• Profit Gold

Profit Gold

  • Tootja: ZAS
  • Pakendis: 1,5 g
  • Saadavus: 4
  • 3.93€


„Profit Gold“, (250 g/kg tsümoksaniili +250 g/kg famoksadooni).
Fungitsiid lehemädaniku tõrjeks kartulil ja tomatil, ebajahukaste vastu sibulal ning hallituse vastu viinamarjal.
Kasutamine: paki sisu (3,0 g) lahustada vees vastavalt lisatud tabelile. Taimi pritsida kuiva tuulevaikse ilmaga kas hommikul või õhtul. Esimene pritsimine teha profülaktika mõttes enne haigustunnuste ilmumist. Järgmine pritsimine 8-12 päeva möödudes. Töölahus kasutada ära valmistamise päeval.
Toime kiirus: kiirelt mõjuv ja kaitse pikaajaline.
Kaitsva mõju pikkus: 8-12 päeva. Ei ole fütotoksiline.
Selektiivsus: ei ole piiratud sortide lõikes. Kultuurid on tolerantsed (vastupidavad) preparaadi suhtes. Haigustekitajate kohanemist preparaadiga pole täheldatud. Teiste preparaatidega ühildamine on ebapraktiline.
Mesilastele väheohtlik. Kaladele ohutu.
Ettevaatusabinõud: III ohuklass (mõõdukalt ohtlik aine). Töölahuse valmistamisel mitte kasutada toidunõusid! Pritsimist teha ilma laste ja loomade juuresolekuta, kasutada kaitseriietust, kaitseprille, kindaid ja respiraatorit. Pritsimise ajal ei tohi süüa, süüa ega suitsetada. Pärast tööd tuleb pesta seebiga nägu ja käsi, loputada veega suud.
Esmaabi mürgituste korral:
preparaadi sattumisel silma või nahale – loputada suure koguse veega puhtaks. Juhuslikul allaneelamisel juua 1-2 klaasi sooja vett koos söetablettidega (arvestusega 1g absorbenti 1kg kehakaalu kohta). Kutsuda esile oksendamine. Pöörduda arstile. Vastumürki pole, ravi sümptomaatiline.
Hoida ja vedada eraldi toiduainetest ja ravimitest, lastele kättesaamatult, temperatuuril -30°С kuni +40
°С.
Tühi taara ning üle tähtaja seisnud preparaat põletada.

"Профит Голд", ВДГ (250 г/кг цимоксанила + 250 г/кг фамоксадона).
Фунгицид от фитофтороза на томатах, картофеле, пероноспороза на луке и милдью на винограде.
Применение: содержимое пакета 3,0 г развести в воде в соответствии с таблицей. Опрыскивать растения в сухую безветренную погоду утром или вечером. Первое опрыскивание проводить профилактически, до появления признаков заболевания. Последующие с интервалом 8-12 дней. Рабочую жидкость использовать в день приготовления.
Скорость воздействия: быстрое проникновение и длительная поверхностная защита.
Период защитного действия: 8-12 дней. Не фитотоксичен.
Селективность: нет ограничений по сортам. Культуры толерантны (устойчивы) к препарату. Привыкания возбудителей болезней к препарату не отмечено.
Совместимость с другими пестицидами нецелесообразна.
Малоопасен для пчёл. Не опасен для рыб.
Меры безопасности: 3 класс опасности (умеренно опасное вещество). Для приготовления рабочего раствора не использовать пищевую посуду ! Обработку проводить в отсутствие детей и животных, используя защитную одежду, очки, респиратор, перчатки. Во время работы нельзя пить, принимать пищу, курить. После работы необходимо вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот.
Первая помощь при отравлении:
При попадании препарата в глаза или на кожу – промыть большим количеством воды.
При случайном проглатывании – выпить 1-2 стакана тёплой воды с активированным углем (из расчёта 1 г сорбента на 1 кг массы тела человека). Вызвать рвоту. Обратиться к врачу. Антидота нет, лечение симптоматическое.
Хранить и перевозить отдельно от пищевых продуктов и лекарств, в недоступном для детей месте, при температуре от -30
°С до +40°С.
Пустую упаковку, препарат с истёкшим сроком годности сжигать.

Profit Gold tabel

Срок годности: 2 года.
Объём упаковки: 1,5 г.
Изготовитель: Франция.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha
Top