• Pekingi kapsas "Optico" F1

Pekingi kapsas "Optico" F1

Brassica rapa subsp. pekinensis
  • Tootja: Legutko
  • Pakendis: 0,15 g
  • Saadavus: 5
  • 2.46€


Pekingi kapsas "Optico" F1.
Ekstravarajane ja saagikas hübriid (külvamisest valmimiseni kulub 50-55 päeva). Taimed väga kompaktsed, kapsapead tihedad kaaluga 1,0-1,2 kg.
1,0 g = 250-330 seemet.
Pakis 0,15 g.

Bioloogilised iseärasused. 
Pekingi kapsast on pea-, poolpea- ja lehtvormis. Hiina kapsas ei moodusta pead. Kirjanduses nimetatakse neid mõlemaid sorte tihti hiina kapsaks, seepärast tuleb vaadata konkreetse valitava sordi (hübriidi) kirjeldust. Need kapsad on vitamiinirikkad. Kasutatakse salatites, hauatatakse piimas. Väga kiirelt valmivad eriti lehtvormid.
Hiina kapsas on tarbimisvalmis 40-50 päeva pärast külvi. Hiina kapsa lehtvormid on valmis 40-45 päeva pärast, peavormid 70-90 päeva pärast külvi. Pekingi ja hiina kapsas ei talu ümber istutamist , eriti kevadise külvi korral, kuna taimed venivad kiiresti pikaks. Hiina- ja pekingi kapsa külvamiseks valitakse päikeseline koht.
Kapsa lehtvormid on oluliselt vähenõudlikumad pinnase osas, kui pea- ja lillkapsas. Sobib tavaline keskmiselt väetatud aiamuld. Sügisel antakse pinnasele tuhka kapsanuuteriga võitlemiseks ja sõnnikut või komposti koguses 4-5 kg/ruutmeetri kohta ja kaevatakse läbi. Veelgi parem on anda komposti või kõdu. Seda kantakse pinnasesse koguses 5-8 l/ruutmeetrile.
Hiinakapsa peavormide jaoks väetisehulka suurendatakse. 1 ruutmeetri kohta kantakse mineraalväetisi: 10 g ammoonimsalpeetrit, 15-20 g kaaliumväetisi, 15-20 g topelt-superfosfaati või analoogilises koguses kompleksväetist. Osa kaaliumväetistest on hea asendada tuhaga (1 klaas). Ei tohi taimi istutada otse värskeltkaevatud pinnasele.
Kohevat pinnast tuleb kergelt tihendada.
Pekingi ja hiinakapsast kasvatatakse istikutega või istikuteta meetodil. Varase saagi saamiseks kasutatakse istikute meetodit (tingimata pottides). Seemned istutatakse aprilli keskpaigas. Pinnas peab olema hästi kobestatud. Poolpea vormimiseks kasvatatakse istikuid 15-20 päeva, pekingi kapsa pea moodustamiseks aga 30 päeva. Istikutel peab olema 4-5 lehte.
Peenardele istutatakse istikud mai alul. Istutusauku on soovitav panna 1-2 teelusikat täisväetist ja pool klaasi tuhka, tass komposti ja segada pinnasega. Kasta ja tihendada näppudega pinnas istikute ümbert.
Istutusskeem: kahe- või kolmerealine, reas taimevahe 20-30 cm, ridade vahe 30-35 cm, vagude vahe 60-70 cm. Kusjuures alul võib istutada taimed kaks korda tihedamini ja hiljem 9-10 lehe faasis osa taimi ära näpistada ja toiduks kasutada.
Pekingi ja hiinakapsast kasvatatakse edukalt seemneid avamaale külvates. Varakevadine külv tehakse aprilli lõpul ja kui pinnas võimaldab, siis varemgi. See võimaldab vältida ristõieliste kirpe. Peenrad kaetakse kattelooriga.
Noolestumine. 
Kevadise külvi korral on tõenäoli ne taimede noolestumine, eriti peavormide korral. Seepärast soovitatakse neid hiljem istutada, mitte varem kui mai lõpul. Samuti ei soovitata tihedat istutamist.
Hiina- ja pekingi kapsa eelistatuim külviaeg on juuli esimesed päevad. Sel juhul on saak suurem ja taimed ei noolestu. Külviskeem: mittekõrgele peenrale külvatakse 2-3 reana. Reas külvatakse 10 cm tagant ja 30 cm revahedega.
Hooldus ja väetamine: kapsa kõikidele sortidele on omane suur veevajadus. Vegetatsiooniperioodi jooksul rohitakse regulaarselt ja kobestatakse pinnast, väetatakse 2-3 korda. 1-1,5 nädalat peale väljaistutamist tehakse esimene väetamine: 10 liitrisse vett ja 1-1,5 l lehmasõnnikut. Teine pealtväetamine tehakse 2-3 päeva peale harvendamist. Ühe taime kohta arvestatakse liiter lahust.
Lisaväetamist tehakse ka pikaajalisi sademeid. Peale väetamist muld kobestatakse. Augustis sotakse pead kergelt.
Koristamine. 
Pekingi kapsas koristatakse peale pea moodustumist. Hiinakapsas on koristusvalmis 25 päeva pea le istutamist. Hilissügisel enne külmade tulekut kaevatakse taimed koos juurtega välja ja kaevatakse keldrisse. Ristõieliste kirpude vältimiseks külvatakse väga vara.
Kapsakärbsed võivad pekingi kapsast tugevalt kahjustada. Kevadise kapsakärbsega võitlemiseks kaetakse pinnas kattelooriga või eriliste "kraedega" taimedega ümber kohe peale istikute istutamist.
Haiguste ja kahjurite profülaktika on samasugune nagu teistelgi kapsasortidel. Uuesti võib samale kasvukohale istutada 4 aasta pärast.

