Lycopersicon lycopersicum
Brand: Seklos
In a pack:0,1 g
Availability:In Stock
1.53€
Ex Tax: 1.28€

Tomato "Brandywine Yellow".
Great collection variety, which, because of taste, is the most popular tomato variety, including America. Must be grown in greenhouse and plastic tunnels. Late, indeterminate variety (150-200 cm). Leafs are distinctive - like potatoes. Fruit is floury, 0,5-1,0 kg.

* Paljud aiapidajad armastavad väetada orgaanikaga, lootes nii nitraatidest vabaneda. See pole nii. Nad olid ja on ka tulevikus nii mullas kui taimes. Me ei pääse kuhugi loomulik protsesside eest.
Nitraadid - need on lämmastikhappe soolad. Nad lahustuvad hästi vees, on hästi omastatavad ja on võimelised kogunema mullas taime toitumispiirkonda, järelikult on ka taimes. Kasutatakse ammooniumsalpeetrit NH4NO3, naatriumsalpeetrit NANO3, kaltsiuksalpeetrit CANO32, aga samuti virtsa(karbamiid) kus ammoniaak on nitraatvormis.
Kui viia suuri koguseid lämmastikväetisi mulda, mis sisaldavad lämmastikhappeid (nitraate) võib mullas ladestuda suur kogus nitraate.
Tähtis on, et nitraate ei ladestusks suurtes kogustes taimedesse - need on kahjulikud inimorganismile(eriti lastele).
Nitraadid pidurdavad seedimist soodustavate fermentide tegevust ja kutsuvad esile seedehäireid. Kahjutu nitraatide kogus päevas on 5 mg inimese ühe kehakaalu kg kohta, 70 kg kaaluvale inimesele on lubatud päevas 350 mg nitraate. Joogivees võib nitraate sisalduda 45 mg/liitri kohta. 
Lubatud nitraatide sisaldus mg/kg kohta: kartulis 250, varases 900, hilises 500, porgandis 250, kurgis ja tomatis 150, peedis ja rohelistes köögiviljades(salat, spinat, hapuoblikas, petersell) kuni 2000, pipras 200, melonis 90, arbuusis 60, kabatsokis 400, sibulas 80. 
Põllumajanduskultuurides on võimalik kõrvalekaldeid ära hoida jälgides järgmisi norme.
1. Mitte viia mulda üleliigseid lämmastiku annuseid, eriti kui tihti väetatakse sõnnikuga, kompostiga või mõne muu orgaanilise väetisega. Lämmastiku annuseid vähendatakse 50% kui on tegemist turbamullaga. Lämmastikväetisi on parem mulda viia kogu vegetatsiooni perioodi jooksul. Ei tohi viia väetisi päris kuiva mulda, kus nad on kahjulikud nii taimele kui ümbritsevatele veekogudele.
2. Tuleb hoiduda ühekülgsest kevadisest väetamisest. Taime toitumine peab olema tagatud kõigi elementidega. Taimedel peab olema korralik lehestik siis nitraadid muutuvad suurelt jaolt valkudeks.
3. Suurtel vihmaperioodildel fotosüntees muutub aeglaseks ja nitraatide muutumine valkudeks aeglustub. Sel ajal on soovitav taimi toiduks mitte kasutada toorelt, aga kasutada neid töödeldult. 
Erinevad taimed omastavad nitraate ühel ja samal pinnal erinevalt. Rohkem omastab salat, kress-salat, spinat, kapsas, rabarber, rõigas, petersell, redis. Minimaalselt omastavad tomat, baklaþaan ja söögisibul. Tavalistel kasvutingimustel nitraadid tavaliselt üldse ei ladestu õuntes, kirssides, ploomides, sõstardes ja karusmarjades.
Teada on see, et nitraadid ladestuvad peamiselt vegetatiivsetes organites (lehtedes, vartes). Kõrvitsalised köögiviljakultuurid: kabatšok, patisson, kurk, melon, arbuus koguvad endasse rohkem nitraate. Juurviljadest - peet. Kapsal ülemised lehed ja pea, kurgil ladvapoolsed viljad. Kabatšoki viljades ülemises osas vähem, patissonis väljaspoolt sissepoole. Porgandil on keskkohas südamiku juures rohkem kui äärtel ja allosas rohkem kui ülaosas. Peedil on alaosas juurte pool rohkem kui ülaosas. 
Varaste sortide noortel taimedel on sisaldus suurem, kui täiskasvanud taimedel ja hilistel sortidel. 
Nitraatide sisaldus väheneb töötlemisel. Kapsa hapendamisel ja marineerimisel rohkem kui 2 korda, kooritud ja keedetud kartulil 3 korda, koorimata ja keedetud kartulil ainult 1-2 korda. On olemas mitmeid effektiivseid võtteid mis võimaldavad nitraate vähendada. Üks neist - kasvuperioodi pikendamine. 
Ja veel: ärge koonerdage veega mõned päevad enne saagi koristust. 

