• Hernes "Boogie"

Hernes "Boogie"

Pisum sativum L.
  • Tootja: Franchi
  • Pakendis: 200,0 g
  • Saadavus: Laos
  • 4.26€


Hernes "Boogie".
Hiline sort "Afila" sorditüüpi. Taime kõrgus 65-75 sm. Kaunas sisaldab 7-9 tera.
Väga saagikas. Haigustekindel.

* Hooldus, kastmine ja pealtväetamine.
Hernes on nõudlik niiskuse suhtes, eriti seemnete idanemise perioodil, samuti on hernes valgust armastav. Vajab mullast suures koguses toiteelemente. Eriti vajab ta fosfor- ja kaaliumväetisi. Lämmastikväetisi kasutatakse vaid muldadel, mis on lämmastikuvaesed. Hernes ei vaja orgaanilist väetist. Teda soovitatakse kasvatada teisel aastal peale orgaanikaga väetamist. Peale fosfor- ja lämmastikväetiste, mida viiakse mulda mulla ettevalmistamise ajal, või vahetult peale külvi, praktiseeritakse pealtväetamist ka vegetatsiooni perioodil (arvestusega 5 g lämmastikku 1m2-le). Rohkem lämmastikväetisi ei anta. Lämmastikuliig kutsub esile rohelise massi liigse arengu ja saagi hilinemise.
Tähelepanu ! Hernes vajab magneesiumi, pidage seda meeles mineraalväetiste valikul. Mullareaktsioon peab olema neutraalne või kergelt leeliseline. Kui muld vajab lupjamist, tehakse seda eelneval aastal. Seemned hakkavad idanema temperatuuril +1+6°C. Optimaalne seemnete idanemistemperatuur on +18°C. Sõltuvalt temperatuurist ilmuvad tõusmed 5-15 päeva pärast. Kõige paremini areneb hernes temperatuuril +15+20°C.
Tõusmed taluvad lühiajalist külma kuni -6°C. Rohked suvised sademed on tema arengule soodsad. Kuid rasketel, kehva drenaaþiga muldadel, kõrge pinnavee ja liigniiskuse korral hernes kolletub, ning juuresüsteem võib hukkuda. Taimed haigestuvad seenhaigustesse. Kui hernes on kasvanud umbes 15 cm kõrguseks, mullatakse teda. See tõstab taime vastupidavust lamandumisele. Peale selle hävitab muldamine umbrohud. "Vöönditena" külvamise korral mullatakse vaid iga rea ühte poolt, painutades taimi nii, et nad toetaksid üksteist vastastikku. Mulda kobestatakse pidevalt. Kuni õitsemise alguseni ei vaja hernes kastmist. Nõudlus vee järele tõuseb järsult siis, kui viljad hakkavad moodustuma. Herne valmimise ajal tuleb teda kasta kaks korda (20l 1m2-le). Vihmutamine enne õitsemist ja õitsemise ajal pikendab õitsemist. Sellega pikeneb ka saagi korjamise aeg. Herneid toetatakse, et nad ei vajuks maha. Kuid see pole hädavajalik, sest uued sordid on küllaltki madalad (65-80 cm) ja ülessidumist ei vaja.

Saagi koristamine. 
Hernes kuulub varajaste köögiviljakultuuride hulka. Saagikoristust alustatakse juuni lõpus - juuli alguses. Lüdimissortide saaki hakatakse korjama siis, kui tera kaunas on saavutanud maksimaalse suuruse ja on välja kujunenud mahlased ja rohelised poolmed, mille pealispinnal pole võrku. Kui poolmetele ilmub valkjas võrk, on see märk sellest, et hernes on üleküpsenud. Suhkruherneste kaunad korjatakse siis, kui nad on rohelised, lamedad, lihakad, õrnad ja mahlased, valmimata seemnetega.
Nii lüdimis,- kui ka suhkruherneste kaunu korjatakse hooaja jooksul korduvalt, vastavalt valmimisele. Saagikus on keskmiselt 1-1,5 kg 1m2-lt. Kaunad tuleb korjata ettevaatlikult. Saaki korjatakse iga kolme päeva tagant.
Parim aeg kaunade korjamiseks on varahommik, kuna palava ilmaga närbuvad nad kiiresti. Roheline hernes säilib kaunas 10-12 tundi, väljavõetuna aga 3-4 tundi, peale mida muutub tärkliserohkeks ja vähemagusaks. Selle aja möödudes realiseerimata herned tuleb kas kuivatada või konserveerida. Valides õigeid sorte ja tehes korduskülve võib värskeid herneid korjata hooaja jooksul 90-100 päeva.

Горох "Буги".
Среднепоздний сорт (64-72 дня) мозгового зелёного горошка (сортотип "Афила" - малооблиственный), предназначенный для постепенного сбора урожая.
Сорт с морщинистыми семенами. Растение средней высоты: 65-75 см. Стручки тёмно-зелёные (округлые с острым кончиком), каждый из которых содержит 7-9 горошин. Отличная урожайность.
Данный сорт высокоустойчив к основным заболеваниям бобовых культур. Прекрасен как в свежем, так и в консервированном или замороженном виде.

