• Aedaster "Mister"

Aedaster "Mister"

Callistephus chinensis
  • Tootja: Gavrish
  • Pakendis: 0,3 g
  • Saadavus: Laos
  • 0.62€


Üheaastase taime kõrgus kuni 65 cm. Õie diameeter kuni 10 cm. Kompaktne, hästi harunev sort, suured kollased kiirjate kroonlehtedega täidisõied. Väga hea lõikelill. Pakis seemneid 0,3 g.

* Luksuslikest astritest, mis on kasvatatud oma aias, tahaks korjata seemneid, et mitte loobuda armastatud õitest. Siiski on osadelt asatritelt seemnete saamine võimatu - põhjustest arusaamiseks tuleb tundma õppida bioloogilisi iseärasusi. Astri õisik koosneb keelõitest, mis paiknevad ümber õisiku ja väikestest torujatest õitest keskel. Nende vahel paikneb 1-2 rida üleminekutüüpi õisi. Väikesed toruõied on kahesugulised, keelõied ja üleminekuõied aga naissoost. Üheaastastel astritel on võime nii risttolmleda, kui ka isetolmleda. Toruõied tolmlevad enda õietolmuga, keel- ja ülemineku õied aga risttolmlevad putukate abil (kas enda või teise õisiku toruõie õietolmuga). Astri dekoratiivsordid omavad täidisõisi, mis koosnevad keel- või pikkadest toruõitest, milles praktiliselt puuduvad, või pole näha, väikesed kollased toruõied. Mida täidiselisem on õis, seda raskem on tolmlemine, ning seda pikem on astri õitsemine (väikesed toruõied elavad umbes 1 nädal, keelõied aga 2-7 nädalat. Peale tolmlemist toruõied närbuvad, keelõied püsivad dekoratiivsetena seni, kuni tolmlevad ära kõik toruõied.
Rohkearvuliste astri sortide seas on kõrge produktiivsusega - annavad suures koguses seemneid, kui ka madala produktiivsusega sorte - annavad vähe seemneid (need on üldjuhul kõige dekoratiivsemad astrid). Mida vähem täidiselisust õiel, seda rohkem seemneid moodustub, ning seda kiiremini nad valmivad. Mida suurem on õisiku täidiselisus, seda vähem väikesi toruõisi, ning seda vähem seemneid tekib, (õisikutes, mis koosnevad vaid keelõitest, seemneid praktiliselt ei teki). Et säilitada astri täidiselisust, tuleb seemneid korjata kõige täidiselisematelt õitelt. Vähem täidiselistelt õitelt saab hiljem vaid lihtõielisi taimi.

Hilise kevade ja külma sügisega piirkondades on otse avamaale külvates praktiliselt võimatu seemneid saada, sest sellised taimed õitsevad pool kuud hiljem, ja kuu aega kauem - seemned ei jõua küpseda enne sügisesi külmasid. (Astrid õitsevad 80-125 päeva peale tõusmete ilmumist, seemnete küpsemine toimub aga 150-183 päeva pärast).

Varasemaks õitsemiseks juulis-augusti alguses tuleb külvata seemned ettekasvatuseks märtsi teisel poolel-aprilli alguses. Peale vegetatsiooniperioodi pikendamise on tarvis saada ka positiivsete temperatuuride summa, sellepärast on soovitav seemet kasvatada sooja kliimaga piirkondades, kus on soe kevad ja pikk soe sügis mis laseb läbida kogu kasvuperioodi tsükli. Seejuures on vaja kogu seemnete valmimise perioodil hoida pinnas niiskena - see mõjutab samuti produktiivsust. Kvaliteetset seemet saab ainult tugevatelt tervetelt taimedelt, mis on haiguste ja kahjurite vabad. Astri seemnete kasvatamisel tuleb rangelt jälgida agrotehnikat ja viljavaheldust ( samal kohal võib astrit kasvatada 4-5 aasta järel). Taimede külvõrsete areng aeglustab seemne arengut ja valmimist sellepärast tuleb emataimedele jätta esimesed 3-6 õisikut (olenevalt sordist,hilistel sortidel aga ainult üks) ülejäänud eemaldada.

Erinevate sortide seemned valmivad umbes 40-60 päeva peale õitsemise algust (olenevalt ilmastikutingimustest õitsemise aeg muutub ja samuti seemnete valmimine). Kuivanud õiekobarad korjatakse koos seemnetega kuiva päikesepaistelise ilmaga. Kui enne külmade tulekut pole seemned jõudnud täielikult valmida istutatakse taimed pottidesse (astrid taluvad kergesti ümberistutamist) viiakse kuiva valgesse ruumi järelkasvama ja valmima. Järelvalmimine hea õhustusega ruumis +15+20°C juures toimub umbes 15-20 päeva.
Järelvalmimise ajal on aeg-ajalt vaja potte pöörata valguse poole. Peale valmimist seemned puhastatakse õite jäänustest ja pannakse hermeetiliselt suletavasse klaaspurki, mida hoitakse madala õhuniiskuse juures temperatuuril +2°C (muidu kaotavad seemned ruttu idanevuse.) Jälgides optimaalseid säilitustingimusi säilivad astri seemned kuni 3 aastat. 

