• Juurpetersel "Orbis"

Juurpetersel "Orbis"

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. convar. radicosum (Alef.) Danert
  • Tootja: Semo
  • Pakendis: 3,0 g
  • Saadavus: Laos
  • 0.84€


Juurpetersel "Orbis".
Maitsev, aromaatne ja suuresaagiline ! 
Varavalmiv sort: tärkamisest tehnilise küpsuseni - 80 päeva. 40-80 g keskmise massiga, kõrge vitamiini- ja kuivainesisaldusega 20-30 cm pikkune juurvili kooniline. Sisu valge, südamik helekollane. Optimaalsel temperatuuril +3+4 kraadi tärkab 15-20 päevaga. Niiskuslembene, kuid liigniiskust ei talu. Eelistab õhustatud, kerget, viljakat mulda, valgusnõudlik. 1 gramm = 700-900 seemet. 
Pakis 3,0 g.

Külv: lehtsordid külvatakse kevadel - aprilli keskpaigast mai alguseni; suvel - kuni juuli esimese dekaadini (võib külvata ka hiljem, kuni augusti teise dekaadini, kuid seejuures tuleb seemneid kindlasti leotada enne külvi 24 tundi vees või füsioloogiliselt aktiivsete ainete lahuses, nagu Epin; Kaaliumhumaat (0,1% lahus) talve alla - oktoobri lõpus. Juuresordid külvatakse aprilli lõpus - mai alguses.
Seemnete külvinorm: 0,5-1,0 g/m2-le.
Külvisügavus: rasketel liivsavimuldadel 1-2 cm, saviliivmuldadel 2,0-2,5 cm. Külvatakse ridadena, ridadevaheline kaugus 30-40 cm. Tehakse ka tihedamaid külve, ridadevahega 10-12 cm, sel juhul korjatakse taimed pealsete saamise eesmärgil üle ühe rea siis, kui taimede kõrgus on 15 cm.
Muld: kohev, hea õhustatusega, kõdurikas saviliiv-, või liivsavimuld, sügava künnikihiga. Juurpeterselli on parem külvata teisel aastal sõnnikut saanud mullale, vastasel juhul juurikad harunevad (lehtpeterselli võib kasvatada ka värskelt sõnnikut saanud mullas).
Parimad eelviljad on kurk, tomat, sibul, varajane valge peakapsas, lauapeet, lillkapsas ja kartul.
Kohe peale eelvilja koristamist sügisel peenestatakse taimejäätmed, 7-10 päeva pärast kaevatakse maa läbi 20-25 cm sügavuselt. Kui peterselli kasvatatakse roheliste pealsete saamiseks, võib kaevamise ajal mulda viia sõnnikut, kõdu või komposti. Kevadel viiakse läbi äestamine ja kui vaja, tehakse peenrad. Vajalik on mulda viia mineraalväetised: juurpeterselli sortidele: ammooniumsalpeetrit 10-20 g/m2-le, kaaliumsoola 15-20 g/m2-le, superfosfaati 20-25 g/m2-le.
Lehtpeterselli sortidele: lämmastikväetist kuni 30 g/m2-le, kaaliumväetist 10 g/m2-le ja fosforväetist kuni 15 g/m2-le, võib lisada tuhka 120-150 g/m2-le.
Esimene harvendamine viiakse läbi 2-3 pärislehe faasis. Teine harvendamine 15-20 päeva pärast. Lehtpeterselli taimi harvendatakse reas nii, et taimedevaheliseks kauguseks jääb 3-4 cm, juurpetersellil aga 5-6 cm. Eemaldatud taimi võib kasutada toitude valmistamisel.
Külvide hooldus seisneb rohimises, ridadevahelises kobestamises ja pealtväetamises. Esimene pealtväetamine viiakse läbi peale esimest harvendamist: ammooniumsalpeetrit 10-20 g/m2-le, kaaliumsoola 10-15 g/m2-le ja superfosfaati 15-20 g/m2-le, või siis kompleksväetist (soovitavalt lahustunud kujul) arvestusega 30-40 g/m2-le 10l vee kohta. Peale seda viiakse läbi veel kaks pealtväetamist kahenädalaste intervallidega.
Koristus: lehtpeterselli lõigatakse esimest korda 2 kuud peale tõusmete ilmumist. Teine lõikamine viiakse läbi augustis, kolmas sügisel. Võib ka valikuliselt lehti lõigata vastavalt nende valmimisele. Sügisel väetatakse taimi kompleksmineraalväetisega (40-50 g 10l vee kohta). Taimed võib jätta mulda kuni kevadeni, et saada rohelisi pealseid. Juurpeterselli koristatakse septembri lõpus- oktoobri alguses kuni püsivate külmade saabumiseni. Väljakaevatud juurikad puhastatakse mullast, vanad lehed lõigatakse ära, jättes 1,0-1,5 cm varred. Säilitamiseks valitakse välja terved, suured juurikad.

