• Lehtpeet ''White Silver 2''

Mangold ''White Silver 2''.
Keskvalmiv sort (tõusmetest valmimiseni kulub 80-90 päeva). Dekoratiivne ja maitsev peet, toiduks tarvitatakse lehti. 
Optimaalne idanemise temperatuur +20+22°C. Seemned külvavad aprillis-mais. 1 gramm = 40-60 seemet. 
Pakendis 3,0 g.

Lehtpeedi (mangoldi) seemnete ettevalmistus külviks.
Seemned, millede idanevus on kontrollitud, leotatakse ühes järgmistest toitelahustest:
- 1l soojas vees (30*C) lahustatakse 1/4tl boorhapet ja 1/2tl nitrofoskat või nitroammofoskat; seemneid hoitakse riidest kotikeses 12 tundi;
- 1l soojas vees (30*C) lahustatakse 1tl superfosfaati; seemneid hoitakse lahuses 24 tundi;
- 1l vees lahustatakse 1tl söögisoodat; seemneid hoitakse lahuses 24 tundi;
- 1l vees lahustatakse 1sl puutuhka; seemneid hoitakse lahuses 24 tundi.
Peale seemnete leotamist ükskõik millises eelpoolnimetatud lahuses, võetakse nad lahusest välja, loputatakse, kaetakse niiske riidega ja hoitakse nii 2-3 ööpäeva. Selleks, et seemned ära ei kuivaks, niisutatakse neid vajadusel, seejuures on vaja jälgida, et temperatuur oleks üle 20*C.
Maa ettevalmistamine ja seemnete külv avamaale.
Lehtpeet ei ole mulla suhtes väga nõudlik. Siiski eelistab ta saviliivmuldi, kergeid ja keskmisi liivsavimuldi. Mulla pH peaks olema nõrgalt happeline või neutraalne. Toitainetevaesed liivased ja rasked savimullad pole lehtpeedile maitse järgi. See kultuur ei vaja sõnnikut, kuid kasutab seda väga hästi, seepärast võib teda kasvatada nii esimesel, kui ka teisel aastal peale maa sõnnikuga väetamist. Väga tähtis on sügisel maa korralikult sügavalt harida, sest lehtpeedil on väga pikad juured.
Peet on peenral praktiliselt kogu hooaja jooksul. Teda ei tohi külvata ühele kohale kaks aastat järjest, ei tohi kasvatada peale spinatit ja suhkrupeeti. Parimateks eelviljadeks on kartul, kurk, sibul, millede alla on mulda viidud orgaanilisi väetisi. Peenrad tehakse valmis 6-10 päeva enne külvi. Peenar lubjatakse: 1m2-le lisatakse kas kaks klaasitäit dolomiidijahu, või 1 klaasitäis pulberlupja või kriiti. Enne külvi lisatakse 1m2-le 1-2 klaasitäit puutuhka ja mikroelemente. Selleks võetakse 1 mikroelementide tablett, mis peenestatakse pulbriks, 1tl magneesiumsulfaati, 0,5tl boorhapet, segatakse see kõik ühe klaasitäie liivaga ja puistatakse ühtlaselt 1m2-sele peenrale.
1grammis seemnetes on keskmiselt 70 liitvilja. Sellest kogusest piisab 1m2-le. Ridadevaheline laius sõltub kasvatamise eesmärgist. Kui kogutakse lehti, siis ridadevaheline kaugus peaks jääma 25-30 cm juurde, kui aga varsi, siis vähemalt 40 cm.
Lehtpeet külvatakse vakku või pesadena. Pesadevaheline kaugus lehtede saamiseks 15-20 cm, varte saamiseks 40 cm. Külvisügavus 2-3 cm.
Mangold - külmakindel taim. Seemned hakkavad idanema +6...+7*C juures. Siiski võivad öökülmad (kuni -3*C) kahjustada tõusmeid. Optimaalne temperatuurireþiim kasvuks ja arenguks on +17..+23*C. Mangoldi külvatakse igaaastaselt, kuid kui talle mulda peale puistata ja katta kuuseokstega, võib ta ka avamaal talvituda. Kevadel ilmuvad uued võrsed.
