• Amuuri sirel (amuuri ligustriin) Syringa amurensis

Amuuri ligustriin.
Suur mitmetüveline põõsas laiuva ja tiheda võraga, kasvab 4-6 m kõrgeks, l
aius 3-4 m.
Vanade tüvede koor on tumehall, mõnikord ka tumepruunikas, tihedalt valgete koorelõvedega kaetud. Noored võrsed punakaspruunid, meenutavad kirsivõrseid. Lehed 5-11 cm pikad, puhkemisel rohekas–punakad, suvel tumerohelised, altküljelt veidi heledamad, sügisel värvuvad oranþikaskollaseks või punaseks. Õied pisikesed, valged või veidi kreemikad, lõhnavad väga mee järgi. Õied on lühikese õieraoga ja koondunud suurtesse, laiadesse kuni 25 cm pikkustesse pööristesse. Õitseb rikkalikult, kestus umbes 20 päeva. Võrsete moodustumise võime keskmine. Õitseb ja viljub alates 9-12 aastast. Seemneid soovitatakse külvata maha sügisel. Kevadisel külvil vajab stratifitseerimist 2-5 kuud temperatuuril 0+5°C.

Vastupidav tolmule ja õhureostusele. Talub hästi linnatingimusi. Külmakindel. Eluiga 90-100 aastat.
Soovitatakse rühmana istutamiseks, mitmesuguseks elavtaraks.
Pakendis seemneid 0,1 g.

Paljundamine.
Looduslikult kasvavaid sireliliike paljundatakse seemnetest. Külvatakse kas sügisel või kevadel pärast kahekuulist seemnete stratifitseerimist temperatuuril +2+5°С.
Sordisireleid paljundtatakse võrsetega, pistikutega ja pookimisega. Poogitakse kas oksa või uinuva pungaga (okuleerimine). Aluseks võib olla kas harilik liguster, harilik või ungari sirel.
Kasvukoht: sireli jaoks peaks koht olema piisavalt valgusküllane, tuulte eest kaitstud. Ei sobi madalad, soostunud ja üleujutatavad alad. Isegi lühiajaline üleujutus põhjustab noorte juurte hukkumist.
Muld: piisavalt niiske, viljakas, drenaažiga, suure huumusesisaldusega. Eelistatud on nõrgalt happelised ja neutraalsed mullad, kus põhjavesi on sügaval.
Istutamine: sirelile sobib istutamine juuli teisest poolest kuni septembri alguseni. Kui teha seda hilissügisel või varakevadel, siis taluvad põõsad seda halvemini ja kasv seiskub peaaegu aastaks. Taimede vahekaugus sõltub liigist ja sordist ja on umbes 2-3 meetrit. Keskmiselt viljakal pinnasel kaevatakse auk 50x50x50 cm, vähemviljakatel kuni 100x100x100 cm ja sinna pannakse valmissegatud substraat. Selle koostisesse kuulub kõdusõnnik või kompost (15-20 kg), puutuhk (200-300 g), superfosfaat (20-30 g). Viimane hapestab mulda ja seepärast tuleks neutraliseerivat puutuha kogust suurendada kaks korda (happelistel muldadel). Kõik komponendid segatakse korralikult. pH peaks olema 6,6-7,5.
Istutatakse kas pilves ilmaga või õhtuti. Istikutel peab olema terve ja hästi arenenud juurestik pikkusega 25-30 cm. Võra kärbitakse mõõdukalt, 2-3 paari pungani, samuti lõigatakse ära liiga pikad juured, kahjustatud ja haiged aga eemaldatakse täiesti. Taim pannakse istutusaugu keskele, juured suunatakse igasse külge, seejärel puistatakse peale mulda ja tihendatakse see.