* Многие садоводы-любители предпочитают использовать в качестве удобрений только органику, полагая, что таким образом смогут избавиться от нитратов. Ничего подобного! Они были и будут всегда! И в почве, и в растениях. И никуда нам не деться от этого естественного процесса. Нитраты - это соли азотной кислоты. Они хорошо растворяются в воде, легко мигрируют и способны накапливаться в значительных количествах в корнеобитаемом слое почвы, и, следовательно, в растениях.
В качестве эффективных азотных удобрений широко используют соли азотной кислоты: аммиачная селитра NH4NO3, натриевая селитра NaNO3, кальциевая селитра Ca(NO3)2; а также мочевина (карбамид), где аммиак часто переходит в нитратную форму.
При внесении высоких доз азотных удобрений, даже не содержащих солей азотной кислоты (нитратов), например, аммиачных, в почве тем не менее может накапливаться большое количество нитратов также в результате процесса нитрификации.
Важно, чтобы нитраты не накапливались в растениях в избыточном количестве - это опасно для организма человека (особенно детей).
Нитраты снижают активность пищеварительных ферментов, вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта. Безопасная суточная доза нитратов 5 мг на один килограмм веса (при весе человека 70 кг допустимая доза нитратов не выше 350 мг). В питьевой воде нитратов может содержаться до 45 мг/л. Допустимые уровни содержания нитратов в мг/кг составляют: в картофеле 250; в ранней капусте 900, в поздней - 500, в моркови 250, в огурцах и томатах 150, в свекле - 1400, в зеленых овощах (салат, шпинат, щавель, петрушка) - до 2000, в перце - 200, в дыне - 90, в арбузах - 60, в кабачках - 400, в луке репчатом - 80. 
Избежать накопления нитратов в сельскохозяйственной продукции можно, если придерживаться следующих правил: 
1. Не следует вносить большие дозы азотных удобрений в почву, особенно если часто вносят навоз, торф, перегной или другую органику. Дозы азотных удобрений снижают на 40-50%, если почвы торфянистые.
Азотные удобрения лучше вносить дробно в течение вегетации. Особенно эффективно дробное внесение на осушенных почвах, где значительное количество нитратов опасно не только из-за поступления их в сельскохозяйственную продукцию, но и в связи с возможным загрязнением водоёмов и водотоков. 
2. Следует избегать одностороннего внесения каких-либо минеральных удобрений. Питание растений должно быть сбалансированным по всем элементам. Растения должны иметь хорошо развитый листовой аппарат, тогда нитраты активно вовлекаются в процессы белкового обмена.
3. Периоды затяжных дождей снижают фотосинтетическую активность и активность синтеза белка и возникает угроза накопления нитратов. В эти периоды лучше не употреблять растения в пищу в сыром виде, а подвергать их переработке. 
Разные виды сельскохозяйственных растений при одинаковых почвенных и иных условиях аккумулируют разные количества нитратов. Наибольшей способностью к такому накоплению обладают салаткресс-салатшпинаткапуста кочаннаяревеньредькапетрушкаредис
Минимальным накоплением характеризуются томаты, баклажаны, репчатый лук. При обычных условиях нитраты, как правило, вообще не накапливаются в плодах яблони, вишни, сливы, в ягодах смородины, крыжовника. Существенно то, что нитраты сосредотачиваются главным образом в вегетативных органах плодовых растений (в листьях и стеблях). 
Овощные растения семейства тыквенных - кабачкипатиссоныогурцыдыниарбузы характеризуются повышенной способностью накапливать нитраты в плодах.
Из корнеплодов высокой способностью к накоплению нитратов отличается свёкла.
У капусты максимум накопления - в верхних листьях и кочерыжке; в плодах огурца содержание нитратов возрастает от верхушки к основанию. Их максимум - в кожуре и меньше в мякоти. В плодах кабачка она уменьшается от плодоножки к его верхушке; у патиссона - от периферии к центру. У моркови в сердцевине корнеплода содержание нитратов выше, чем в наружной части и снижается от кончика корня к верхушке. У свеклы зона высокого содержания - верхушка и кончик корня. 
У молодых растений ранних сортов содержание нитратов выше, чем у взрослых и поздних сортов. 
Содержание нитратов в растениях существенно снижается при переработке. При квашении и мариновании капусты - более чем в 2 раза; в очищенных варёных клубнях картофеля - в 3 раза, в неочищенных варёных - только в 1-2 раза. 
Существует ряд общепринятых эффективных приёмов, позволяющих снизить повышенное содержание нитратов. Один из них - возможное увеличение сроков вегетации растений. 
И ещё: не жалейте воды для интенсивного орошения овощных за несколько дней до уборки.

Tomat "Brandywine Yellow".
Suurepärane sort teie kollektsiooni: lihatomat kaaluga 0,5 kuni 1,0 kg.
Suurepäraste maitseomaduste tõttu üks populaarsemaid tomati sorte Ameerikas. Kasvatatakse kasvuhoones või kiletunnelis.
Sort on hiline ja kõrgekasvuline (150-200 cm). Lehed meenutavad kartuli lehti.

Write a review

Note: HTML is not translated!