• Kartul "Majak"

Kartul "Majak".

* Milline on seemnetest kartuli kasvatamise tehnoloogia ?

Kes pole veel kuulnud sellisest kartuli kasvatamise tehnoloogiast, kirjeldame lühidalt tema eeliseid:
* ühe seemne hind on 25 korda väiksem kui kvaliteedilt samasugused minimugulad
* võtavad vähem ruumi ja säilitamiseks ei ole vaja keldreid ja panipaiku
* seemned säilivad väga kaua 6-10 aastat
* seemnetest kasvatatud mugulate saak on kõrgem 8-23% kui vegetatiivselt paljundatud mugulatest
* taimed mis on kasvatatud seemnetest on täielikult vabad levinud haigustest, nad on tunduvalt vastupidavamad fütoftoroosile.
Sellisel viisil seemnetest saadavad mugulad vastavad kõige kõrgematele eliitmaterjali kvaliteedi nõuetele.
Seemnetest kasvatatava kartuli metoodikal on kaks peamist võimalust: külv otse peenrale ja taimede ettekasvatamine hilisema väljaistutamisega aeda. Millist meetodit valida sõltub kliimatingimustest vastavas regioonis kus te elate ja teie tahtest. Seemnetest kartulit kasvatades on vaja rohkem aega kui mugulatest kasvatamisel - sellepärast on peamine nõue - küllalt pikk külmavaba kasvuperiood umbes 110-130 päeva. Järgmine mille peale te peate mõtlema kui tahate seemnetest kasvatada on korralik taimede hooldus. Kartuli seemned on peenikesed, loomulikult tõusmed ka väikesed ja õrnad, oma arengu alguses tahavad nad head hooldust, kastmist, kobestamist, rohimist ja väetamist. Selleks on vajalik teie tihe viibimine aias. Sellepärast kasutatakse Uraali taga ja Põhja-Venemaa osas taimede ettekasvatamist aga lõunas külvatakse otse avamaale.

Meetod 1: kasvatamine seemnete otsekülviga avamaale. See meetod on ühest küljest vähem tööd nõudev kuna pole vaja taimi ette kasvatada kuid riskantne kuna taimed võivad ilmatingimuste tõttu ja puuduliku hoolduse tõttu hävida. Kui te siiski otsustate selle meetodi valida ja olete kindel et suudate tagada korraliku hoolduse kasutage järgmisi soovitusi:
Mulla ettevalmistus ja kevadine väetamine.
Mulla ettevalmistus ja väetamine on sama mis tavaliselt kärtuli puhul. Sügisene sügav mulla harimine, lisatakse orgaanilist väetist ja kevadel ümber kaevamine või kobestamine (kergetel muldadel), peenarde valmistamine. Seemnete külvil on põhiline et muld oleks sõmer (ei tohi olla suuri mullatükke) ja tasane. Orienteeruvalt võib 1m2-le viia 40 g ammooniumsalpeetrit, 30 g topeltsuperfosfaati ja 30 g kaaliumsulfaati.
Seemnete külv.
Seemned külvatakse sellise arvestusega et tõusmed ilmuksid peale külmade möödumist. Seemne külviaega aitab arvestada järgmine informatsioon. Mulla temperatuuril +12+15°С ilmuvad tõusmed 12-14 päeval. Kui peale tõusmete ilmumist on öökülma oht katke ööseks külvid kilega või muu materjaliga. Külv tehakse peenrale niiskesse mulda. Tuleb jõuda enne ülemise mullakihi kuivamist kuna seemned on väikesed ja nad külvatakse madalale. Külvatakse järgmise skeemi järgi. Vahekaugus reas 5 sm,reavahe 50-60 sm sügavus oleneb mullatüübist:rasketel savikatel muldadel 0,5 sm, kergetel liivakatel muldadel 1-2 sm.
Kastetakse.
Tõusmete ilmumisel ei toimu kiiret kasvu, 30 päevaga kasvavad kõigest 5-7 sm. Sellepärast tuleb jälgida et pind ei umbrohtuks, eriti kahe esimese kuu jooksul peale külvi. Kartul on niiskust armastav kultuur. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kastmisele kuna noortel taimedel on nõrk juuresüsteem ja niiskuse puudusel arenevad nad väga aeglaselt.
Väetamine.
Intensiivseks toitumiseks eriti esimese 4-6 nädala jooksul on vaja iga päev tõusmeid toita kompleksväetisega (nitroammofoska, kemira universaal). Väetamise võib ühendada kastmisega.Kaks korda nädalas tehakse juurevälist väetamist lämmastiku ja kaaliumiga. Juureväline väetamine on eriti vajalik esimesed 2-3 nädalat tõusmete kasvuks. Selleks tehakse lehtede pritsimist hästi lahustataud väetislahuga (virts) lahuse konsentratsioon 0,1% (1 g liitri kohta). Juurevälised väetamised vahelduvad pealtväetamisega.
Harvendamine.
Tehakse kui taimel on ilmunud 2 paari pärislehti.Sealjuures lähtutakse järgmisest printsiibist. Kui te tahate kasvatada mugulaid mis ei ole suured et neid kasutada edaspidi paljundusmaterjaliks siis harvendage üle ühe jättes taimede vaheks 10 sm. Kui te tahate saada mugulaid tarbimiseks jätke vaheks 20-25 sm. Kui te eemaldate taime koos mullapalliga võite selle istutada uuele kohale.
Muldamine.
Kasvatamise jooksul on vaja teha 2-3 muldamist. Esimene muldamine tehakse kui taimed on 4-8 sm pikad. Taimed mullatakse umbes 30-40% kõrgemale eemaldades samal ajal ümbrohud, teine ja kolmas muldamine tehakse nagu tavalise kartuli kasvatamise puhul - õitsemise ajal ja mugulate moodustamise ajal.

