0 arvamust  |  Lisa arvamus
Festuca rubra L. subsp. rubra
Tootja: Seklos
Pakendis:0,5 kg
Saadavus:Laos
3.48€
Maksudeta: 2.90€

Punane aruhein "Maxima 1".

Partii Nr.: 20/600/Š/15-DK-20DT0587 (Mark of lot).
Kategooria: C (category).
Külvisügavus: 0,5-1,0 sm (külvatakse varakevadest kuni sügiseni).
Külvinorm: 1,0 kg/30-37 m2.
Pakendis seemneid: 0,5 kg.

Võite loota „Maxima-1“ peale terve aasta jooksul: suurepärane välimus, stressitaluvus, haiguskindlus ja enneolematu talvekindlus !
Mitmeaastane madal heintaim. Moodustab kiiresti dekoratiivse, tiheda ja tugeva taimiku. Vajab minimaalselt hooldust ja teda peetakse „laisa inimese muruks“. Värvilt keskmine roheline. Peale niitmist kasvab aeglaselt. Kasutatakse kõrgekvaliteetse muru rajamiseks võimalikult lühikese tähtajaga (võib kasutada ka üheliigiliseks põuakindlaks muruks või olemasoleva muru parandamiseks).
Agrotehnika.
Muld kaevatakse 20-25 cm sügavuselt, koristatakse praht, umbrohud ja kobestatakse pealmine kiht 2,5-5 cm sügavuselt. Kui koht on niiske, siis on vajalik drenaaž. 5-7 päeva enne arvestatavat külviaega on soovitav anda kompleksväetisi arvestusega 60 g/m2.
Külv: aprillist septembrini, niiskel pinnasel kahes suunas: ½ seemnekogusest pikkusele ja ½ kogusest laiusele.
Külvisügavus: 0,5-1,0 cm.
Peale külvi seemned rehitsetakse korralikult mulda ja rullitakse. Tõusmed ilmuvad 21-23 päeva peale külvi, kui mulda on kastetud. Esimest korda niidetakse, kui taimed on 5-8 cm kõrged, lõigates maha 1-2 cm. Järgmised niited tehakse 1/3 taime pikkusest, pidevalt muudetakse niitmise suunda. Sügisese külvi puhul ei niideta.
Punase aruheina paremaks edenemiseks esimesel aastal soovitatakse teda külvata koos üheaastase raiheinaga, mis moodustab kaitsva taimestiku aidates vähendada umbrohtumist.

* Punane aruhein on kõige tugevam ja vastupidavam kolmest aruheinaliigist, mida kasutatakse muru rajamiseks: moodustades tugevad maa-alused võrsed võib ta ruttu täita tühimikud murus. Talub ekstremaalseid suviseid temperatuure paremini kui teised punase aruheina liigid.
See aruhein juurdub kiiremini kui Festuca trichophylla (lühivõsundiline punane aruhein) ja Festuca commutata (tihe punane aruhein), seepärast saab teda kasutada individuaalselt ja koos teiste aruheina vormidega garanteeritud terve muru rajamiseks.
Suur stressitaluvus on ära märgitud juba Inglismaa sportmurude uurimise instituudi poolt (Bingley testi tulemused tõestavad sordi „Maxima-1“ erakordset haiguskindlust ja paindlikkust, mis on vajalik vastupidava ja dekoratiivse muru jaoks. Peale selle sobib see sort hästi ka mitmesugustesse murusegudesse.
Kõikide näitajate järgi on sort „Maxima-1“ väliselt väga stabiilne kogu hooaja vältel.

Овсяница красная "Максима 1".
Вы можете положиться на "Maxima 1" круглый год: прекрасный внешний вид, стрессоустойчивость, болезнестойкость и невиданная морозостойкость !
Многолетняя низкорослая трава. Быстро образует декоративный, густой и ворсистый травостой. Требует минимального ухода и считается “газоном для ленивых”.
Насыщенность цвета: средне-зелёная. Медленно отрастает после скашивания.
Используется для создания качественного газона в самые короткие сроки (может использоваться как однокомпонентный засухоустойчивый газон с высокими декоративными качествами для партерных зон или для ремонта имеющегося травяного покрова).

Агротехника.
Почву перекапывают на глубину 20-25 см, убирают мусор, сорняки и рыхлят верхний слой на глубину 2,5-5 см. Если участок подвержен застою влаги, то необходим дренаж.
За 5-7 дней до посева желательно внести комплексное минеральное удобрение из расчёта 60,0 г/м2.
Посев: с апреля по сентябрь во влажную почву в двух направлениях: 1⁄2 часть семян по длине и 1⁄2 - по ширине участка.
Глубина посева: 0,5-1,0 см.
По окончании посева семена аккуратно заделывают в почву и прикатывают. Всходы появляются на 21-23 день после посева, при обязательном поливе.
Первую стрижку газона проводят, когда трава вырастет на 5-8 см, состригая 1-2 см. Последующие стрижки проводятся на 1⁄3 от высоты растения, периодически меняя направление скашивания.
При осеннем посеве стрижку не проводят. Для благоприятного развития овсяницы красной в первый год, рекомендуется высевать её вместе с райграсом однолетним, образующим защитный травостой, снижающий засорённость сорняками.

* Овсяница красная ф. красная - наиболее сильная и приспосабливающаяся трава из всех трёх типов овсяниц, применяемых для создания газонов: генерируя мощные подземные побеги, она может быстро покрывать образующиеся пустые места на газоне. Переносит экстремальные летние температуры лучше, чем другие типы овсяницы красной.
Эта овсяница укореняется быстрее, чем  Festuca trichophylla (трихофилла) и Festuca commutata (коммутата), поэтому может использоваться как индивидуально, так и вместе с другими формами ми овсяницы для создания гарантированно здорового газона.
Высокая стрессоустойчивость сорта отмечена в Институте исследования спортивных газонов в Англии (показатели испытаний в Бингли свидетельствуют об исключительной болезнестойкости и гибкости сорта "Maxima 1"), что особенно необходимо для создания устойчивого и высокодекоративного газона.
К тому же, данный сорт хорошо подходит для применения в травосмесях различного типа.
По всем показателям "Maxima 1" - очень стабильный по внешнему виду сорт как в течение всего сезона.

Eng.: Strong creeping red fescue. Fin.: Punanata. Sven.: Rödsvingel. Bot.: Festuca rubra L. ssp. rubra.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.