• Green peas ''Winner''

Green Pea "WINNER"
A very early variety intended for immediate consumption as well as for industrial processing. The first flowers appear at the 9th - 10th node. The number of seeds in a pod is 7 to 8. The pods are green with large to very large seeds. The recommended Seed rate is 90 to 100 plants per 1 m2. The recommended sowing rate is 180 to 200 kg per ha. The time from sowing to harvest is approx. 59 days.

Сорт мозгового гороха "Winner".
Ранний сорт (59 дней), предназначенный для употребления в свежем виде, для консервирования и заморозки.
Количество горошин в стручке: 7-8 штук. Горошины очень крупные.

Sugar Peas Suhkruhernes

Требования: горох может расти в любых климатических условиях и любой почве, при условии, что она является рыхлой и в достаточной мере снабжена гумусом. Следует избегать слишком защищённых от ветра мест. 
Посев: первым в году — уже в середине апреля — можно сеять лущильный горох. Он способен переносить лёгкие заморозки даже будучи в цвету. В апреле сеют мозговой и сахарный горох. В принципе, можно сеять и позже — в середине июня, но делать это не рекомендуется, поскольку тогда в случае жаркого лета урожай будет скудным. Расстояние между рядами гороха — 40 см, если ряды двойные — 10 см. Интервал между растениями в ряду составляет 5 см. Заложив семена на глубину 5 см, засыпьте их и плотно вомните в землю. 
Внесение удобрений: потребность в питательных веществах у гороха невелика, поэтому хорошо вылежавшегося компоста, как правило, бывает вполне достаточно. Нужно полностью отказаться от азотсодержащих удобрений, поскольку растения сами вырабатывают азот. Ввиду этого корни растений после сбора урожая надо оставлять в земле. 
Уход: вскоре после появления всходов ряды гороха должны окучиваться. Обычно горох нуждается в опоре, с тем чтобы было легче собирать урожай. Кустовой горох может обходиться без опоры, но может также расти на проволочной сетке. Почва должна быть всегда надлежащим образом увлажнённой. Её пересыхание приводит к уменьшению объёма урожая. 
Сбор урожая: первым созревает лущильный горох. Его нужно обрывать как можно быстрее, пока он не утратил свой зелёный цвет. Мозговой горох обязательно должен собираться молодым, так как для сушки он не годится. Его начинают собирать в середине июня, как и сахарный горох, который, впрочем, может оставаться на растении длительное время без ущерба для качества. 
Биологическая защита: птицы с удовольствием клюют горох, поэтому посев нужно накрывать. Тля легко удаляется с листьев водой. Мучнистая роса появляется главным образом в результате скученности растений. Поражённые растения немедленно удаляйте.

Varajane sort - 59 päeva saagini, kasutatakse värskelt, konserveerimiseks ja külmutamiseks. Kaunas keskmiselt 7-8  suurt seemet.
Seemneid pakis 50 g.

Kasvunõuded: hernes võib kasvada mistahes klimaatilistes tingimustes ja igas mullas, kuid juhul, et see on õhuline ja piisavalt huumusrikas. Vältida tuleks liiga tuulte eest kaitstud kohti. 
Külv: esimesena - juba aprilli keskpaigas võib külvata lüdihernest, see on võimeline taluma ka lühiajalisi kergeid külmi isegi õitsvana. Aprillis külvatakse ka kortsteralist ja suhkruhernest. Põhimõtteliselt võib külvata ka hiljem – juuni keskel, kuid seda ei soovita teha, kuna palava suvega jääb saak nigelaks. Reavahe hernel – 40 cm, kui read kahekaupa, siis 10 cm. Taimede vahekaugus 5 cm. Seeme panna 5 cm sügavusele ja muld pealt tihendada. 
Väetamine: herne vajadused pole suured, seepärast piisab ka hästikõdunenud kompostist. Täielikult välistada lämmastikku sisaldavad väetised, kuna taimed ise on võimelised siduma lämmastikku. Seepärast tuleks taimede juured jätta peale koristamist maasse. 
Hooldus: kohe peale tõusmete ilmumist read mullata. Tavaliselt on hernele vaja panna toed, see kergendab ka saagikoristust. Põõsashernes saab läbi ka tugedeta, kuid võib kasvada ka traatvõrgul. Pinnas peab alati olema piisavalt niiske, kuivus viib saagi vähenemisele. 
Saagi koristamine: esimesena valmib lüdihernes. Teda on vaja kiiresti koristada, enne kui roheline värvus kaob. Kortsteraline hernes vajab noorena koristamist, kuna ta ei sobi kuivatamiseks. Koristama hakatakse teda juuni keskel, nagu ka suhkruhernest, mis muide võib taimedele külge jääda kauemaks, ilma et kvaliteet langeks. 
Bioloogiline kaitse: linnud nokivad meelsasti hernest, seepärast peab külve katma. Lehetäisid saab maha veega uhtudes. Jahukaste ilmub tavaliselt tihedalt külvatud taimedele. Kahjustatud taimed eemalda

Eng.: Wrinkled pea. Suom.: Ydinherne. Sven.: Märgärtor.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha

Green peas ''Winner''

Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend C.O. Lehm
  • Brand: MoravoSeed
  • In a pack: 50,0 g (200 s.)
  • Availability: In Stock
  • 1.50€


Top