Капуста пекинская "Оптико" F1 .
Биологические особенности.
 Пекинская капуста имеет кочанные, полукочанные и листовые формы. Китайская капуста не формирует кочана. В литературе оба этих вида капусты часто называют Китайской капустой, поэтому надо смотреть описание конкретного сорта (гибрида), который вы приобретаете.
Эти капусты богаты витаминами. Используются для салатов, тушат в молоке. Кочанные формы часто высевают в середине лета, для избежания стрелкования и быстрого завязывания кочана. Очень скороспелы, особенно листовые формы. Китайская капуста готова к употреблению через 40-50 дней после посева. Листовые формы пекинской капусты готовы через 40-45 дней после посева, кочанные - через 70-90 дней.
Пекинскую и китайскую капусту нельзя пересаживать (можно только рассаду в горшочках), особенно при весенней посадке, т.к. они легко стрелкуются.
Китайская капуста менее требовательна к уходу и более зимостойкая. Для посадки пекинской и китайской капусты выбирают достаточно солнечное место. 
Почва и грядки. Листовые виды капусты предъявляют гораздо менее строгие требования к почве, чем кочаная и цветная капуста. Подходит обычная огородная среднеудобренная почва. Осенью почву известкуют для борьбы с килой и вносят навоз или компост в количестве 4-5 кг/кв. метр и перекапывают.
Ещё лучше использовать созревший компост или перегной. Его вносят весной в количестве 5-8 л/кв. метр. Им посыпают ряды с семенами или рассадой и немного перемешивают с землёй.
Для кочанных форм пекинской капусты норму удобрений увеличивают. На 1 кв. метр весной вносят минеральные удобрения: 10 г аммиачной селитры, 15-20 г калийных удобрений, 15-20 г двойного суперфосфата, либо соответствующее количество комплексного удобрения. Часть калийных удобрений хорошо заменить золой 100 г (один стакан).
Нельзя сажать растения во свежевскопанную землю. Рыхлую землю следует несколько уплотнить.
Пекинскую и Китайскую капусту выращивают рассадным и безрассадным методом. Чтобы получить ранний урожай, используют рассадный метод выращивания (обязательно в горшочках). Семена высевают в середине апреля. Для формирования полукочана рассаду выращивают 15-20 дней, и 30 дней для формирования кочана пекинской капусты. Рассада должна иметь 4-5 листьев. На грядки рассаду высаживают в начале мая. В лунку желательно внести 1-2 чайных ложки полного удобрения и половину стакана золы, стакан перегноя и перемешать с почвой. Полить и уплотнить пальцами почву вокруг рассады.
Схема посадки: двух- или трёхстрочная, в ряду растения через 20-30 см, междурядья 30-35 см, между строчками 60-70 см. Причём сначала можно сажать растения в ряду вдвое чаще, а потом прореживать в фазе 9-10 листьев, используя прореженные растения в пищу.
Пекинская и Китайская капуста успешно выращивается посевом семян в грунт. Ранневесенний посев производят в конце апреля, а если позволит почва, то раньше. Это позволяет опередить нашествие крестоцветной блошки. Грядки укрывают нетканной плёнкой-сеткой. 
Стрелкование. При весеннем посеве велика вероятность стрелкования растений, особенно кочанных сортов. Поэтому их следует высевать позже, не ранее второй половине мая. Также не следует загущать посадки. Более предпочтительный срок посева для пекинской и китайской капусты первые числа июля. В этом случае урожай выше и растения не стрелкуются. 
Схема посева: на невысокую грядку высевают в 2-3 ряда. В ряду семена высевают через 10 см и 30 см между рядами. Пересаживать эти капусты нельзя, т.к. они быстро стрелкуются. Поэтому всходы прореживают через 20-30 см в фазе 9-10 листьев и используют прореженные растения в пищу. 
Уход и Подкормки: для всех видов капусты характерна высокая потребность в воде. В течение вегетации регулярно пропалывают сорняки и рыхлят почву, проводят 1-2 подкормоки. Через 1-1,5 недели после высадки рассады делают первую подкормку: в 10 л воды и 1-1,5 л коровяка. Вторую подкормку проводят, через 2-3 дня после прореживания. На одно растение расходуют литр раствора. Подкормку проводят также после долгих дождей. После подкормок почву рыхлят и растения подокучивают. В августе кочаны неплотно связывают. 
Уборка. Пекинскую капусту убирают после образования кочанов и смыкания листьев. Китайская капуста готова к уборке через 25 дней после посадки Поздней осенью перед заморозками китайскую капусту с корнями убирают и прикапывают в подвале. Для борьбы с крестоцветной блошкой капусту высевают очень рано.
Пекинская капуста может сильно поражаться капустной мухой. Для борьбы с весенней капустной мухой почву застилают толем или специальными "воротничками" вокруг растений сразу после посадки рассады.
Профилактика болезней и вредителей такая же, как и других видов капустных.
Возврат на старое место через 4 года.

Eng.: Chinese cabbage. Suom.: Kiinankaali. Sven.: Kinesisk Salladskål.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha
Top