• Kiinankaali "Mirako" F1

Kiinankaali "Mirako" F1

Brassica rapa subsp. pekinensis
  • 0.96€


Pekingi kapsas "Mirako" F1.
Külv märtsis kasvuhoonesse. Istikud ümber istutada avamaale, ridadesse, 40-45 cm ridade vahe, 25-30 cm taimede vahe. Saak koristatakse 30-40 päeva möödudes. Varasema saagi saamiseks istutada lavadesse, 15 cm vahemaadega.

* Pekingi kapsa kasvatamine varakevadel põllul on seotud mõningate riskidega. Esmajärjekorras on see seotud üsna madalate temperatuuridega, just peale istikute väljaistutamist, mis viib enneaegse õisikuvarre moodustumiseni. Seepärast on soovitav taimi pärast väljaistutamist katta, kui ööpäevane keskmine temperatuur langeb alla +18°С.
Järgmine faktor, mis põhjustab ennakõidumist on päeva pikkus. Ebasoovitav on pikk päev – üle 14 tunni. Kusjuures situatsiooni süvendab veel see, kui sellega kaasneb madal temperatuur (alla +15°С). Selline olukord võib tekkida, kui taimed istutada välja aprilli keskpaigas, kui päev on juba piisavalt pikk ja keskmine temperatuur on võrdlemisi madal. Samal ajal kõrge (üle +21°С) temperatuur oluliselt vähendab ennakõidumise tõenäosust, isegi juhul, kui nad kasvavad pikapäeva tingimustes. Niisugune situatsioon on omane „pekingi“ kasvatamisel suvisel ajal.
Valides õige sordi, võib oluliselt vähendada ennakõidumist, kuid sel perioodil on tootmine nii ühel kui teisel põhjusel riskantne: kõrge temperatuur, ebapiisav sademete hulk ja madal õhu- ja mullaniiskus põhjustavad füsioloogilise häireid, samuti ka kapsapea ebaõiget moodustumist. Reeglina moodustuvad siis väiksema pinnaga lehelabad ja pikemad leherood. Pea võib ka olla vähem tihedam. Peale selle on sel ajal suurem oht taimede nakatumiseks taimehaigustesse ja kahjurite levikuks (ristõieliste maakirp ja kapsakärbes).

Avamaal kasvatamisel on kuivem ja kõrgema temperatuuriga periood sageli juulis ja augustis, kapsa kastmine on äärmiselt vajalik. Suurem vajadus niiskuse järele on kapsapeade moodustumise faasis. Seepärast on soovitav, et mullaniiskus oleks sel ajal vähemalt 70% mulla absoluutsest niiskusest. Peade heale kvaliteedile, õigele kujule ja tihedusele avaldab soodsat mõju kui temperatuur on veidi üle +15°С. Niisugusel temperatuuril moodustab pekingi kapsas laia pearootsu ja lehelaba, samuti ka tiheda pea. Nendest praktilistest faktidest selgub, et kõige sobivamad ilmastikutingimused kapsapea moodustumiseks on just sügisesel kasvatamisel.
Taimed, mis istutatakse suve keskpaigas, on kasvu algperioodis ja sel ajal valitsev ööpäeva kõrge keskmine temperatuur takistab nende kiiret valmimist. Peale selle, pikkamisi muutub päev lühemaks ja järk-järgult langeb keskmine ööpäevane temperatuur. Lühike päev pidurdab ennakõidumist. Peab märkima, et niisuguse päeva pikkuse juures (alla 12 tunni) on taimed juba hästi arenenud, seepärast võrdlemisi madal päevane temperatuur (umbes +15°С) ja veelgi madalam öine temperatuur soodustavad hea kvaliteediga kapsapeade moodustumist.
Viimases kasvufaasis (oktoobris) pidev temperatuuri alanemine soodustab pekingi kapsal massi suurenemist ja tihedamat pead. Kapsa arengu lõppfaasis sügisel võivad kapsad probleemideta taluda ka lühiajalisi öökülmi (kuid sel juhul ei sobi nad säilitamiseks).

