• Tatar harilik "Grano Saraceno"

Tatar harilik "Grano Saraceno"

Fagopyrum esculentum Moench.
  • Tootja: Franchi
  • Pakendis: 100,0 g
  • Saadavus: 7
  • 2.85€


Harilik tatar "Grano Saraceno".
Rikas raua-, fosfori-, kaltsiumisoolade poolest, rohkelt B1 ja B2 vitamiine, õun- ja sidrunhapet, hea maitsega ja dieetiliste omadustega. Tatar – üks tähtsamaid teravilju. Tatratang, tänu raua-, fosfori- ja kaltsiumisooladele, B1 ja B2 vitamiinidele, õun- ja sidrunhappele, on heade maitseomadustega ja dieetilise väärtusega, samuti kõrge toiteväärtusega. Temas on 10-18% valke, 59-62 lämmastikuvabu ekstraktiivaineid, 1,5-3,1 % rasva. Tatrapuder on kasulik lülitada rasvumise all kannatavate inimeste menüüsse. Tatra õitsvates võrsetes on 1,9% rutiini, seepärast kasutatakse tatart ka ravimtaimena. Rutiin on oma toimelt lähedane P vitamiinile (vähendab kapillaaride haprust ja läbitavust). Tavaliselt võetakse teda koos C vitamiiniga veresoonte tugevdamiseks ja verejooksu ennetamiseks mõnede nakkushaiguste korral, samuti reuma, hüpertoonia ja kiiritushaiguste puhul. Kõrgenenud verehüübivuse korral on tatra kasutamine vastunäidustatud.

Tatra vili on kolmekandiline siledate tahkudega ja tervete servadega pähklike, millel kuju ja värvus on erinev (pruun, must või hall). 1000 seemne mass on 18-32 g, kleepuvus15-30%, tangude väljatulek 65-78%. Vilja sisemine osa koosneb idujuurest, kahest idulehest ja endospermist. Idulehed tulevad idanemisel pealispinnale. Arengult erineb tatar teistest teraviljadest ja kõrrelistest. Rohelise massi kasv jätkub kuni peaaegu valmimiseni. Õiepungade teke algab 8-10 päeva peale tõusmete ilmumist. Õitsemine kestab 35-40 päeva.
Kasvu ja arengu faasid.
Tatral on omapärane kasvutüüp ja areng: kõik faasid peale tõusmete toimuvad üheaegselt, kuhjuvad üksteise otsa ja jätkuvad kuni koristuseni. Neid ei saa täpselt piiritleda, vaid saab täheldada vaid nende algust ja massilist esinemist. Kõige kõrgemad kasvult on taimed küpsusfaasis. Külvist kuni koristamiseni läbib tatrataim järgmisi arengufaase.
Tõusmed – esimene kasvu ja arengu faas. Mulda külvatud seemned paisuvad 3-5 päevaga ja idanevad, tõusmed (idulehed) ilmuvad 8-10 päeva pärast. Hargnemine algab 8-11 päeva pärast tõusmete ilmumist, teise pärislehe ilmumisel. Esimese ja teise lehe kaenaldes olevatest pungadest arenevad esimese järgu võrsed. Järgmiste sõlmede moodustumisel tekivad varrel järjest uued ja uued harud ja niimoodi seni, kuni pole moodustunud haru, kus moodustub õisik. Samamoodi toimub teise järgu võrsete harunemine jne.
Õienuppude teke algab 5-6 päeva pärast hargnemise algust. Esimeses õisikus moodustuvad õienupud annavad tunnistust, et vegetatsiooniperiood on lõppenud. Teise ja kolmanda järgu harudel jätkub õiepungade moodustumine kuni vegetatsioonperioodi lõpuni. Õitsemine algab 25-30 päeva peale tõusmete ilmumist ja kestab 20-40 päeva ja rohkemgi. Õitsemine ei toimu nii ühe taime kui ka õisiku piires üheaegselt. Õitsemise kestuse määravad põhiliselt ära ilmastiku tingimused, põuaga on õitsemine lühem, niiske ja sooja ilmaga pikem. Esimesed õied avanevad taime alumisel õisikul, külgvõrsetel olevad õied puhkevad 4-8 päeva hiljem. Õie avanemine kestab 5-10 minutit, avatuna püsib ta 7-10 tundi. Kui toimus tolmlemine, siis õis sulgub.
Ebasoodsad ilmastikutingimused (põud) võivad õitsemise katkestada, aga soodsad (sademed) kutsuvad esile korduvõitsemise. Järelikult on tatra pikk õitsemine üks tema kohanemise tunnustest - ta nagu ootab soodsaid tingimusi viljade moodustamiseks. Vilja moodustumine ja küpsemine, nii nagu õitsemine, kestab ühe taime piires 30-45 päeva. Ühel taimel on samaaegselt küpseid, tooreid ja piimküpsuses olevaid teri, aga samuti ka õisi ja õiepungi. Suur osa generatiivorganitest sureb. Kuivus ja põud, vihm ja udu, tuul ja järsud temperatuuri alanemised takistavad tolmlemist, seemnete teket ja viivad alla saagikuse. 25-30 päeva peale õitsemise algust katkeb plastiliste ainete juurdevool viljadesse (niiskus 35-40%), need muutuvad kõvemaks, omandavad sordile omase värvuse. Niiskus väheneb 16-18% -ni. Küpsusfaasi saab kindlaks määrata selle järgi, et 75% viljadest on muutnud värvust.
Nõuded soojusele.
Tatar on soojanõudlik lühikese päeva kultuur. Põhilised tatra liigid ja sordid on sooja ja niiskuse suhtes üsna nõudlikud. Seemned idanevad niiskes mullas temperatuuril +7+8°С, ühtlased tõusmed ilmuvad +15+22°С juures. Öökülmad (-1-2°С ) kestusega 4-6 tundi kahjustavad taimikõigis kasvuperioodides, aga -2-2,5°С viib juba taimede hukkumiseni.
Negatiivselt mõjuvad õitsemise ja viljumise perioodil temperatuurid alla bioloogilist miinimumi (+12…+14°С). Udu, kestvad vihmahood ja tugev tuul aga takistavad tolmlemist, viljastumist ja seemnete moodustumist. Kui temperatuur pole vahemikus +12...+25° С, siis tatar hästi ei kasva. Kui temperatuur on üle +30°С ja suhteline niiskus alla 30% - siis tolmlemine ja seemnete moodustumine halveneb järsult, sest nektarit eraldub vähe ja see kuivab. Temperatuuril üle +30°С varjus ja +50°С mullapinnal hukkuvad ja kuivavad õiepungad, õied ja moodustunud viljaalgmed. Optimaalsed tingimused arengu kriitilisel perioodil ( õitsemise algusest kuni valmimiseni) on: soe (+16+18°С) ja niiske (üle 50 % suhtelist niiskust) ilm, selle puhul moodustub kõige suurem saak.

