• Actara 25 WG (insektitsiid)

Actara 25 WG (insektitsiid)

Actara
  • 4.23€


ACTARA 25 WG. Taimekaitsevahend.
Vees dispergeeruvad graanulid.
Kahjurite tõrjeks teraviljal, kapsal, porgandil ja kartulil ning katmikalal dekoratiivtaimedel, kurgil ja tomatil.

Füüsikalised omadused: Helepruunid kuni beeþid graanulid.
Kasutusjuhend.
Dekoratiivtaimed kasvuhoones:
lehetäid, ripslased, karilased - 1 pakk (4g)/250 - 500m2-le. Pritsida kahjurite ilmumisel, ooteaeg 3 päeva.
Kurk ja tomat kasvuhoones: lehetäid, ripslased, karilased - 1 pakk (4g)/250 - 500m2-le. Pritsida kahjurite ilmumisel kuni õitsemiseni, ooteaeg 3 päeva.
Veekulu: kasvuhoonekultuund - 10 1/100m2 kohta.
Porgand: porgandilehekirp - 1 pakk (4g)/340 500m2-le. Pritsida   kahjurite   ilmumisel, ooteaeg 21 päeva.
Kapsas: ristõieliste maakirbud, kapsakärbes,
kaalikakärbes - 1 pakk (4g)/250 - 500m2-le. Pritsida kahjurite ilmumisel, ooteaeg 21 päeva. Kapsakärbes, kaalikakärbes - 1 pakk (4g)/2 I vee kohta. Juurte kastmine lahusesse enne istutamist, ooteaeg 21  päeva.  Kapsakärbes, kaalikakärbes - 1 pakk (4g)/2 I vee kohta 100 jooksvale meetrile. Maapinna töötlemine enne või pärast istutamist, ooteaeg 21 päeva.
Kartul:  lehetäid,  kartulimardikas  -  1  pakk (4g)/500 - 670m2-le. Pritsida kahjurite ilmumisel, ooteaeg 14 päeva.
Teraviljad:   lehetäid,   ripslased   -   1  pakk (4g)/400 - 500m2-le. Pritsida kahjurite ilmumisel, ooteaeg 14 päeva.
Veekulu : teraviljad, kartul, porgand, kapsas -5 1/1 OOm2 kohta. Lubatud pritsimiskordi 2.
Sobivus integreeritud tõrjeks. jälgida kasulikke putukaid ja kahjureid vastavalt kohalikule tõrjekriteeriumile. Kui on vaja pritsida mitu korda sama kahjuri vastu, vahetage erineva toimemehhanismiga tootega. Paagisegud.   Kui   kasutada   paagisegudes tuleb eelnevalt katsetada füüsilist sobivust, (sademe tekkimist või koaguleerumist).

Töölahuse valmistamine. Pritsipaak täidetakse 1/10 -1/4 puhta veega. Seejärel lisatakse vajalik kogus preparaati, pannakse segisti tööle ja täidetakse paak veega. Segamist jätkatakse ka pritsimise ajal. Töölahus tuleb valmistamise järel kõhe ära kasutada.
Pritsimistehnoloogia. Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvestusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutiline kalibreerimine). Pritsitakse tuulevaikse ilmaga (tuult kuni 4 m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele. Taimed peavad korralikult märguma, kuid tuleb vältida pritsimis-lahuse mahavoolamist. Mitte üle doseerida ülekatete ja normi suurendamisega.
Pritsi puhastamine. Tühjenda paak. Iga kord peale pritsimise lõpetamist pesta paak, jaotus-torud, voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna - ja põhjavee reostumist.
Resistentsus. Kasvuaegselt pritsida mitte rohkem kui üks või kaks korda hooajal. Kui seemneid on töödeldud Actara 25 WG-ga, tuleb esimene pritsimine teha erinevast keemilisest grupist pärineva tootega. Käesoleva toote korduv käsutamine võib põhjustada resistentsust. Resistentsete kahjurite kahtluse korral kasutage integreeritud taimekaitset.
Hoiutingimused.
Preparaadi säilimisaeg kin-nises tehasepakendis on vähemalt kaks aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas köhas, vältida temperatuuri alla -10°C ja üle 35°C.