Chinese cabbage "MIRAKO" F1.
Should be sown in hothouse to grow seedlings, planted out in the garden in early May, allowing distance between-rows 40-45 cm, 23-30 cm - between seedlings. Yield - on 30-40 days after planting out. To get early yield, should be planted out in hotbed, compacting to allow distance of 15 cm.

Капуста пекинская "Мирако" F1 - это высокопродуктивный гибрид пекинской капусты от голландской компании "Бейо Заден".
Его характеризует хорошая устойчивость к стрелкованию. Кочаны очень плотные, светло-зелёного цвета, бочковидной формы. Средний вес кочана 0,6-0,8 кг (до 1,4 кг).
Созревание пекинской капусты Мирако F1 наступает через 52-53 дня после высадки рассады.
Сверхустойчивость к фузариозу.
Сохранность кочанов отличная.
Лучшая альтернатива гибриду "Маноко" F1 при летней высадке.

* Наиболее рискованно производство пекинской капусты в полевых условиях ранней весной. Прежде всего, это связано с довольно низкими температурами, наблюдаемыми после высадки рассады, что приводит к преждевременному выбросу цветоносного стебля. Поэтому при высадке рассады, когда среднесуточная температура ниже +18°С, желательно укрывать растения агроволокном.
Следующий фактор, вызывающий преждевременное стрелкование-продолжительность дня. Неблагоприятен длинный день - свыше 14 часов, при чём ситуация ещё более усугубляется, если растение одновременно подвержено воздействию низкой температуры (менее +15°С). Такая ситуация может возникнуть при высадке рассады в середине апреля, когда день уже достаточно длинный и среднесуточная температура сравнительно низкая. В то же время высокая (свыше +21°С) температура существенно снижает вероятность преждевременного выброса цветоносного стебля у растений, даже если они развиваются во время длинного дня.
Такая ситуация характерна при производстве "пекинки" в летний период.
Правильно выбрав сорт, можно значительно снизить стрелкование, однако в этот период производство весьма рискованно и по иным причинам: высокая температура, недостаточное количество осадков и низкая влажность почвы и воздуха приводят к физиологическим нарушениям, а также формированию неправильной формы головки. Как правило, растение тогда образует листья с меньшей поверхностью листовой пластинки и более удлинённой и утончённой главной жилкой. Головка также может быть менее плотной. Кроме того, в этот период существует большая опасность поражения растений болезнями и вредителями (крестоцветная блошка и капустная муха).

При выращивании в открытом грунте в засушливое время и высокой температуре, чаще всего в июле и августе, полив капусты крайне необходим. Потребность во влаге очень велика в фазе интенсивного формирования головок. Поэтому желательно, чтобы влажность почвы в этот период была не ниже 70% её абсолютной влажности. На хорошее качество головки, её правильную форму и плотность благоприятно влияет температура чуть более +15°С. При такой температуре "пекинка" формирует широкую главную жилку и листовую пластинку, а также тугой кочан. Исходя из этих практических фактов, получается, что наиболее благоприятными погодными условиями для формирования головки приходятся именно на осеннее производство.
Растения, посаженные в середине лета, находятся в начальной фазе роста и господствующая в этот период высокая среднесуточная температура предотвращает их дальнейшую скороспелость. Кроме того, со временем день становится короче и постепенно снижается среднесуточная температура. Короткий день существенно "тормозит" стрелкование. Следует подчеркнуть, что при такой длительности дня (менее 12 часов) растения уже хорошо развиты, поэтому сравнительно низкая дневная температура (около +15°С) и ещё более низкая ночная способствуют формированию головки хорошего качества. В последней фазе роста растений (в октябре) постепенное понижение температуры приводит к увеличению массы и плотности головки пекинской капусты.
В конечной осенней фазе развития капуста может без особых проблем выдерживать кратковременные заморозки (однако, тогда она не пригодна для хранения).

Engl.:chinese-cabbage.Suom.: Kiinankaali. Sven.: Kinesisk Salladskål.Bot.:Brassica rapa subsp. pekinensis

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!
    Huono           Hyvä
Captcha
Top