• Huumus (extract 1L-le)

Huumus (extract 1L-le)

  • 1.89€


Biohuumuse kontsentraat.
Naturaalne vedel produkt taimede hooldamiseks.
Ettenähtud hoolitsemiseks toalillede, lavataimede, aedvilja, muru eest. Ei ole mürgine; ohutu inimestele ja mesilastele. Kõlblikkuse aeg on piiramatu. Paki sisu lahjendada  1 L veega. Jätta vahemalt 24 tunniks. Lahustada vees 1/10. 
KASUTAMINE: Pannakse likku /Kastetakse/Pritsitakse. pH 7,0.
1 pk. = 1L + 10L = 11L.

HUUMUS on mulla agrofüüsilisti omandusi kujundav põhi.
HUUMUS on naturaalne vedel produkt taimede hooldamiseks. HUUMUS on naturaalsete ökoloogiliselt puhaste ja ohutute toitelementide, humiinainete, taimede kasvu ja arengu stimulaatorite kompleks. 
HUUMUS sisaldab endas looduslikke humaate, fulvohappeid, aminohappeid, vitamiine, looduslikke fütohormoone, mikro- ja makroelementide kompleksi, kasulikke mulla mikroorganismide spoore ja kitinaasi (kahjureid peletav looduslik ferment). 
HUUMUSE bakteritsiidsed omadused on tingitud orgaaniliste jäätmete vihmausside abil ümbertöötlemise protsessis vihmaussi kudedest erituvate bakteriostaatiliste valkude olemasolust ning vihmaussi soolestikus asuvate sümbiontsete mikroorganismide poolt eritatavate antibiootikumide olemasolust.
HUUMUS on mõeldud kasutamiseks põllumajanduslikus tööstuses, aianduses, lillekasvatuses, juurvilja- ja lillekultuuride, istikute kasvatuses, aiamaadel, nii lahtisel krundil, kui ka kasvuhoonetes, muru kasvatamisel ning maastikudisainis.  
HUUMUST kasutatakse taimede väetamiseks juurtel ja juurte välises piirkonnas. Ta on efektiivne kapillaarniisutamisel. Seda kasutatakse mullasegude ja väetiste komponendina. Ta takistab haigusttekitavate mikroorganismide arengut, ängistab mädanemisprotsesse, desinfitseerib mulda ja teeb seda kahjutuks. Humiinhapped lahustavad ja hoiavad mullas kinni raskmetalle ning takistavad nende minekut taimedesse. Lahus ei ummista, vaid puhastab mulda. Aitab kaasa turba happelisuse neutraliseerimisel ning mulla PH-taseme normaliseerimisel.
HUUMUSE väärtus seisneb selles, et ta tagab kogu maa peal kasvava loomuliku ja täieliku toitumise. Selle kasutamine mõjub positiivselt kasvu, vahetuse ja fotosünteesi protsessidele, stimuleerib bioloogilisi protsesse taimedes – parendab nende hingamist, vitamiinide, mono- ja polüsahhariidide teket. Taimede arengu erinevatel staadiumitel aktiviseerib nende vegetatsiooni ja viljakust, mis aitab kaasa väga erinevate põllumajanduskultuuride saagi kasvule.