Meetod 2: seemnetest taimede ettekasvatamisega. Seda meetodit soovitatakse kui külmavaba periood on lühem (70-90) päeva või kui puudub võimalus tihti maalappi külastada ja ei saa teostada pidevat hooldust või kui tahetakse saada esimesel aastal mugulaid tarbimiseks. Selle meetodi eeliseks on kui peenrale istutatakse juba tugevad taimed mis on elujõulised, kohanenud ilmastikutingimustega ja vajavad vähem hoolt.
Istikute kasvatamine.
Kartuli istikuid kasvatatakse ilma pikeerimata. Kõige parem on seda teha turbapottides või kassettides suurusega 8x8 sm külvates igasse potti 1-2 seemet. Külv tehakse toas spetsiaalselt ettevalmistatud kobedasse mulda külvates 0,5 sm sügavusele. Optimaalsel temperatuuril (+20+25°C) saame tõusmed 7-9 päevaga. Kogu see aeg hoitakse potid niisked. Külviaeg on vaja välja arvestada nii et kevadiste külmade möödumiseni jääks taime kasvu ajaks 30-45 päeva.
Kartul - valgust armastav kultuur sellepärast viige potid valgesse kohta aknalauale et taimed ei veniks. Taimede ettekasvatamisel on väetamine sama nagu otsekülvil avamaale. Enne avamaale väljaistutamist tehakse kastmine. Päeval tuulutatakse ja alandatakse temperatuuri +10+12°C-ni. Soojadel päevadel võib taimed viia värske õhu kätte hoidudes otsese päikese eest. Umbes 35-40 päeva pärast peale tõusmete ilmumist istutatakse karastatud taimed välja kasvukohale. Hea istik on 12-15 sm kõrgune ja omab 5-6 pärislehte.
Istikute istutamine.
Istikute vahe väljaistutamisel on sama mis jäetakse peale harvendamist otsekülvil (60-70x10-25). Taimed istutatakse varem ettevalmistatud aukudesse. Enne istutamist kastetakse hästi. Asetatakse pott auku nii et pinnale jääb kolm ülemist lehte. Taimede hooldus kogu vegetatsiooniperioodi jooksul on analoogne kartuli kasvatamisega.
Haiguste ja kahjuritega võitlemine. Kartul mis kasvatatakse seemnest haigestub üldiselt harva. Kui nakatumine on siiski toimunud kasutage tavalisi tõrjevahendeid. Enamlevinud haiguste fusiaroosi ja lehemädaniku vastu on oksihom või bordoo segu. Aga kahjurid kahjuks kahjustavad vaatamata kasvatusmeetodile. Koloraado mardikaga võitlemiseks kasutatakse preparaate Karate, Decis, Sherpa, vastavalt kasutusõpetusele.
Õige hoolduse korral seemnest kasvatatud kärtulipuhmad annavad suurepäraseid mugulaid mis on heade maitseomadustega. Proovige kärtul kasvatada seemnest. Te saate ise hinnata tema eeliseid.