Hooldus: peale istutamist kastetakse korralikult; kui vesi on mulda imbunud, multðitakse ümbrus kõdunenud puulehtede, turba või kõdusõnnikuga 5-7 cm paksuselt. Võraalust ringi kobestatakse kasvuperioodil 4-7 cm sügavuselt 3-4 korda. Esimesed 2-3 aastat pole mineraalväetisi (erandiks on lämmastik) vaja anda. Lämmastikuga hakatakse väetama alates teisest aastast andes kasvuperioodil 50-60 g karbamiidi või 65-80 g ammooniumnitraati taime kohta. Veelgi mõjuvam on väetamine orgaaniliste väetistega (1-3 ämbritäit sõnnikuleotist taime kohta).
Veisesõnnik lahustatakse vahekorras 1:5. Seda antakse tüvest 50 cm kaugusele.
Fosfor- ja kaaliväetisi antakse sügisel üks kord 2-3 aasta tagant 6-8 cm sügavusele järgmiselt: topeltsuperfosfaat – 35-40 g, kaaliumnitraat 30-35 g täiskasvanud põõsa kohta. Parim kompleksväetis on puutuhk, seda antakse 8 l vee kohta 200 g.
Õitsemisel ja kasvuperioodil kastetakse sageli, suvel vaid põuaga. Mulda kobestatakse 3-4 korda suve jooksul, kevadel ja rohim isel. Et põõsas oleks kauni võraga ja õitseks rikkalikult, tuleb teda süstemaatiliselt tagasi lõigata. Esimesed kaks aastat peale istutamist kasvab sirel aeglaselt ja ei vaja kärpimist. Kolmandal-neljandal aastal aga alustatakse põõsa kujundamisega- valitakse põhi (skeleti) oksad.
Varakevadel, enne pungade puhkemist, valitakse 5-10 tugevamat ja sobivas asendis oksa, ülejäänud eemaldatakse. Nii harvendamist kui sanitaarlõikust tehakse põhiliselt kevadel, kuid vajadusel võib teha seda kogu kasvuperioodil. Vaasi panekuks võib lõigata kuni 2/3 õitsvatest võrsetest. See on lausa kasulik, sest kutsub esile allesjäänud võrsete arengu ja uute võrsete, milles paiknevad õiepungad, moodustumise.

* Sirel seisab vees paremini, kui lõigata teda varahommikul ja võrsete otsad lõhestada.

Syringa amurensis Amuuri sirel Amuuri ligustriin

Сирень амурская (трескун) "Сударушка" - Syringa amurensis.
Крупный многоствольный кустарник с раскидистой густой кроной, 4-6 м высотой (проекция кроны 3-4 м).
Кора старых стволов тёмно-серая, иногда тёмно-бурая, с частыми белыми чечевичками. Молодые побеги красно-бурые, напоминающие побеги вишни. Листья 5-11 см длиной, при распускании зеленовато-пурпуровые, летом тёмно-зелёные, с более светлой нижней стороной, осенью окрашиваются в оранжево-жёлтые или пурпуровые тона. Цветки мелкие, белые или слегка кремовые, очень ароматные, с запахом мёда. Расположены на коротких цветоножках, собраны в крупные, широкие, метельчатые соцветия, до 25 см длиной.
Цветение обильное, продолжается около 20 дней. Побегообразовательная способность средняя. Цветёт и плодоносит с 9-12 лет. Семена лучше сеять осенью. При весеннем посеве их стратифицируют 2-5 месяцев при температуре 0+5°C. Устойчива к пыли и воздушным загрязнениям. Хорошо переносит условия города. Морозостойка. Живёт до 90-100 лет.
Рекомендуется для групповых и одиночных посадок, различных типов живых изгородей.

Растение получило народное название «трескун» за тот факт, что сырые дрова горят с очень сильным треском, разбрасывая в стороны искры и угли на несколько метров...