* Уход, полив и подкормка.
Горох требователен к влаге, особенно в период прорастания семян, а также весьма светолюбив. Потребляет из почвы большое количество питательных элементов. Особенно нуждается в фосфорных и калийных удобрениях. Азотные удобрения применяют лишь на почвах, бедных азотом. Горох не требует органических удобрений. Его рекомендуется возделывать на второй год после внесения навоза. Кроме фосфорных и азотных удобрений, вносимых во время подготовки почвы или сразу после посева, практикуется подкормка в период вегетации (из расчёта 5 г азота на 1 кв. м). Больше азотного удобрения вносить не следует. Избыток его приведёт к чрезмерному развитию зелёной массы и запаздыванию созревания.
Внимание ! Гороху нужен магний, учтите это при подборе минеральных удобрений. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабощелочной. Если необходимо известкование, то провести его следует а предшествующем году. Семена начинают прорастать при температуре от +1°С до +6°С, оптимальная температура прорастания семян около +18°С. В зависимости от температуры всходы появляются на 5, 7, 12, 15-й день. Горох наилучшим образом развивается при температуре +15+20°С. Всходы переносят кратковременные заморозки до -6°С. Обильные летние осадки благоприятны для его развития. Но на тяжёлых, слабодренированных почвах с близким стоянием грунтовых вод, при переувлажнении горох желтеет, корневая система может отмирать. Растения сильно подвергаются грибковым заболеваниям. 
Когда кустики гороха достигнут высоты 15 см, их следует окучить. Это повысит устойчивость растений от полегания. Кроме того, уничтожатся сорняки. При посеве "поясами" окучивают только одну сторону каждого ряда, наклоняя при этом растения так, чтобы они взаимно поддерживали друг друга. Почву, пока растения но сплелись, постоянно рыхлят. До начала цветения горох не нуждается в поливе. Потребность в воде резко возрастает с момента образования завязей. Когда горох наливается, его нужно поливать дважды (20 л воды на 1 м2). Орошение перед цветением и во время его продляет срок цветения. И тем самым удлиняет период сбора урожая. Горох обычно навивают на колышки, чтобы растения по ним плелись. Но это не обязательно, так как новые сорта довольно низкорослы (65-80 см) и подпорки им не требуются.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha

Rahvatarkus: "Kui tammepungad hakkavad puhkema - on aeg hernest külvata".

Herneste kasvatamine konserveerimiseks.
Hernes külvatakse ridadena mulda, mis on soojenenud +6..+10°C-ni. Seemned tuleb hoolikalt mullaga katta, read aga katta, et linnud ei saaks seemneid kätte. Read hoitakse kaetuna seni, kuni tõusmed on täielikult juurdunud. Kuival ajal tuleb külve 1-2 korda kasta, niisutades mulda kuni 10 cm sügavuselt. Viimane kastmine viia läbi vastavalt vajadusele. Muld hoitakse kobe ja umbrohupuhas. Kõrgekasvulistele taimedele asetatakse toed. 20 m pikkusele ja 80-100 cm laiusele reale on vaja umbes 150 tugikeppi kõrgusega 1,5 m.
Sügisel tuleb nad kokku korjata ja panna hoiule järgmiseks aastaks. Kõige paremini sobivad nendeks haava, lepa, kuuse ja teiste puude haod. Toed asetatakse siis, kui taimed on 15-20 cm pikkused. Madalaid ja keskmise kasvuga sorte võib kasvatada ilma tugedeta. Herneid korjatakse, kui seemned on täielikult väljaarenenud, kuid on veel rohelised ja mahlased.
Tähelepanu ! Ärge laske seda aega mööda, sest roheline hernes kaotab kiiresti oma kvaliteedi. Sooja, kuiva ilmaga valmib ta üle 2-3 päevaga. Tavaliste kliimatingimuste korral saab korjata 2-3 saaki (5-6 kg rohelist hernest 10 m2-lt).
Hooldus seisneb kastmises, eriti seemnete idanemise ja tõusmete ilmumise ajal, rohimises, pealtväetamises, kahjurite eest kaitsmises. Taimi pealtväetatakse 1-2 korda mineraalväetistega, mis on lahustatud kastmisvees (10-15 g karbamiidi, 20-30 g superfosfaati ja 10-15 g kaaliumkloriidi 1m2-le).

Enda kasvatatud hernestelt seemnete saamine.
Seemnete saamiseks jäetakse osa kaunu taimedele kuni täieliku bioloogilise küpsuseni. Kui alumised kaunad valmivad, tõmmatakse taimed välja, tehakse väikesed vihud, mis riputatakse katuse alla, või kuskile hea õhutatusega kuiva ruumi. Peale taimede kuivamist eemaldatakse seemned kaunadest ja hoiustatakse riidest või paberist pakendites.

Top