Картофель "Маяк" - среднеранний сорт-популяция столового назначения. Куст мощный, прямостоячий, формирует 14-18 привлекательных по внешнему виду клубней, овальной формы отличающихся гладкой ярко-малиновой кожурой. Содержание крахмала: 15-19%.
Вкус отменный, на уровне "народного" сорта "Синеглазка".
Ценность сорта: устойчив к раку, картофельной нематоде, вирусам. Лёжкость - хорошая.
Высокопродуктивный сорт: до 500 кг со 100 м2.

* Какова технология выращивания картофеля из семян ?
Для тех, кто ещё не слышал о подобном методе получения картофеля, вкратце изложим его преимущества:
* цена одного семечка в 25 раз меньше стоимости равного ему по качеству мини-клубня;
* семена занимают совсем мало места, и для хранения им не требуется ни подвала, ни погреба;
* семена могут храниться очень долгое время - от 6 до 10 лет;
* урожайность гибридов, выращенных с использованием семян, на 8-23% выше, чем у вегетативно размноженных клубней;
* растения, выращенные из семян, оказываются полностью свободными от сопутствующих болезней, более устойчивы к неблагоприятным факторам среды и фитофторозу;
Таким образом, клубни, полученные из семян, соответствуют самому высококачественному элитному материалу.
Методика выращивания картофеля из семян.
Существует два основных способа выращивания картофеля из семян: посев прямо на грядку и выращивание рассады с последующей высадкой на огород. Какой метод выбрать, зависит от климатических условий региона, где Вы проживаете, и Вашего желания. Для развития из семени растению картофеля требуется больше времени, чем при росте из клубня, поэтому основное условие - достаточно продолжительный безморозный период, примерно 110-130 дней.
Следующее, о чём Вы должны подумать при выборе способа выращивания, - это возможность тщательного ухода за развивающимися растениями. Семена картофеля мелкие, соответственно и всходы маленькие и нежные и в первое время своего развития нуждаются в заботливом уходе, включающем обязательные поливы, прополки, рыхления, подкормки. Для этого требуется Ваше частое присутствие на участке. Поэтому за Уралом, да и в средней полосе России лучше пользоваться рассадным способом, а на Юге более предпочтителен посев прямо в грядку.

Способ 1: выращивания прямым посевом семян в открытый грунт. Этот способ, с одной стороны, является менее трудоемким (так как не нужно выращивать рассаду), но рискованным по причине возможности гибели всходов из-за погодных условий или недостаточного ухода. Если Вы всё-таки решили выбрать этот способ и уверены, что сможете обеспечить посадкам необходимый уход, придерживайтесь следующих рекомендаций.
Подготовка почвы и внесение удобрений.
Подготовка почвы и внесение удобрений соответствуют общепринятым для картофеля: осенняя глубокая обработка с внесением органических удобрений и весенняя перекопка или рыхление (на легких почвах) с устройством гряд. Для посева семенами главное, чтобы почва была хорошо разделана (не должно быть крупных комков) и выровнена. Ориентировочно на 1 м2 можно внести 40 г аммиачной селитры, 30 г двойного суперфосфата и 30 г сульфата калия.
Посев семян.
Высевают семена с таким расчётом, чтобы всходы появились после окончания заморозков. Рассчитать срок посева поможет следующая информация: при температуре почвы +12+15°С всходы появляются примерно через 12-14 дней. Если после появления всходов есть вероятность заморозков, укройте на ночь посевы плёнкой или Спанбондом.
Посев производят на гребни со срезанной вершиной, во влажную почву. Нужно успеть до пересыхания верхнего слоя, так как семена мелкие и заделывают их неглубоко.
Сеют по следующей схеме: расстояние в ряду - 5 см, между рядами (гребнями) - 50-60 см. Глубина заделки зависит от типа почвы: на тяжёлых глинистых почвах - 0,5 см, на лёгких песчаных - 1-2 см.
Прополка и полив.
Появившиеся всходы картофеля не отличаются сильным начальным ростом: за 30 дней растения вырастают всего на 5-7 см. Поэтому нужно следить, чтобы участок не зарастал сорняками, особенно в первые два месяца после посева. Картофель - влаготребовательное растение. Особое внимание нужно уделить поливам, так как молодые растеньица имеют слабую корневую систему и при недостаточной влажности будут развиваться очень медленно.
Подкормки.
Для обеспечения интенсивного питания, особенно в течение первых 4-6 недель, всходы еженедельно нужно подкармливать любым комплексным удобрением (нитроаммофоска, Кемира Универсал). Можно сочетать корневые подкормки с поливом. Два раза в неделю проводят внекорневые подкормки азотными и калийными удобрениями. Внекорневые подкормки особенно нужны в первые 2-3 недели роста всходов. Используют для опрыскивания по листьям хорошо растворимые удобрения (мочевина, сернокислый калий) в концентрации раствора 0,1% (1 г на литр). Внекорневые подкормки чередуют с корневыми.
Прореживание.
При появлении у растений второй пары настоящих листьев посадки нужно проредить. При этом руководствуются следующими принципами. Если Вы хотите вырастить клубни только небольшого размера для использования их в будущем в качестве посадочного материала, то прореживайте растения через одно, оставляя расстояние между ними примерно 10 см. Если же Вы хотите наряду с семенными получить и товарные клубни, оставляйте между растениями расстояние в 20-25 см. Удаляемые растения вместе с комом земли можно аккуратно пересадить на новое место.
Окучивание.
За период выращивания необходимо провести 2-3 окучивания. Первое окучивание проводится, когда всходы вырастут до 4-8 см. Растения окучивают примерно на 30-40% высоты, создавая при этом рыхлый гребень, одновременно удаляя сорняки. Второе и третье окучивание проводят как при традиционном выращивании картофеля - во время цветения и формирования клубней.