Harilik tatar

Buckwheat (Fagopyrum esculentum) is rich in iron salts, phosphorus, calcium, vitamins B1 and B2, malic and citric acids, has a high taste and dietetic qualities. Buckwheat - the most important cereal crop. Buckwheat, due to the presence of salts of iron, phosphorus, calcium, vitamins B1 and B2, malic and citric acids, has a high taste and dietary quality, has good nutritional value. It contains 10-18% protein, 59 - 62 nitrogen-free extractives 1.5 -3.1% body fat. Buckwheat porridge on the menu include obese. In the flowering shoots of buckwheat contains 1,9-2,5% routine, so buckwheat is used not only as a grinding, but also as a drug culture. The nature of routines similar to vitamin P (it reduces the fragility and permeability of capillaries). Usually it is administered with vitamin C to strengthen blood vessel walls and preventing hemorrhage in some infectious diseases, rheumatism, hypertension, and radiation sickness, and others near Ruthin in composition and chemical properties of vitamin P, strengthens blood vessel walls and reduces the degree of fragility. Also used in the treatment and prevention of bleeding in the brain, heart, retina. Rheumatism, hypertension, together with drugs that lower blood pressure. If it affects the blood vessels, scarlet fever, measles, and typhus. With increased use of blood clotting buckwheat is contraindicated.

Harilik tatar

Гречиха культурная "Грано Сарацено" - Fagopyrum esculentum.
Богата солями железа, фосфора, кальция, витаминами В1 и В2, яблочной и лимонной кислотами, обладает высокими вкусовыми и диетическими качествами.
Гречиха — важнейшая крупяная культура. Гречневая крупа, благодаря наличию в ней солей железа, фосфора, кальция, витаминов В1 и В2, яблочной и лимонной кислот, обладает высокими вкусовыми и диетическими качества, отличается хорошей питательностью. В ней содержится 10—18% белка, 59- 62 безазотистых экстрактивных веществ 1,5 -3,1% жира. Кашу из гречихи включают в меню лиц, страдающих ожирением. В цветущих побегах гречихи содержится 1,9—2,5% рутина, поэтому гречиху используют не только как крупяную, но и как лекарственную культуру. По характеру действия рутин близок к витамину Р (он уменьшает хрупкость и проницаемость капилляров). Обычно его применяют с витамином С для укрепления стенок кровеносных сосудов и предупреждения кровоизлияний при некоторых инфекционных заболеваниях, ревматизме, гипертонической и лучевой болезнях и др.  При повышенной свёртываемости крови применение гречихи противопоказано.

