0 arvamust  |  Lisa arvamus
Vicia sativa L.
Tootja: Seklos
Pakendis:1000,0 g
Saadavus:Laos
4.62€
Maksudeta: 3.85€

Suvivikk (kurehernes) ''Hanka'' -  Vicia sativa L.
Kurehernes „Hanka“ on keskvarajane ja väga saagikas sort, mis 70 päevaga annab haljasmassi.
Lihtsalt suurepärane sideraat ja loomasööt, vähenõudlik mulla suhtes, kuid talle meeldib niiskus.

* Vikk on üks levinumaid üheaastaseid liblikõielisi taimi.
Suurema populaarsuse on võitnud kaks liiki: talivikk ja suvivikk. Viki populaarsus on seotud sellega, et ta on kõrge kvaliteediga sööt: 1 ts vikki sisaldab 46 söötühikut (sü), aga iga sü sisaldab 123 g valku. Haljasmassi saagikus võib küündida 400 ts/ha, aga heinal 80 ts/ha.
Vikki võib kasvatada koos kapsa, kaera ja hernega. Viki kasvatamise eripäraks loomasöödaks ja heinaks on külv koos valitud paarilisega. Kaera ja viki segakülvi kasutatakse lisasööda saamiseks vahekultuurina peale tali –ja varajaste teraviljade koristamist, millede eesmärgiks oli terade saamine. Aga samuti peale herne ja viki segatist, mis on mõeldud haljassöödaks, varajast kartulit ja talirukist.
Paariskultuurina külvatakse segu talivikist ja talirukkist või talinisust.
Kevadiselt külvil paigutatakse ta põllule, mis on mõeldud haljassöödaks mõeldud üheaastastele heintaimedele. Maaharimine viki külviks toimub analoogselt maaharimisega varajaste teraviljakultuuride tarvis.
Seeme külvatakse 2-4 cm sügavusele. Suviviki ja kaera külvinorm on umbes 110-130 kg/ha, taliviki ja rukki puhul vastavalt 60-80 kg/ha ja 100-120 kg/ha. Loomasöödaks niidetakse vikk õite moodustumise faasis, heinaks õitsemise ajal, siloks   massilise kaunte moodustumisel.

Вика посевная "Ханка" - среднеранний и очень урожайный сорт, который наращивает зелёную массу за 70 дней.
Просто изумительная сидеральная и кормовая культура, неприхотливая к качеству почвы, но очень любящая её влажность.  
Вика посевная
(Вика яровая, Горошек посевной) - Vicia sativa.
Вика относится к одним из самых распространённых однолетних трав семейства бобовых.
Наибольшей популярностью пользуются два вида: вика озимая (мохнатая) и вика яровая (посевная).
Популярность вики связана с тем, что она выращивается на корма с высокими качественными характеристиками: 1 центнер сена вики сопоставим с 46 кормовыми единицами (а каждая кормовая единица содержит 123 грамма белка).
Урожайность зелёной массы культуры может достигать 400 ц/га, а урожайность сена вики достигает до 80 ц/га.
Вику можно выращивать в смешанных посевах с капустой, овсом и горохом.
Особенностью возделывания яровой вики на зелёный корм и сено является высев культуры в занятом пару.
Смешанные посевы овса и вики используют для получения дополнительных кормов в виде промежуточных посевов, в период завершения уборки озимых и ранних зерновых, целью уборки которых является получение зерна. А также после гороховых и виковых микстов, предназначенных для зелёного корма, раннего картофеля и озимой ржи.
В качестве парозанимающей культуры высевают смесь озимой вики с озимой рожью или озимой пшеницей.
При проведении посева весной, её размещают на яровом участке, отведённом для выращивания однолетних трав на зелёную массу.
Обработка почвы для вики яровой аналогична подготовке поля под ранние яровые хлеба.
Заделка семян вики проводится на глубину 2-4 см. Норма высева семян смеси яровой вики и семян овса около 110-130 кг/га и 80-90 кг/га, смеси озимой вики и ржи составляет 60-80 кг/г и 100-120 кг/га соответственно. На зелёный корм вика скашивается в фазу бутонизации или в начале цветения, на сено – период пика цветения, а на заготовку силоса вику косят при активном массовом образовании бобов.

Common Vetch "Hanka", Fodervicker, Rehuvirna.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.