Kasutaja risk. Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest.
Kõik soovitused toote käsutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollide toote käsutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada.
Kuna resistentsuse teket ei ole võimalik ette näha, ei vastuta tootja kahju korvamise eest, mille on põhjustanud Actara 25 WG ebatõhusus resistentsete kahjurite tõrjel.
Esmaabi. Mürgituse kahtluse korral lõpetage kõhe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kõhe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage mitme minuti jooksul rohke värske ja puhta veega. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral võtke korduvalt aktiivsütt koos rohke veega. Kui on alla neelatud suur kogus kontsentraati, pöörduge arsti poole.
Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.
Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara - ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Toimemehhanism. Actara 25 WG on laia toimespektriga insektitsiid. Sobib kasutada imevate ja mõnede närivate kahjurite tõrjeks kartulil ja teraviljadel. Actara 25 WG toimib juure-, lehe-ja varresüsteemselt.
Kahjurputukatele mõjub kiiresti kontaktselt ja seedetrakti kaudu. Mõjub kahjurputuka närvisüsteemile. Actara 25 WG on väga efektiivne imevate kahjurite tõrjel (lehetäid). Tõrjub efektiivselt liblikalisi lehekaevandajaid pikaealistel kultuuridel. Mõningad mardikalised (kartulimardikas) on samuti hästi tõrjutavad.
Kultuuri taluvus. Üldiselt taluvad kultuurid Actara 25 WG-ga pritsimist. Tundlike ja uute sortide puhul kontrollige esmalt taluvust.

"Актара 25 ВГД" - инсектицид контактного действия для уничтожения насекомых-вредителей.
При внесении в почву у препарата проявляется системное действие.
Инсектицид "Актара" является инсектицидным препаратом кишечно-контактного способа воздействия и обладает трансламинарной активностью. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие.
Благодаря способности перераспределения по листу и передвижению по сосудам растений, данный инсектицид хорошо уничтожает цикадок, тлей, белокрылок, некоторых видов щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых, причём убийственное воздействие на насекомых проявляется уже через 15-30 минут после контакта препарата с тлями, и через 1 час у белокрылки.
Насекомые перестают питаться соками растения и вытягивают свои стилеты из тканей листа ... Полная гибель проявляется через 1 день (на протяжении этого периода насекомые уже не питаются).
Инсектицид АКТАРА проявляет превосходную инсектицидную активность против сосущих (тли, цикадки, белокрылка, клоп вредная черепашка), грызущих (колорадский жук, пьявица, блошки) и минирующих (минирующе моли) насекомых. Такой широкий спектр активности позволяет использовать препарат на многих культурах.
Актара 25 WG – инсектицид нового поколения, который характеризуется высокой эффективностью и быстрым действием (начиная с 15 минут) независимо от погодных условий.
Гарантированно защищает растение на протяжении 24 дней, что на 6-7 дней дольше, чем другие инсектициды, причём защищает также молодые побеги, которые появились после в растении после обработки почвы.
Действующее вещество препарата двигается по растению только вверх (апикально) по ксилеме и не накапливается в клубнях, овощах и плодах, которые формируются с оттоком пластических масс по флоеме.
Препарат принадлежит к классу малотоксичных веществ (ЛД50 > 5000 мг/кг).
Свойства инсектицида: широкий спектр активности, трансламинарное действие при опрыскивании растений, системное действие при внесении в почву, быстрое проникновение в растения через листья и корни, высокая биологическая эффективность, быстрое ингибирование, термостабильность, высокая растворимость в воде, гидролитическая стабильность.
Преимущества: защита культур от многих видов вредителей, устойчивость к смыванию дождём, устойчивость к солнечной инсоляции, возможность внесения непосредственно в почву, длительный защитный эффект, высокая эффективность против трудноуничтожаемых насекомых (например, питающихся на нижней стороне листа), низкая норма расхода, снижение числа обработок, сохранение листового аппарата растений, эффективность при высоких температурах, активность при низкой влажности.
Период защитного действия: 14–28 дней при опрыскивании, а при почвенном внесении — 40–60 дней.
Скорость воздействия: насекомые перестают питаться через 30 минут после обработки препаратом, полная гибель насекомых происходит через 24 часа. Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: препарат высоко токсичен для пчёл (пограничная защитная зона для пчёл 4–5 км, ограничение лёта пчёл составляет 96–120 часов), слаботоксичен для птиц, рыб, дождевых червей и водных организмов. Необходимо избегать загрязнения водоёмов и источников питьевой воды остатками препарата и водой, использованной для промывки тары и оборудования. Препарат не должен попадать в продукты питания и корма. Нельзя выпускать скот на свежеобработанные посевы. Проводить обработку необходимо в утренние или вечерние часы в безветренную погоду.

 

Kirjoita arvostelu

HUOM: HTML-koodia ei käännetä!
    Huono           Hyvä
Captcha
Top