удобрение на основе гуминовых кислот для предпосевной обработки и подкормки растений (80% солей гуминовых кислот).

* Увеличивает всхожесть и энергию прорастания семян.
* Улучшает структуру и повышает плодородие почвы.
* Обеспечивает получение высоких урожаев.
* Увеличивает накопление плодами питательных веществ и витаминов.
* Экономично: 10г препарата на 100 литров воды.


Применение гуматов необходимо необходимо на всех типах почв и для всех видов растений. При использовании навоза или растительных остатков для приготовления компоста надо иметь в виду, что гуматы способствуют росту микрофлоры и в первую очередь актиномицетов (микроорганизмов, совмещающих в себе свойства грибков и бактерий), а они способны разрушать древесные остатки (целлюлозу, гемицеллюлозу, протеины и лигнин), ускоряя тем самым процессы естественного накопления гумуса. За 3 месяца до внесения в почву полезно обрабатывать навоз, перегной и компосты раствором гуматов из расчета 8-10 кг гумата на 10 тонн навоза или 25 кг гумата на 10 тонн компоста, что позволяет ускорить процесс компостообразования и снизить их расход.
Когда используют гуматы ?
Однолетние растения сильнее реагируют на внесение гумата вначале своего развития и в момент образования органов репродукции. Древесные - после пересадки сеянцев и саженцев, когда травмируется корневая система. То же самое относится к овощным и декоративным рассадным культурам. Гуматы используют на всех стадиях развития растения. Начинают с замачивания семян. Для этого рекомендуется приготавливать раствор 0,5 г на 1 литр воды и замачивать в нем семена на сутки. Замачивание летников (астры, вербены , сальвии, петуньи, настурции, ангирриума, гвоздики), а также "деток " гладиолусов, черенков бальзаминов, физалиса, георгинов, гортензии надо производить в течение суток при температуре 20-22 град. Дальнейшая обработка гуматами ведётся в период вегетации. При этом расход гумата во многом определяется природой растения.
Такие культуры, как укроп, петрушка, салат, лук, редька, редис и щавель требуют малое количество питательных веществ. Поэтому их достаточно полить 3-4 раза за лето 0,01%-ным раствором, используя 2-3 л на 1 кв. метр.
Огурцы и томаты относятся к растениям со средним потреблением питательных веществ. Их поливают 0,01%-ным раствором гуматов при высадке семян и далее регулярно через 2 недели. При этом для томатов, если после высадки рассады сильно утолщается стебель и увеличивается размер листьев, гумат лучше использовать опрыскивая цветоносы, а не давать под корень.
Все виды капусты, перцы, морковь, свёкла, кабачки и патиссоны требуют высокого уровня питательных веществ, поэтому рекомендуется полив 1 раз в неделю.
Для плодовых и плодово-ягодных культур рекомендуют внекорневую подкормку гуматом не менее 6 раз за сезон: до распускания листьев, в фазе бутонизации, после цветения, при закладке цветочных почек и (дважды) в фазе интенсивного роста плодов.
Древесные сеянцы и саженцы обрабатывают гуматом при пересадке, замачивая корни черенков в течении суток, опуская в раствор гумата на 13 длины при температуре не ниже +20
°С, и затем поливают через неделю после высадки.

Как применять гуматы ?
Правильное использование гуматов - это ключ к успеху. Гуминовые препараты эффективны только в строго определенных дозах и в случае их превышения растения замедляют рост и даже могут погибнуть !
Имеется три варианта обработки гуматами: замачивание или опрыскивание семян, внекорневая обработка (опрыскивание), корневая обработка. Мы рекомендуем следующую систему распределения гумата по методам обработки растений. Исходя из приведённых ниже норм расхода гумата для каждого типа растений, вначале выделить 2-3% от общей дозы на обработку семян, затем определить максимальное количество гумата, которое Вы в состоянии внести путем внекорневой подкормки - опрыскиванием, остальную часть гумата можно использовать для корневой подкормки.
Рекомендуемые нормы расхода ГУМАТА для различных культур
Зерновые (пшеница, рожь, овёс, ячмень и др.) 2-5 кг/га .
Овощи (огурцы, томаты, перцы, баклажаны и др.) 7-10кг/га .
Корнеплоды (картофель, свёкла, морковь и др) 5-15 кг/га. 
Ягоды (клубника, земляника, смородина и др) 8-12 кг/га .
Технические культуры (хлопок, рапс и др) 4-6 кг/га . 
Фрукты ( яблоня, вишня, слива, цитрусовые) 10-15 кг/га .
Бахчевые (арбузы, дыни) 5-7 кг/га .

Культура Способ, время обработки, особенности применения Огурцы, томаты, капуста и др. овощные культуры; цветочные культуры Норма расхода: 10 г/10 л воды (маточный раствор). Для приготовления рабочего раствора 1л маточного раствора разбавить 9л воды. 
Обработка семян и посадочного материала: огурцы выдержать в растворе 24 ч, томаты - 72ч, капуста и др. овощные культуры - 24-48 ч, цветочно-декоративные - 24-48 ч. Подкормки проводить путем полива или опрыскивания вегетирующих растений 3-4 раза за сезон: 1-я в фазе 2-4 настоящих листьев, далее через 10-14 дней. Расход рабочего раствора при поливе 4-5 л/ 1м2 или куст (для многолетников). При опрыскивании - 1-1,5/10 м2 Плодовые, ягодные, декоративные растения и кустарники Обработка посадочного материала: черенки погружают на 1/3 длины на 24ч. Подкормки (полив и опрыскивание) проводить 3-4 раза за вегетацию: 1-я - в начале активного роста (начало распускания листьев или перед цветением), последущие - через 10-14 дней. Расход рабочего раствора при поливе от 1-2 ведер на молодое растение, до 4-8 на взрослое. При опрыскивании - от 2 до 10л соответственно

 

 

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!
    Huono           Hyvä
Captcha
Top