HUUMUS võimaldab toota kõrgekvaliteetset ja ökoloogiliselt puhast põllumajandustoodangut ja taimi, vähendada kaost nende hoidmisel. HUUMUSE kasutamisel ei esine taimedel haigusi. HUUMUS ängistab ümarusside (nematoodide) arengut, peletab eemale tigusid, sipelgaid, lehetäisid, koloraado mardikaid (kartulimardikaid) ja teisi kahjureid. HUUMUS ei sisalda haigusttekitavaid mikroorganisme, umbrohu seemneid, nugiusside mune, seente spoore.
HUUMUS ei ole toksiline, on kahjutu sellega töötavate inimeste ja mesilaste jaoks. Erinevalt sõnnikust ja kompostist ei reosta põhjavett. Selle kasutamisel ei ole mingeid piiranguid ega vastunäidustusi. HUUMUS parandab oluliselt mulla struktuuri juurte piirkonnas. Seda võib kasutada lahtisel krundil pluss-temperatuuril juurviljakultuuride, lillede, marjapõõsaste, viljapuude ja muru väetamisel. Samuti aastaringselt korterites, parkides või kasvuhoonetes taimede kasvatamisel.
HUUMUSE effektiivsus on 10-20 korda kõrgem sõnniku effektiivsusest. Ühelt lehmalt saadud sõnnikuga saab väetada 0,5 hektarit maad. Sellest sõnnikust vihmausside poolt välja töötatud HUUMUSEGA saab sama effektiivselt väetada 2,5 ha.   
HUUMUS mõjutab taimede arengut ning nende saagikust mitte ühe kuu möödudes nagu sõnnik, vaid koheselt pärast selle kasutamist. Veel effektiivsem on HUUMUSE kompleksne kasutamine koos kompostide ja sõnnikutega. 
HUUMUS on mineraalsetest väetistest odavam, kui arvestada, et tema toime mullas kestab mitu aastat.
HUUMUSE säilitusaeg on piiramatu pluss-temperatuuril ja varjus. HUUMUS võimaldab igal suvitajal, aednikul, aiamaapidajal, disaineril, lillekasvatajal toimida omal äranägemisel. Oluline on mäletada, et HUUMUSEGA ei ole võimalik taimi üle toita. Taim ise võtab temast seda, mida vajab ning siis, kui vajab.
HUUMUST kasutatakse leotamisel, kastmisel ja pritsimisel. 
HUUMUST võib kasutada lahjendamata või lahjendatuna veega mistahes vahekorras. Majanduslikult otstarbekas HUUMUSE ja veesegu vahekord on 1/10.
HUUMUSE kasutamisel on vajalik arvestada järgnevaga:            taimede kastmist teostada samal metoodil, nagu varemgi, kuid lisades veele HUUMUST;          
puid ja põõsaid võib pritsida igal vegetatsiooniperioodil (pungad, õitsemisaeg, lehed, viljaalge, valmisviljad) 
HUUMUSE ja veesegu vahekord 1/10;                        
koloraado mardikate (kartulimardikate) ei maitse kord nädalas huumusega pritsitud kartul;             
Lehetäidele, sipelgatele, vastsetele ja teistele kahjuritele ei maitse nelja päeva jooksul huumusega pritsitud taimed;     
Tigudele ei maitse kord kolme päeva jooksul huumusega pritsitud taimed;           
Peab arvestama, et vihm võib huumuse ära uhtuda;          
krundi ja kompostide tegemisel niisutada HUUMUSEGA ette valmistatud krundi- või kompostisegu.