Lehtpeeti võib kasvatada kui teist kultuuri. Sel juhul külvatakse ta augusti viimastel päevadel, või septembri esimestel päevadel täpselt samamoodi, kui aprillis. Talveks puistatakse taimed mullaga üle ja kaetakse kuuseokstega. Järgmisel aastal korjatakse lehti kuni suve keskpaigani, kuni taimed hakkavad moodustama seemneid.
Hooldus, kastmine, pealtväetamine, saagi koristamine.
Lehtpeet ei ole hoolduse suhtes väga nõudlik. Kuna lehtpeedi viljad on liitviljad, mis sisaldavad 2-3 ja rohkemgi seemet, mis on ühe kesta sees, siis vajavad mangoldi külvid harvendamist. Esimene harvendamine viiakse läbi, kui taimel on 2-3 pärislehte (taimedevaheliseks kauguseks jäetakse 15 cm). Teine harvendamine tehakse kahe nädala pärast peale esimest. Vars-sortidel jäetakse taimedevaheliseks kauguseks 40 cm, leht-sortidel 25-30 cm. Peale teist harvendamist on soovitatav mangoldi väetada (1-2 g karbamiidi, 1-2 g superfosfaati ja 2 g kaaliumsooli 1m2-le). Samuti võib pealtväetamiseks kasutada ükskõik millist valmis toitainetesegu arvestusega 2-4 g 1m2-le. Vegetatsiooniperiood on leht-sortidel kaks kuud, vars-sortidel kolm kuud. Vegetatsiooni ajal vajab mangold regulaarset kastmist ja kobestamist (kuigi märgime, et nõudlus mullaniiskuse suhtes on tal mõõdukas).
Tähelepanu! Regulaarne kastmine võimaldab moodustada mahlaseid, suuri lehti ja õrnu varsi.
Saaki koristatakse erinevatel aegadel. Alguses lõigatakse alumisi lehti. Siiski tuleb osa alumisi lehti kindlasti taimele jätta, et taim ei muutuks jõuetuks.
Tähelepanu! Lehti lõigates olge ettevaatlik - ärge kahjustage keskmist kasvupunga!
Ühe korraga ei soovitata lõigata üle 1/4 kõigist taimel olevatest lehtedest. Selleks, et lehed ka tulevikus hästi kasvaksid, on soovitatav mangoldi peale igat lõikamist pealtväetada lämmastikväetisega. Taimi väetatakse arvestusega 100-150 g väetist 1m2-le. See norm viiakse mulda 4-5 korra jooksul 0,3%-lise lämmastikulahusena. Peale igat saagikoristamist väetage kindlasti ja kastke taimi rikkalikult (15-20l 1m2-le). Peale kastmist aga, kui muld on veidi tahenenud, kobestage. Kui te valisite leht-sordi, kasutage noori, mitte täiesti lahtisi lehti. Nad valmivad, nagu spinat. Nad tuleb lõigata 1-2 cm juurest, mitte vigastades südamiku lehti. Enne, kui korjata varsi, tuleb oodata, et lehed täielikult avaneksid.
Mangoldi talvine kasvatamine.
Selleks, et mangoldi kasvatada talvel tubastes tingimustes, tuleb sügisel peenralt välja kaevata taime juured, seejärel valida nende hulgast sellised, millel on hästi arenenud ja elujõuline pung, samuti need, millel on paks peajuur. Puistake kasti mullasegu ja istutage taimed juurtega tihedalt üksteise vastu. Katke mullaga ja kastke toatemperatuuril seisnud veega.
Tähelepanu! Puistates mangoldi juurtele mulda, jälgige, et keskpungad oleksid mullakihist 2 cm kõrgemal. Talvise ajatamise jooksul tuleb mangoldi kindlasti 2-3 korda pealtväetada lämmastikväetistega (lahus ei tohi sattuda lehtedele!). Tavaliselt saab 20-25 päeva peale istutamist korjata juba esimese saagi. Lõigake vaid äärmisi lehti, siis hakkavad ka keskmised osad kiiremini kasvama. Rikkalikult ja sageli pole vaja kasta. Kastmisvee temperatuur ei tohiks olla üle +22*C. Taime arengule mõjub väga positiivselt kobestamine. Lehtede ja varte saagikus toatingimustes võib ulatuda 6 kg 1m2 kohta. 

