• Varjumuru ''Shademaster''

Varjukindel, tumeroheline muru. Hästi sobib külvamiseks varjulises kohas. 
1,0 kg katab 35 m2.

Outstanding shade tolerant luxury grass seed mixture "Shademaster" - the Professional Choice.

* Suurt tähelepanu muru külvamisel tuleb pöörata aluspinna ettevalmistamisele. Alustada tuleks kogu ehitusprahi ärakoristamine alalt, kuhu tahetakse rajada muru.
Kui maatükk on liigniiske, tuleks rajada drenaaþ või rajada liiva või kruusane drenaaži kiht (5-10 cm paksune). Kui tahetakse rajada spordimuru, on drenaažikiht väga vajalik.
Peale seda kaevatakse maapind vähemalt 25 cm sügavuselt, eemaldada umbrohu juured või kasutada umbrohu mürke. Seejärel maapind tasandatakse, rullitakse spetsiaalse mururulliga. Planeeritud mulla pinnale on soovitav  puistata kiht sõelutud mulda (8-20 cm), kompost koos turba ja liivaga.
Kui muld on küllaltki korralik, siis pole pealmine kiht tingimata vajalik, kuid siis vajab noor muru suuremat hoolt ja see võib lõppkokkuvõttes minna hoopis kallimaks. Parem on valida siis kompromisslahendus ja katta  õhema mullakihiga (kuni 5 cm). Peale seda tasandatakse pind veelkord ja rullitakse üle.
Muru külv tehakse kuiva, tuuletu, mitte väga kuuma ilmaga. Peale külvi on soovitav rehaga seemned segada kergelt mulda ja veelkord üle rullida. Seejärel kastetakse ettevaatlikult vihmutiga. Tuleb jälgida, et ei tekiks veelompe. Peale seda ei tohiks ideaalvariandis muru pinda lasta ära kuivada.
Peale seda kastetakse pinda iga päev, sest muidu tärkab muru ebaühtlaselt. Mõnikord juhtub, et mõnes kohas on ilus muru aga teises tärkavab rohkem umbrohtu kui muru. See on tingitud ebapiisavast niiskusest mulla pealispinnas. Seal kus niiskust ei jagu, ei suuda murutaimed pakkuda konkurentsi umbrohule ja need suudavad kiiremini areneda. Kui on karta, et pind võib kuivada, on kasulik katta pind spetsiaalse kattega.
Õige kastmine saavutatakse vihmutiga aga mitte mingil juhul joana voolikust. Kui puudub võimalus kasta iga päev siis teha seda kindlasti ülepäeva ja põhjalikumalt. Halb kastmine mõjutab halvasti seemnete idanemisele ja noortele taimekestele. Seemned hukkuvad ilma niiskuseta nii nagu ka noored võrsed.
Hiljem tuleb hakata muru ka niitma. Esimene niitmine tehakse siis kui rohi on 10 cm kõrge, lõigates poolde kõrgusesse. Edaspidi niita kord nädalas või ka kord dekaadis 3-4 cm kõrguselt. Niidetud rohtu mitte jätta murule, vaid kindlasti riisuda ära. Muidu võivad need põhjustada kollaste laikude teket või, mis veel hullem, hukutada muru.
Samuti ei tohiks unustada muru väetamist. Kasutage spetsiaalset muru väetist, näiteks „Kemira muruväetis“ ja teie muru on alati ideaalses korras.

NÕUANNE: muru, mis on täis kasvanud sammalt ja samblikke, töödelge sügisel 5% raudsulfaadi lahusega. 400-500 m2 maa-ala jaoks on vaja 400-500 g preparaati, mis lahustatakse 10 l vees. Sügisel on soovitav lisada antud lahusele veel 1% bordoo vedelikku. Talvel lume all ei lase see fungitsiid areneda lumiseenel. Kes ei jõua murupinda sügisel raudsulfaadiga töödelda, võib seda teha varakevadel pärast esimest lämmastikväetistega väetamist. Raudsulfaat hävitab sambla, see tuleb vaid murult ära pühkida. Hea efekti annab ka samblalaikudele „muruliiva“ puistamine – jõeliiv segatuna karbamiidi ja raudsulfaadiga vahekorras 5:1:1 (segu kulub 10-15 g /m2).
Sammal ei teki murusse lihtsalt niisama, põhjuseks võib olla ebapiisav valgus, liigne murupinna tihendamine, happelisemaks muutumine ja mulla liigniiskus, toitainete puudus. Nõrgestatud murutaimedel, eriti niiske ja sooja sügise korral või siis peale lume sulamist, võivad hakata arenema seenhaigused. Välised tunnused: valkjas kirme taimedel, lehtede pruunikaks või kollakaks muutumine, lehelaiksused või pruuni leheserva teke. Selle vastu aitavad fungitsiidid: vasksulfaadi lahus.

