• Aedaster ''Tanechkin Buket''

Põõsas aster “ Tanjake bukett”.
Kuulub "Voroneži" astrisortide hulka. Taime kõrgus 50-55 cm. Õisikukandjad tugevad, kõrgusega 25 cm. Tihedad täidisõielised karmiinpunased õisikud läbimõõdus kuni 25 cm. Ühel taimel on korraga avatud kuni 23 õit. Õitsemine varane või keskvarane. Kasvatatakse ilma ettekasvatuseta, külvates seemned otse kasvukohta varakevadel või talve alla. Kannatab öökülma kuni -4
°C. Kasvupinnas soovitavalt väetatud, kuid mitte värske sõnnikuga. Asukoht päikseline, tuulte eest kaitstud, ei talu seisvat vett. 
Aster vajab väetamist kompleksväetisega. Kasutatakse segapeenardes ja valiklillepeenras. Seisab lõikeõiena kaua vaasis.

* Luksuslik aster, kasvanud omaenda aias, tahaks korjata seemneid, et mitte loobuda armastatud õitest. Siiski on lootus saada mõnelt astrilt seemneid üsna lootusetu- otsides selle põhjusi, on mõtet tundma õppida selle taime bioloogilisi iseärasusi. Astri õisik koosneb keelõitest, mis asetsevad äärtes ja väikestest trompetõitest õisiku kekel, millede vahel asetsevad ühes-kahes reas üleminekutüüpi õied. Väikesed trompetõied- mõlemasoolised, keel- ja üleminekuõied naissoolised. Üheaastased astrid omavad võimet isetolmleda, ja risttolmleda. Trompetõied tolmlevad enda õietolmuga, keel- ja ülemineku õied aga risttolmlevad putukate abil (kas enda või teise õisiku trompetõie õietolmuga). Astri dekoratiivsordid omavad täidisõisi, mis koosnevad keel- või pikkadest trompetõitest, milles peaaegu puuduvad, või ei ole märgatavad, väikesed kollased trompetid. Mida täidisõielisem õis, seda raskem on tolmlemine ja pikeneb astri õitsemine (väikesed trompetõied elavad umbes nädala, keelõied aga 2-7 nädalat).
Peale tolmlemist trompetõied närtsivad, kuid keelõied jäävad dekoratiivseks kuni pole tolmlenud kõik trompetid. Astrite sortide hulgas eristatakse produktiivsed- annavad suure hulga seemneid, ja väheproduktiivsed - annavad vähe seemneid (üldjuhul kõige dekoratiivsemad astrid). Mida vähem täidisõielisust, seda rohkem moodustub seemneid ja seda kiiremini nad valmivad. Mida täidisõielisem aster, seda vähem on väikseid trompetõisi ja seda vähem moodustub seemneid (õisikutes, mis koosnevad ainult keelõitast, seemneid praktiliselt ei teki).
Et säilitada astrite täidisõielisus, tuleb korjata seemneid kõige täidisõielisematelt õisikutelt- vähem täidisõielistelt õisikutelt korjatud seemnetest ei tule tulevikus täidisõied. Hilise kevade ja külma sügisega rajoonides avamaa külvidest seemnete saamine on praktiliselt võimatu, sest nad õitsevad pool kuud hiljem, ja kuu aega kauem, kui astrid, mis on kasvatatud istikutest- seemned ei jõua valmida enne sügisesi külmi (astrid õitsevad 80-125 päeva peale tõusmete ilmumist, seemnete valmimine toimub aga 150-183 päeva möödudes).
Astrite varajasemaks õitsemiseks juulis, augusti alguses, tuleb läbi viia seemnete külv istikute saamiseks märtsi teisel poolel-aprilli alguses. Peale vegetatsiooni perioodi pikendamise on vaja ka kindlat temperatuuride summat, seepärast on seemnete saamine edukam sooja kliimaga regioonides, kus soe kevad ja pikk kuiv sügis lubavad lõpetada taime arengu täieliku tsükli. Sel juhul on vaja seemnete valmimise ajal hoida astritele vajalikku mullaniiskust - see mõjub samuti produktiivsusele. Kõrge kvaliteediga astri seemneid saab ainult tugevatelt, tervetelt taimedelt, mis on haiguste ja kahjurite vabad, seepärast tuleb seemnekasvatusel jälgida hoolega agrotehnikat ja astrite külvikorda (astreid tohib samal kasvukohal kasvatada alles 4-5 aasta pärast).
Palju harusid taimel aeglustavad seemnete tekkimist ja valmimist, seepärast jäetakse emataimele esimesed ja parimad 3-6 õisikut (olenevalt sordist, hilistel sortidel üks õisik), ülejäänud eemaldatakse. Erinevate sortide seemned valmivad umbes 40-60 päeva peale õitsemise algust (olenevalt ilmastikutingimustest). Kuivad õisikud valminud seemnetega korjatakse päikeselise, kuiva ilmaga. Kui enne külmade saabumist pole seemned täielikult valminud, siis istutatakse taimed potti (astrid taluvad korralikku ümberistutust kergelt), ning tuuakse kuiva, valgesse ruumi järelvalmima. Järelvalmimisel hoitakse õisikud koos täielikult kuivanud keelõitega, hästi õhutatavas ruumis temperatuuril +15+20
°C umbes 15-20 päeva.Peale järelvalmimist puhastatakse seemned taimeosadest, ning suletakse hermeetiliselt klaasnõusse, mida hoitakse madalas niiskuses temperatuuril ca 2°C (vastasel juhul kaotavad seemned kiiersti idanevuse).
Jälgides optimaalseid seemnete hoiutingimusi, säilivad kõrge kvaliteediga astri seemned 3 aastat.