Мангольд (Свёкла листовая) .

Подготовка семян мангольда к посеву.
Семена, проверенные на всхожесть, замачивают в одном из следующих питательных растворов: 
— в 1 л тёплой воды (30°С) разводят 1/4 чайной ложки борной кислоты и 0,5 чайной ложки нитрофоски или нитроаммофоски; семена выдерживают в тканевых мешочках 12 часов;
— в 1 л тёплой воды (30°С) разводят 1 чайную ложку суперфосфата; семена выдерживают в растворе 24 часа;
— в 1 л воды разводят 1 чайную ложку питьевой соды; семена выдерживают в растворе 24 часа; 
— в 1 л воды разводят 1 столовую ложку древесной золы; семена выдерживают в растворе 24 часа. 
После замачивания семян в любом из выбранных растворов их вынимают, ополаскивают водой, укрывают влажной тканью и выдерживают 2— 3 суток. Чтобы семена не подсохли, их увлажняют по мере необходимости, при этом надо следить, чтобы температура была не ниже 20°С. 
Подготовка участка и посев семян в грунт.
Мангольд не очень требователен к почве. Однако предпочитает супепесчаные, легко- и среднесуглинистые почвы. А по степени кислотности — слабокислые или нейтральные. Бедные песчаные и тяжелые глинистые почвы мангольду не совсем по вкусу. Эта культура не требует навоза, но очень хорошо его использует, поэтому её можно выращивать как в первый, так и во второй год после его внесения. Очень важно осенью глубоко взрыхлить почву, так как у листовой свеклы очень длинный корень. 
Свёкла занимает гряду в течение всего огородного сезона. Её нельзя высевать два года подряд на одном и том же месте, нельзя выращивать после шпината и сахарной свёклы. Лучшими предшественниками являются картофель, огурцы, лук, под которые вносили органические удобрения. Грядку готовят за 6—10 дней. Её известкуют: на 1 кв. м добавляют или 2 стакана доломитовой муки, или 1 стакан извести пушонки (или мела). Перед посевом на 1 кв. м добавляют по 1—2 стакана древесной золы и микроэлементов. Для этого берут 1 таблетку микроэлементов (крошат в порошок), 1 чайную ложку сульфата магния, 0,5 чайной ложки борной кислоты, всё смешивают с 1 стаканом песка и равномерно рассыпают на 1 кв. м грядки. В 1 г семян в среднем находится 70 соплодий. Этого количества хватает на площадь 1 кв. м. Ширина междурядий зависит от цели выращивания. Если собирают листья, то расстояние между рядами должно составлять 25-30 см, если черешки — не меньше 40 см. 
Сеют листовую свёклу в бороздки или гнездовым способом. Расстояние между "гнёздами" —15-20 см для листовых сортов и 40 см для черешковых сортов. Глубина заделки — 2-3 см. 
Мангольд — растение холодостойкое. Семена начинают всходить при температуре +6+7°С. Однако заморозки (до —3°С) могут повредить всходы. Оптимальный температурный режим для роста и развития растений +17+23°С. Мангольд высевают ежегодно, но, присыпанный землёй и накрытый еловыми лапами, он может зимовать в грунте. Весной появятся новые побеги. 
Можно выращивать листовую свёклу как вторую культуру. В этом случае её высевают в последних числах августа — первых числах сентября точно так же, как и в апреле. На зиму растения присыпают землёй и прикрывают хвоей. В следующем году листья собирают до середины лета, пока растение не образует семенной побег. 
Уход, полив, подкормка и сбор урожая.