Syringa amurensis Amuuri sirel Amuuri ligustriin

Размножение.
Дикорастущие виды сиреней размножаются семенами. Посев проводят осенью или весной после двухмесячной стратификации семян при температуре +2+5
°С.
Сортовую сирень размножают отводками, черенками или прививкой. Прививку выполняют черенком или спящей почкой (окулировка). Подвоем могут быть бирючина обыкновенная, сирень венгерская и сирень обыкновенная.
Месторасположение: место для посадки сирени должно быть достаточно освещённым, недоступным для сильного ветра. Непригодны низкие, заболоченные и затопляемые осенью и ранней весной места. Даже непродолжительный застой воды вызывает отмирание молодых корней.
Почва: должна быть умеренно влажной, плодородной, дренированной, с высоким содержанием гумуса. Предпочтительны слабокислые и нейтральные почвы с низким стоянием грунтовых вод.
Посадка: сирень лучше всего сажать со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это поздней осенью или весной, то кусты хуже приживаются и в первый год почти не дают прироста. Расстояние между кустами при посадке зависит от вида или сорта сирени и составляет 2-3 м. Посадочные ямы копают с отвесными стенками. На среднеплодородных почвах - не более 50х50х50 см; на бедных, песчаных ямы увеличивают до 100х100х100 см и заполняют приготовленным субстратом. В его состав входят перегной или компост (15 - 20 кг), древесная зола (200 - 300 г), суперфосфат (20 - 30 г). Последний подкисляет почву, и для его нейтрализации дозу золы увеличивают вдвое (для кислых почв). Все компоненты хорошо перемешивают. Кислотность желательна 6,6-7,5 pH.
Сажают кусты в пасмурную погоду или в вечернее время. Посадочный материал должен иметь здоровую, хорошо разветвлённую корневую систему длиной 25-30 см. Крону умеренно, на 2-3 пары почек, укорачивают и немного обрезают слишком длинные корни, а повреждённые и больные полностью удаляют. Растения устанавливают в центре ямы, равномерно распределяют корни, засыпают субстратом и уплотняют его.
Уход: после посадки почву вокруг стволов обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полуперепревшим листом, торфом или перегноем слоем 5-7 см. Почву приствольных кругов за период вегетации рыхлят 3-4 раза на глубину не более 4-7 см. В первые 2-3 года удобрения (за исключением азота) под сирень можно не вносить. Азотом начинают подкармливать со второго года из расчёта 50-60 г мочевины или 65-80 г аммиачной селитры на одно растение за сезон.
Более эффективны органические удобрения (1-3 ведра навозной жижи на куст).
Раствор коровяка готовят из расчёта 1:5. Его вносят на расстоянии 50 см от ствола. Фосфорные и калийные удобрения дают осенью один раз в 2 - 3 года на глубину 6-8 см из следующего расчёта: суперфосфат двойной - 35-40 г, калийная селитра — 30-35 г на одно взрослое растение.

Лучшее комплексное удобрение - зола: 200 г размешивают в 8 л воды. Во время цветения и роста побегов поливают часто, летом — только в жару.
Рыхлят почву 3-4 раза за сезон, весной и при прополке сорняков.
Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой кустов. В первые 2 года после посадки на постоянное место сирень растёт слабо и в обрезке не нуждается.
На 3-4 год у сирени начинают формировать прочные скелетные ветви - основу всего куста. Ранней весной, до пробуждения почек, в кроне находят от 5 до 10 наиболее удачно расположенных ветвей, а всё остальные вырезают.
Прореживание и санитарную обрезку проводят в основном ранней весной, но при необходимости - в течение всего вегетационного периода. На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это вызывает более сильное развитие оставшихся и формирование новых, на которых закладываются цветочные почки.

* Сирень лучше стоит в воде, если срезать её ранним утром, а концы веток расщепить.

Eng.: Amur Tree Lilac, Japanese Tree lilac. Suom.: Likusterisyreeni. Sven.: Ligustersyren. Bot. syn.: Ligustrina amurensis Rupr., Ligustrum amurense, Syringa reticulata var. amurensis, Syringa reticulata var. mandschurica.

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!
    Huono           Hyvä
Captcha
Best before until 12.2019

Amuuri sirel (amuuri ligustriin) Syringa amurensis

Syringa amurensis
  • Merkki: Gavrish
  • Pakkauksessa: 0,1 g
  • Saatavuus: 9
  • 1.56€
  • 0.90€


Top