* Плод гречихи – трёхгранный орешек, с гладкими гранями и цельными рёбрами различной формы и окраски (коричневой, чёрной или серой). Масса 1000 семян – 18-32 г, плёнчатость – 15-30%, выход крупы – 65-78%.
Внутренняя часть плода состоит из зародышевого корешка, двух складчатых семядолей и эндосперма. Семядоли при прорастании выносятся на поверхность.
По характеру развития гречиха отличается от колосовых и всех злаковых. Рост зелёной массы продолжается почти до созревания. Закладка бутонов начинается уже спустя 8-10 дней, после появления всходов. Цветение длится 35-40 дней.
Фазы роста и развития.
Гречиха имеет особый тип роста и развития: все фазы, кроме всходов, проходят одновременно, накладываясь одна на другую, и продолжаются до уборки. Их нельзя строго ограничить во времени, а можно отмечать лишь начало фазы и массовое её наступление. Наибольшей высоты растения достигают в фазе созревания.
В период от посева до уборки растения гречихи проходят следующие фазы развития.
Всходы – первая фаза роста и развития. Высеянные в почву семена через 3-5 дней набухают и прорастают, а всходы (семядоли) появляются через 8-10 дней благодаря росту подсемядольного колена. Ветвление наступает через 8-11 дней после появления всходов, с появлением второго настоящего листа. В пазухах первого и второго листьев из почек закладываются побеги первого порядка. По мере образования последующих узлов, на стебле поочерёдно появляются новые побеги первого порядка и так до тех пор, пока не возникнет первый узел, на котором формируется соцветие. Аналогичным образом происходит ветвление побегов второго порядка и т.д. Бутонизация наступает через 5-6 суток после начала ветвления. На первом соцветии стебля образуются бутоны, свидетельствующие о конце вегетативного периода. На побегах второго и третьего порядков образование бутонов продолжается до конца вегетативного периода. Цветение наступает через 25-30 дней после появления всходов и продолжается 20-40 суток и более. Цветение в пределах одного растения и даже соцветия проходит неодновременно. Продолжительность цветения определяется главным образом погодными условиями, в засушливую погоду она сокращается, а во влажную и тёплую – увеличивается. Первые цветки раскрываются на нижнем соцветии стебля, на боковых побегах цветение начинается через 4-8 дней. Процесс раскрытия цветка продолжается 5-10 минут, а в раскрытом состоянии он находится 7-10 часов. Если опыление произошло, то цветок закрывается.
Неблагоприятные погодные условия (засуха) могут остановить цветение, а благоприятные условия (осадки) вызывают повторное цветение. Следовательно, длительное цветение гречихи – одно из приспособительных её свойств: она как бы ожидает благоприятных условий для формирования плодов. Плодообразование и созревание, как и цветение, в пределах одного растения длятся 30-45 суток. На растении одновременно имеются плоды зрелые, недозревшие и в молочном состоянии, а также цветки и бутоны. Большая часть генеративных органов у гречихи отмирает. Жара и засуха, дожди и туманы, ветры и резкие понижения температуры нарушают опыление, налив семян и приводят к снижению урожая зерна. Через 25-30 суток после начала цветения прекращается поступление пластических веществ в плоды (влажность 35-40%), они затвердевают, приобретают окраску, характерную для сорта. Влажность снижается до 16-18%. Фазу созревания определяют, когда менее 75% плодов на растениях побуреют.
Требования к теплу.
Гречиха – теплолюбивая культура короткого вегетационного периода. Основные виды и сорта гречихи относительно требовательны к теплу и влаге. Семена прорастают при +7+8°С и во влажной почве, а дружные, одновременные всходы появляются при +15+22°С. Заморозки в -1-2°С, в течение 4-6 часов, во все периоды роста, повреждают растения, а до -2,0-2,5°С – часто приводят к гибели.
Отрицательно влияют на цветение и плодообразование температуры ниже биологического минимума (+12…+14°С), туманы, продолжительные дожди и сильные ветра, нарушающие нормальный процесс опыления, оплодотворения и образования семян. При выходе температуры из интервала +12...+25°С гречиха плохо растёт. При прогревании воздуха выше +30°С и относительной влажности ниже 30% – резко ухудшаются условия опыления и оплодотворения из-за малого выделения нектара и его высыхания. При температуре более +30°С в тени и +50°С на поверхности почвы, наблюдается захват гречихи – отмирание и усыхание многих бутонов, цветков и сформированной завязи. Оптимальные условия в критический период развития гречихи (от начала цветения до созревания) – тёплая (+16+18°С) и влажная (более 50% относительная влажность) погода, при которой формируется наибольший урожай.

Eng.: Buckwheat. Suom.: Tattari. Sven.: Bovete. Bot.syn.: Fagopyrum sagittatum Gilib., nom. illeg., Polygonum fagopyrum L.

Lisa arvamus

Märkus: HTML kood ei ole lubatud.
    Halb           Hea
Captcha
Top