Астра "Танечкин Букет".
Астра Кустовая, относится к сортотипу Воронежских астр. Высота растения 50-55 см. Цветоносы прочные, длиной до 25 см. Соцветия густомахровые карминно-красные диаметром 7 см. На одном растении одновременно раскрыто до 23 шт.
Цветение раннее или среднераннее. Выращивают в безрассадной культуре посевом семян в грунт в самые ранние сроки или под зиму. Переносят заморозки до -4 °С. Почвы предпочтительны удобренные, но без свежего навоза.
Местоположение: солнечное, защищённое от ветров, без застоя воды.
Астра отзывчива на подкормки комплексными удобрениями.
Используют для монокультурных и сборных цветников. Срезанные растения долго стоят в воде.

* С шикарных астр, выращенных в собственном саду, хочется собрать семена, чтобы не расставаться с полюбившимися цветами. Однако попытка получения семян с некоторых астр порой безуспешна - при поиске причины есть смысл изучить биологические особенности культуры астр.
Соцветие-корзинка астры состоит из язычковых, расположенных по краю, и мелких трубчатых по центру цветков, между которыми располагаются в 1-2 ряда цветки переходного типа. Мелкие трубчатые цветки - обоеполые, а язычковые и переходные - однополые женские. Однолетние астры обладают способностью самоопыления и перекрёстного опыления. Трубчатые цветки опыляются собственной пыльцой, а язычковые и переходные - перекрёстно насекомыми (пыльцой с трубчатых цветков своего или другого соцветия). Декоративные сорта астр имеют махровые соцветия, состоящие из язычковых или длинных трубчатых цветков, в которых почти отсутствуют (или не видны) мелкие жёлтые трубчатые. С увеличением махровости соцветий их опыление затрудняется и растёт продолжительность цветения астр (мелкие трубчатые цветки живут приблизительно 1 неделю, а язычковые - 2-7 недель). После опыления трубчатые цветки увядают, а язычковые остаются декоративными до тех пор, пока не опылятся все трубчатые.
Среди многообразия сортов астр выделяются высокопродуктивные - дающие большое количество семян, и низкопродуктивные - производящие мало семян (это, как правило, самые декоративные астры). Чем меньше махровость соцветий астр, тем больше образуется семян и тем быстрее они созревают. Чем выше махровость соцветий астр, тем меньше мелких трубчатых цветков, соответственно, и меньше завязывается семян (в соцветиях, состоящих только из язычковых цветков, семена практически не завязываются). Для сохранения махровости астр необходимо собирать семена с самых махровых соцветий - из семян с менее махровых корзинок в будущем не получатся махровые соцветия.
В регионах с затяжной весной и холодной осенью у астр грунтового и зимнего посева почти никогда не удаётся получить семян, потому что они зацветают на полмесяца позже и цветут на месяц дольше, чем астры, выращенные рассадным способом - семена не успевают вызреть до осенних холодов (астры зацветают через 80-125 дней после всходов, а созревание семян происходит через 150-183 дня).
Для более раннего цветения астр в июле-начале августа необходимо провести посев семян на рассаду во второй половине марта-начале апреля. Кроме продления срока вегетации, важна получаемая растениями за сезон сумма положительных температур, поэтому более успешно выращивают астры на семена в регионах с тёплым климатом, где тёплая весна и продолжительная сухая осень позволяют завершить полный цикл развития растения. При этом в период созревания семян важно поддерживать необходимую для астр влажность почвы - это тоже сказывается на продуктивности. Семена астр высокого качества могут быть получены только от сильных здоровых растений, свободных от вредителей и болезней, поэтому при выращивании семенных астр необходимо строго соблюдать агротехнику культуры астр и их севооборот (возвращать посадки астр на прежнее место не раньше, чем через 4-5 лет). Многоярусное ветвление побегов астр замедляет формирование и созревание семян, поэтому необходимо оставить на маточном растении первые и лучшие 3-6 соцветий (в зависимости от сорта, а у поздних сортов 1 соцветие), а остальные удалить.
Семена у астр различных сортов созревают спустя приблизительно 40-60 дней после начала цветения (в зависимости от погодных условий продолжительность цветения астр меняется и срок созревания семян сдвигается). Сухие корзинки с созревшими семенами собирают в солнечную сухую погоду. Если перед морозами семена на кустах астр ещё не вызрели полностью, то кусты пересаживают в горшки (астры легко переносят аккуратную пересадку), которые переносятся в сухое светлое помещение для доращивания и дозаривания. На дозаривание соцветий с полностью засохшими язычковыми цветками при хорошем воздухообмене и температуре 15-20 градусов необходимо около 15-20 дней.
При дозаривании необходимо время от времени поворачивать растения для равномерного освещения и проветривания соцветий. После дозаривания семена очищают от растительных остатков, ссыпают в герметично закрывающиеся стеклянные сосуды, которые хранят при низкой влажности и температуре около 2 градусов (иначе семена довольно быстро потеряют всхожесть).
При соблюдении оптимальных условий хранения семена астр высокого качества сохраняют всхожесть 3 года.

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!
    Huono           Hyvä
Captcha

Aedaster ''Tanechkin Buket''

  • Merkki: Gavrish
  • Pakkauksessa: 0,3 g
  • Saatavuus: 1
  • 0.67€


Top