Мангольд не очень требователен к уходу. Поскольку семя свёклы листовой представляет собой соплодие-клубочек, в котором находятся 2—3 и более семян, заключённых в общую оболочку, то посевы мангольда нуждаются в прореживании. Первое прореживание проводят, когда разовьются 2—3 настоящих листа (в ряду между растениями оставляют 15 см).
Второе прореживание делают через две недели после первого. Расстояние между растениями при прореживании черешковых сортов оставляют 40 см, листовых — 25-30 см. После второго прореживания мангольд желательно подкормить (1—2 г карбамида, 1—2 г суперфосфата, 2 г калийной соли на 1 кв. м). Либо можно воспользоваться любой готовой питательной смесью из расчёта по 2— 4 г на 1 кв. м. Вегетационный период листовых сортов — 2 месяца, черешковых — 3 месяца. Во время вегетации мангольд нуждается в регулярном поливе и рыхлении (хотя отметим, что требования к влажности почвы у него умеренные). 
Внимание! Регулярные поливы способствуют образованию сочных, крупных листьев и нежных черешков. 
Сбор урожая проводят в несколько приемов. Сначала срезают нижние листья. Однако часть нижних листьев необходимо оставить на растении, чтобы оно не истощалось. 
Внимание! При срезке листьев будьте осторожны — не повредите центральную точку роста! 
За один раз не рекомендуется срезать более 1/4 всех листьев растения. Чтобы в дальнейшем листья лучше нарастали, мангольд после каждого сбора урожая желательно подкормить азотными удобрениями. Растения подкармливают из расчёта 100—150 г на 1 кв. м. Эту норму вносят за 4—5 раз в виде 0,3% раствора азота. После каждого сбора обязательно подкормите и обильно полейте растения (15—20 л на 1 кв. м). А после полива, когда земля немного подсохнет, взрыхлите. Если вы выбрали мангольд листовых сортов, используйте молодые, не совсем развернувшиеся листья. Они готовятся, как шпинат. Срезать их нужно в 1—2 см от корня, не задевая при этом сердцевинных листьев. Прежде чем собирать черешковые сорта, следует дождаться, чтобы листья полностью развернулись. 
Зимнее выращивание мангольда.
Для зимнего выращивания мангольда в комнатных условиях необходимо осенью выкопать с грядки корешки растения, затем отобрать из них те, у которых хорошо развита и жизнеспособна почка на головке, а также те, у которых имеется "главный" толстый корень. В ящик засыпьте почвенную смесь и высадите отобранные растения, располагая корнеплоды вплотную друг к другу. Присыпьте их землёй и полейте отстоянной водой комнатной температуры. 
Внимание! Присыпая корешки мангольда землёй, следите, чтобы центральная почка каждой головки была на 2 см выше почвенного слоя. Во время зимней выгонки мангольд необходимо 2—3 раза подкормить под корень азотными удобрениями (не попадайте раствором на листья!). Обычно на 20—25 день после высадки корешков можно собирать первый урожай. Срезайте только крайние листья, тогда и центральные части будут интенсивнее наращивать зелень. Обильно и часто поливать не следует. Температура воды не должна быть выше +22°С. Очень благотворно сказывается на развитии растений рыхление. Урожайность листьев и черешков мангольда в комнатных условиях может достигать 6 кг на 1 кв. м.

Eng.: Swiss Chard, Spinach Beet. Suom.: Mangoldi. Sven.: Mangold. Bot.: Beta cicla L.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha

Lehtpeet ''White Silver 2''

Beta vulgaris var. cicla Vog.
  • Tootja: NK
  • Pakendis: 3,0 g
  • Saadavus: Laos
  • 0.84€


Top