Способ 2: выращивания картофеля из семян через рассаду. Этот метод рекомендуется при коротком безморозном периоде (70-90 дней), отсутствии возможности частого посещения участка и тщательного ухода за всходами, а также если необходимо в первый год вырастить только крупные клубни. Преимущество этого метода в том, что на грядку высаживается уже окрепшее растение, которое более жизнеспособно в неблагоприятных условиях и нуждается в меньшей заботе.
Выращивание рассады.
Картофельную рассаду выращивают без пикировки. Поэтому лучше всего делать это в торфоперегнойных горшочках или кассетах размером 6х6 или 8х8 см, высевая в каждый горшочек по одному-два семечка. Так как посев проводится в комнате в специально подготовленную рыхлую почву, заделывать семена достаточно на глубину 0,5 см. При оптимальной температуре для прорастания (+20+25°С) всходы появляются через 7-9 дней. Всё это время горшочки поддерживают во влажном состоянии. Срок высева семян надо рассчитать так, чтобы к окончанию весенних заморозков в вашей клим. зоне возраст рассады был 30-45 дней.
Картофель - светолюбивая культура, поэтому отведите под рассаду хорошо освещённое место на подоконнике, чтобы сеянцы не вытягивались. Система подкормок при выращивании рассады такая же, как и при посеве семян в открытый грунт. Перед высадкой в грунт рассаду закаливают, устраивая днём проветривания и снижая температуру до +10+12°С. В тёплые солнечные дни можно выставить растения на открытый воздух, избегая солнцепёка. Примерно через 35-40 дней после появления всходов закалённую рассаду высаживают на постоянное место. Хорошая рассада высотой 12-15 см и имеет 5-6 настоящих листочков.
Высадка рассады.
Расстояние между растениями при высадке рассады такое же, как остается после прореживания при выращивании картофеля прямым посевом в открытый грунт (60-70х10-25).
Высаживают рассаду в подготовленные лунки. Перед посадкой их хорошенько проливают и помещают горшочек или кассету с растением в образовавшуюся кашицу, заглубляя так, чтобы на поверхности осталось только три верхних листочка.
Уход в течение вегетации за высаженной рассадой аналогичен уходу за обычными посадками картофеля, высаженного семенными клубнями.
Борьба с вредителями и болезнями.
Картофель, выращенный из семян, обычно мало поражается болезнями. Если заражение всё-таки произошло, воспользуйтесь обычными средствами защиты. Против наиболее распространённых фитофтороза и ложной мучнистой росы - Оксихом и Бордоскую смесь. А вот вредители, к сожалению, поедают картофель независимо от способов выращивания. Для борьбы с колорадским жуком используйте препараты Каратэ, Децис, Шерпа, чередуя их применение.
При правильном уходе картофельные кусты, выращенные из семян, будут давать отличные стабильные урожаи клубней с высокими вкусовыми качествами.
Попробуйте вырастить картофель новым способом - Вы сможете сами оценить все его преимущества !

Eng.: Potato. Suom.: Peruna. Sven.: Potatis.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha

Kartul "Majak"

Solanum tuberosum
  • Tootja: SeDeK
  • Pakendis: 0,02 g
  • Saadavus: Laos
  • 1.69€


Top