Астра "Майстер" (смесь) - Callistephus chinensis.
Растение высотой до 65 см. Диаметр соцветий до 10 см. Куст компактный, цилиндрический, стебли плотные. Соцветия крупные, махровые, с тонкими лучами. Для выращивания подходят хорошо освещённые участки с плодородной суглинистой или супесчаной почвой.
Астры обладают высокой холодостойкостью – хорошо переносят заморозки до -3-4°C. Выращивают чаще всего рассадным способом. Семена высевают в марте-апреле, пикируют с развитием первой пары настоящих листочков по схеме 5х5 см, в открытый грунт рассаду высаживают с середины мая до начала июня. Возможен подзимний посев астр: в конце октября на глубину 5-8 см. Сверху посевы мульчируют торфом или опилками на высоту 3-5 см. Весной в конце марта-начале апреля посевы раскрывают. Появившиеся в конце апреля всходы будут закалёнными, а выросшие растения сильными, устойчивыми к заморозкам и обильноцветущими.
Используются для получения срезки и оформления участка.

* С шикарных астр, выращенных в собственном саду, хочется собрать семена, чтобы не расставаться с полюбившимися цветами.
Однако, попытка получения семян с некоторых астр порой безуспешна... При поиске причины есть смысл изучить биологические особенности культуры астр.
Соцветие-корзинка астры состоит из язычковых, расположенных по краю, и мелких трубчатых по центру цветков, между которыми располагаются в 1-2 ряда цветки переходного типа. Мелкие трубчатые цветки - обоеполые, а язычковые и переходные - однополые женские. Однолетние астры обладают способностью самоопыления и перекрёстного опыления. Трубчатые цветки опыляются собственной пыльцой, а язычковые и переходные - перекрёстно насекомыми (пыльцой с трубчатых цветков своего или другого соцветия). Декоративные сорта астр имеют махровые соцветия, состоящие из язычковых или длинных трубчатых цветков, в которых почти отсутствуют (или не видны) мелкие жёлтые трубчатые. С увеличением махровости соцветий их опыление затрудняется и растёт продолжительность цветения астр (мелкие трубчатые цветки живут приблизительно 1 неделю, а язычковые - 2-7 недель). После опыления трубчатые цветки увядают, а язычковые остаются декоративными до тех пор, пока не опылятся все трубчатые. 
Среди многообразия сортов астр выделяются высокопродуктивные - дающие большое количество семян, и низкопродуктивные - производящие мало семян (это, как правило, самые декоративные астры). Чем меньше махровость соцветий астр, тем больше образуется семян и тем быстрее они созревают. Чем выше махровость соцветий астр, тем меньше мелких трубчатых цветков, соответственно, и меньше завязывается семян (в соцветиях, состоящих только из язычковых цветков, семена практически не завязываются). Для сохранения махровости астр необходимо собирать семена с самых махровых соцветий - из семян с менее махровых корзинок в будущем не получатся махровые соцветия.
В регионах с затяжной весной и холодной осенью у астр грунтового и зимнего посева почти никогда не удаётся получить семян, потому что они зацветают на полмесяца позже и цветут на месяц дольше, чем астры, выращенные рассадным способом - семена не успевают вызреть до осенних холодов (астры зацветают через 80-125 дней после всходов, а созревание семян происходит через 150-183 дня). Менее 160 дней требуется для созревания семян астрам сортотипов Игольчатая, Помпонная, Раннее Чудо, Страусово Перо. До 170 дней созревают семена у астр Уникум, Шаровидная, Маделин, Хризантемовидная, Пионовидная, Розовидная, Вальдерзее, Королева Рынка и Комета. Более 170 дней необходимо для созревания семян астрам Американская Кустовая, Американская Красавица, Виктория, Калифорнийская Исполинская, Карликовая Королевская.
Для более раннего цветения астр в июле-начале августа необходимо провести посев семян на рассаду во второй половине марта-начале апреля. Кроме продления срока вегетации, важна получаемая растениями за сезон сумма положительных температур, поэтому более успешно выращивают астры на семена в регионах с тёплым климатом, где тёплая весна и продолжительная сухая осень позволяют завершить полный цикл развития растения. При этом в период созревания семян важно поддерживать необходимую для астр влажность почвы - это тоже сказывается на продуктивности. Семена астр высокого качества могут быть получены только от сильных здоровых растений, свободных от вредителей и болезней, поэтому при выращивании семенных астр необходимо строго соблюдать агротехнику культуры астр и их севооборот (возвращать посадки астр на прежнее место не раньше, чем через 4-5 лет). Многоярусное ветвление побегов астр замедляет формирование и созревание семян, поэтому необходимо оставить на маточном растении первые и лучшие 3-6 соцветий (в зависимости от сорта, а у поздних сортов 1 соцветие), а остальные удалить. 
Семена у астр различных сортов созревают спустя приблизительно 40-60 дней после начала цветения (в зависимости от погодных условий продолжительность цветения астр меняется и срок созревания семян сдвигается). Сухие корзинки с созревшими семенами собирают в солнечную сухую погоду. Если перед морозами семена на кустах астр ещё не вызрели полностью, то кусты пересаживают в горшки (астры легко переносят аккуратную пересадку), которые переносятся в сухое светлое помещение для доращивания и дозаривания. На дозаривание соцветий с полностью засохшими язычковыми цветками при хорошем воздухообмене и температуре 15-20 градусов необходимо около 15-20 дней. 
При дозаривании необходимо время от времени поворачивать растения для равномерного освещения и проветривания соцветий. После дозаривания семена очищают от растительных остатков, ссыпают в герметично закрывающиеся стеклянные сосуды, которые хранят при низкой влажности и температуре около 2 градусов (иначе семена довольно быстро потеряют всхожесть). При соблюдении оптимальных условий хранения семена астр высокого качества сохраняют всхожесть 3 года.

Eng.: China aster. Suom.: Kiinanasteri. Sven.: Sommaraster.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha
Top