Петрушка корневая "Орбис".
Вкусная, ароматная и урожайная !
Скороспелый сорт высокоурожайной корневой петрушки.
Период от всходов до созревания корнеплодов – 77-84 дня. Корнеплоды конические, остроконечные, с белой мякотью, средней длиной 25 см, массой 60 г. Характеризуются высоким содержанием витаминов и сухих веществ, отличными вкусовыми качествами. Для использования в свежем виде и консервирования.

Условия выращивания.
При температуре +3+4°С всходы появляются через 15-20 дней. Культура свето- и влаголюбива, но не переносит переувлажнения. Размещают на рыхлых, плодородных почвах.
Схема посева 20 х 10.
Посев IV.
Урожай IX-X.

* Петрушка (Petroselinum crispum) - двулетнее перекрёстноопыляющееся растение семейства сельдерейные (Apiaceae). Существуют две её разновидности: листовая и корневая. Выращивают петрушку как зеленную и пряно-ароматическую культуру. Её листья и корнеплоды содержат эфирные масла, минеральные соли калия, кальция, фосфора, железа, витамины А, С, В4, В2, РР, К.
Прорастание: 15 20 дней.
Семена: в 1 г - 700-900 шт.
Посев: листовые сорта высевают весной - в середине апреля - начале мая; летом - до первой декады июля (возможны более поздние посевы - до второй декады августа, но тогда необходимо на 24 ч замочить семена в воде или растворах физиологически активных веществ, таких как: Эпин; Гумат калия (0,1 % раствор), под зиму - в конце октября. Корневые сорта высевают в конце апреля-начале мая.
Норма высева семян: 0,5-1,0 г/м2.
Глубина посева: 1-2 см на тяжёлых суглинках, 2,0-2,5 см - на супесях. Посев рядовым способом с междурядьями 30-40 см. Проводят и загущенные посевы с междурядьями 10-12 см; в этом случае, когда растения достигнут 15 см в высоту, их убирают на зелень, выдёргивая через 1 ряд.
Почва: рыхлые, хорошо аэрируемые, богатые перегноем супесчаные или суглинистые почвы, с глубоким пахотным горизонтом. Корневую петрушку лучше размещать на 2-й год после внесения навоза, иначе корнеплоды ветвятся (листовую петрушку можно выращивать и по свежему навозу).
Лучшие предшественники: огурец, томат, лук, капуста белокочанная ранняя, столовая свёкла, томат, цветная капуста и картофель.
Сразу после уборки предшественника осенью измельчают растительные остатки, а через 7-10 дней участок перекапывают на глубину 20-25 см. Если выращивают петрушку на зелень, то под вспашку можно внести навоз, перегной или компост. Весной проводят боронование и, если нужно, делают гряды. Необходимо внести минеральные удобрения: под корневые сорта - аммиачную селитру (10-20 г/м2), калийную соль (15-20 г/м2), суперфосфат (20-25 г/м2); под листовые сорта - азотные (до 30 г/м2), калийные (10 г/м2) и фосфорные (до 15 г/м2) удобрения, можно внести печную золу (120-150 г/м2).
Первое прореживание - в фазе 2-3 настоящих листьев. Второе - через 15-20 дней. У листовой петрушки растения в ряду прореживают, оставляя между ними 3-4 см, у корневой - 5-6 см. Удалённые растения можно использовать в пищу.
Уход за посевами включает прополки, рыхление междурядий и подкормки. Первую подкормку проводят после первого прореживания: вносят аммиачную селитру (10-20 г/м2), калийную соль (10-15 г/м2) и суперфосфат (15-20 г/м2) или комплексные удобрения, лучше в растворенном виде (растворин, азофоска), из расчета 30-40 г/м2 на 10 л воды. После этого проводят ещё 2 подкормки с интервалом 2 недели.
Уборка: листовую петрушку срезают первый раз через 2 месяца после появления всходов. Вторую срезку проводят в августе, третью - осенью. Можно выборочно срезать листья петрушки по мере их отрастания.
Осенью растения подкармливают раствором комплексных минеральных удобрений (40-50 г на 10 л воды). Растения можно оставить в почве до весны для получения свежей зелени.
Корневую петрушку убирают в конце сентября - начале октября (до наступления устойчивых заморозков). Выкопанные корни очищают от земли, старые листья обрезают, оставляя черешки длиной 1,0-1,5 см. На хранение отбирают здоровые крупные корнеплоды.

Eng.: Root parsley. Suom.: Juurpersilja. Sven.: Rotpersilja, slätbladig persilja. Bot. syn.: Apium petroselinum L., Carum petroselinum Benth., Petroselinum hortense auct., Petroselinum sativum Hoffm., Petroselinum tuberosum, Petroselinum vulgare.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha
Top