Loe rohkem Seemnemaailma lugemissaalis: "Vihmaussid ja biohuumuse tootmine".

БИОГУМУС - концентрированный натуральный жидкий продукт жизнедеятельности полевых червей, являющийся сверхэффективным удобрением для ухода за комнатными, парниковыми, огородными, садовыми и любыми другими растениями и деревьями.
Не токсичен и не опасен для человека и полезных насекомых.
Срок годности не ограничен. Беречь от прямых солнечных лучей. Не замораживать. Реакция pH 7,0.
Содержимое пакета разбавить в 1 литре воды. Настоять не менее 24 часов. Разбавить водой 1/10.
Варианты обработки: 
* Замачивание
* Полив
* Опрыскивание.

1 уп. = 1л + 10л = 55л.

Гумус - это не только подарок Природы, но и её умное решение, являющееся ОСНОВОЙ АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВЫ.
HUUMUS (Гумус) - натуральный жидкий продукт для ухода за растениями - это комплекс натуральных экологически чистых и безопасных питательных элементов, гуминовых веществ, стимуляторов роста и развития растений. 
СОДЕРЖИТ: природные гуматы, фульвокислоты, аминокислоты, витамины, природные фитогормоны, комплекс микро- и макроэлементов, хитиназу (природный фермент, отпугивающий вредных насекомых).
Бактерицидные его свойства обусловлены присутствием бактериостатических белков, выделяемых тканями самого дождевого червя, и антибиотиков, выделяемых симбионтными микроорганизмами, находящимися в кишечнике дождевого червя, в процессе переработки органики. 
Предназначен для применения в сельскохозяйственном производстве, садоводстве, цветоводстве, для выращивания овощных и цветочных культур, выращивания рассады, на приусадебных участках, как в открытом грунте так в парниках и теплицах, при выращивании газонов и в ландшафтном дизайне. Применяется для корневой и внекорневой подкормки растений. Эффективен, при капиллярном орошении. Используется как компонент для приготовления почвенных смесей и удобрений.
Препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов, подавляет гнилостные процессы, обезвреживает и обеззараживает почву.
Гуминовые кислоты растворяют и удерживают в почве тяжёлые металлы и не позволяют им попадать в растения. Раствор не засоряет, а очищает почву.
Содействует нейтрализации кислотности торфа и нормализации рН почвы.
Ценность биогумуса заключается ещё и в том, что он обеспечивает естественное и полное питание всего произрастающего на земле: его наличие оказывает положительное воздействие на процессы роста, обмена и фотосинтеза, стимулирует биологические процессы в растениях, улучшая их дыхание, формирование витаминов, моно- и полисахаридов. На разных стадиях развития растений активизирует их вегетацию и плодоношение, что способствует повышению урожая самых различных сельскохозяйственных культур. 
HUUMUS позволяет производить высококачественную и экологически чистую сельскохозяйственную продукцию и растения, снижать потери при её хранении.
При его использовании растения практически не болеют ! 
HUUMUS подавляет развитие нематоды, отпугивает улиток, муравьёв, тлю, колорадского жука и других вредных насекомых. 
HUUMUS не содержит болезнетворных микроорганизмов, семян сорняков, яиц гельминтов, грибковых спор.
HUUMUS нетоксичен, безвреден для работающих с ним людей и пчёл. Не имеет никаких ограничений и противопоказаний при употреблении. 
HUUMUS значительно улучшает структуру почвы у корней. Его можно применять в открытом грунте при положительной температуре для подкормки овощных культур, цветов, ягодных кустов, плодовых деревьев и газонов (и круглогодично при выращивании растений в квартирах, теплицах, зимних садах).
Эффективность использования Гумуса многократно рентабельнее и полезнее использования навоза (например, полученного от одной коровы навоза достаточно, чтобы удобрить 0,5 га пашни), а HUUMUS-ом, выработанным червями из этого же навоза, с той же эффективностью можно удобрить более 2,5 га (причём соотношение масс вносимых удобрений не сопоставима !). 
К тому же биогумус влияет на развитие растений и их урожайность не через месяц (как навоз), а практически сразу после его внесения...
* Кстати, эффективным решением является и комплексное его использование с навозом и компостом. 
HUUMUS обходится дешевле минеральных удобрений, если учитывать, что он "работает" в почве много лет.
Срок хранения экстракта гумуса не ограничен (при положительной температуре и в тени).
HUUMUS позволяет каждому дачнику, садоводу, огороднику, дизайнеру, цветоводу действовать по собственному разумению. Важно помнить, что биогумусом перекормить растения нельзя, поскольку растение само возьмёт от него, то, что ему требуется именно тогда, когда это ему необходимо.
HUUMUS используется при замачивании семян, поливе и опрыскивании растений.
HUUMUS может использоваться не разбавленным или разбавленным с водой в любом соотношении (экономически целесообразное соотношение разбавленного концентрата биогумуса с водой: 1/10). 
При использовании HUUMUS-a необходимо учесть:
- деревья и кусты опрыскивать можно в любой вегетационный период (почки, цветение, листья, молодая завязь плодов, зрелые плоды)
- колорадский жук "не любит" картофель и другие пасленовые культуры, который обрабатываются HUUMUS-ом раз в неделю
- тля, муравьи, гусеницы и другие вредители не любят растения четыре дня подряд, опрысканные HUUMUS-ом
- улитки не любят растения, которые опрыскивают HUUMUS-ом раз в три дня
- необходимо учитывать, что дождь и роса смывает его, ослабляя отпугивающее действие
- при изготовлении питательного грунта на основе компоста или перепревшего навоза обязательно "усильте" его, полив биогумусом.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha
Top