Теневыносливый газон "Шейдмастер" - НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ И РОСКОШНАЯ ТРАВОСМЕСЬ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ МЕСТ С НЕДОСТАТОЧНОЙ ИЛИ НЕРАВНОМЕРНОЙ ОСВЕЩЁННОСТЬЮ !
1,0 кг = 35 м2.
Смесь теневыносливых сортов трав, предназначенных для посева под кронами деревьев, в тени домов, в мемориальных местах.
Этот газон отличается прекрасным внешним видом и нежной тёмно-зелёной окраской. Образует плотный травостой, устойчивый к засухе и заболеваниям. Не нуждается в частой стрижке.
АГРОТЕХНИКА: посев производят весной или осенью, когда почва прогрелась и в ней достаточно влаги. Посев проводят в безветренную, сухую погоду, вручную либо сеялкой. При посеве семена делят на две (или четыре) равные части и распределяют по поверхности почвы, одну часть вдоль участка, другую поперёк. Места вдоль дорожек и по краю газона засевают несколько гуще. Чтобы семена не разнесло ветром и их не выклёвывали птицы, необходимо присыпать их слоем земли или торфа или уплотнить катком. После этого производят полив, не допуская при этом образования луж и длительного застоя воды.
УХОД: для сохранения газона в отличном состоянии необходима стрижка по мере отрастания, подкормка 1 раз в год небольшими дозами минеральных удобрений с высоким содержанием азота.

* Большое внимание при посадке газона следует уделить подготовке его основы. Начать следует с уборки всего строительного мусора с площади, отведённой под газон. Если участок подвержен застою влаги, нужно сделать дренаж или подготовить песчаное или гравийное основание (слой 5-10 см). В случае устройства спортивных газонов прокладка дренажа обязательна.
После этого землю перекапывают на глубину не менее 25 см, тщательно выбирая оставшиеся сорняки, можно воспользоваться средствами от сорняков, такими как Тайфун 
Лонтрел, Раундап и др.
Затем землю выравнивают, после чего укатывают специальным газонным катком. Поверх спланированной земли рекомендуется насыпать слой предварительно просеянного через сетку растительного грунта (толщина не менее 8-10 см), например перепревшего компоста в смеси с торфом и песком.
Если земля на участке достаточно хорошая, верхний слой иногда не подсыпают, но в таком случае молодой газон потребует более тщательного ухода, что в конечном итоге обойдётся дороже. Лучше выбрать компромиссное решение и насыпной слой уменьшить до 5 см. После досыпки растительного грунта участок ещё раз тщательно планируют и повторно укатывают катком.
Посев газона проводят в сухую безветренную и не слишком жаркую погоду. После посева газона семена желательно аккуратно заделать в почву граблями и ещё раз укатать. Затем газон осторожно поливают методом дождевания, стараясь не допускать промоин. После этого газон (в идеальном варианте) не должен пересыхать вообще. После посева газон поливают ежедневно, поскольку в противном случае трава всходит недружно.
Порой на отдельных участках образуется неплохой газон, а на других трава всходит чахлая, зато много сорняков. Это происходит именно из-за недостатка влаги и неравномерного её распределения в почвенном слое. Там, где влаги не хватает, с травой успешно конкурируют сорняки, опережая её в росте и развитии. Если существует опасность пересыхания газона, то до появления всходов его укрывают мешковиной или специальным материалом - спанбондом (или аналогичным ему).
Правильный полив газона состоит в методе дождевания, а ни в коем случае струёй из шланга. Если нет возможности хорошо поливать его ежедневно, нужно это делать через день, но основательно. Плохой полив особенно вреден при проклёвывании семян и для молодых всходов. Набухшие и начавшие прорастать семена, не получая необходимого количества влаги, просто погибают, а молодые всходы из-за водного дефицита постоянно находятся в состоянии стресса, желтеют и в конце концов тоже погибают.
Первую стрижку газона проводят при высоте травостоя 10 см, срезая его наполовину. В дальнейшем стрижку газона рекомендуют проводить один раз в неделю или один раз в декаду на высоту 3 - 4 см.
Скошенную траву обязательно уберите с газона, оставленная на газоне даже небольшими кучками, она очень быстро начинает разлагаться, а разлагающиеся остатки травы вызовут либо пожелтение травяного покрова под кучей, либо (в худшем случае) - полное уничтожение покрова.
Также не стоит забывать об удобрениях для газона. Используйте специально подобранные удобрения (например, "Кемира газонная") для того, чтобы Ваш газон всегда был в идеальном состоянии. 

СОВЕТ: газон, местами заросший мхом или лишайниками, обработайте осенью 5%-ным раствором железного купороса. Для 4-5 соток потребуется 400-500 г препарата, разведённого в 10 л воды. Осенью хорошо добавить к полученному раствору 1%-ную бордоскую жидкость. Зимой под снегом этот фунгицид не даст развиться снежной плесени. Кто не успеет обработать газон железным купоросом осенью, может сделать это рано весной после первой азотной подкормки. Купорос уничтожит мох, останется лишь смести его с газона. Неплохой эффект даёт присыпка пятен мха "газонным песком" - смесью речного песка с мочевиной и железным купоросом в соотношении 5:1:1 (расход смеси - 10-15 г на 1 м2).
Мох не появляется на газоне просто так, виной тому может стать недостаток света, переуплотнение, закисление и переувлажнение почвы, недостаток питания. На ослабленных газонных травах, особенно во влажную и тёплую осень или после схода снега, могут появляться и грибные инфекции. Внешние их признаки: беловатый налёт на траве, побурение и пожелтение листьев, пятнистость или образование рыжего края. Справляются с инфекцией фунгициды: раствор медного купороса, фундазол, каптан, топсин-М.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha

Varjumuru ''Shademaster''

  • 9.12€


Top