• Royal Poinciana ''Ognenny zontik''

Royal Poinciana ''Ognenny zontik''

Delonix regia
  • Brand: Gavrish
  • In a pack: 3 s.
  • Availability: 1
  • 1.68€


Royal poinciana is a spectacular shade tree in tropical climates. As a free standing specimen tree, it has no peers. Picture this beauty framed by a cluster of coconut palms! Royal poinciana tolerates salty conditions and can be grown near the coast, but not in openly exposed beach conditions. Royal poinciana tolerates hard pruning and can be kept at a small size, and even grown in the greenhouse. Yes, there are down sides. Royal poinciana has shallow, wide-spreading roots that will not allow underplanting and the roots can be a threat to building foundations and sidewalks. The tree sheds large woody pods and brittle branches that get broken off in the wind. Seedlings will come up all around the tree. This species is also called flamboyant or flame tree. This colorful individual is just one of thousands that set South Florida ablaze in spring and summer. Features Royal poinciana puts on its riotous show over a long season in spring and summer. Even if it never bloomed, it would still be one of the most beautiful trees in the world with its graceful live oak-like form, sculptured Ficus-like surface roots, and lacy fernlike foliage. Virtually everyone falls in love with this tree at first sight. It is so loved in Miami that they have an annual festival to celebrate its flowering.

Делоникс королевский "Огненный зонтик" - Delonix regia. 
Оптимальными условиями содержания растения являются следующие: тёплый климат, светлое солнечное или полузатенённое место, регулярный полив в вегетационный период и дренированные грунты. Делоникс очень толерантен к качеству грунта и может хорошо развиваться в широком диапазоне pH и даже соловатой почве. Взрослые растения довольно засухоустойчивы, а в открытом грунте выдерживают зимние понижения температуры до 0 градусов и даже небольшие кратковременные заморозки до минус 2-3 градусов. В домашних условиях, как кадочная культура, культивируется редко. При комнатном содержании в условиях недостатка освещения в зимний период, растение следует принудительно отправить в состояние покоя, соответствующее засушливому сезону в природе. Полив резко сокращают или вообще прекращают, поддерживая лишь минимальную влажность грунта. При этом делоникс может частично или полностью потерять листву. Возобновление нормального полива весной стимулирует начало цветения. При этом следует учесть, что зацветает дерево только во взрослом состоянии, судя по литературным данным, примерно в 10-летнем возрасте. Растение хорошо переносит достаточно суровую обрезку, которой можно регулировать его рост при содержании в условиях ограниченного пространства.
Размножение черенками или довольно крупными овальными семенами длиной около 2-2.5 см , заключёнными в очень твёрдую оболочку, которую перед замачиванием в воде скарифицируют либо размягчают (обдав кипящей водой или кислотой), затем замачивают на 1-2 суток в тёплой воде, а затем перед высадкой в грунт оболочку удаляют. Жизнеспособные и правильно обработанные семена обычно прорастают через 1-2 недели, в противном случае прорастание может затянуться на несколько месяцев. При размножении полуодревесневшими черенками, взятыми с взрослого дерева, цветение может наступить значительно быстрее, как только растение достаточно окрепнет.

Kuning-leekpuu ''Ognenny zontik''.
Kaunilt õitsev haruldane lehtdekoratiivne toataim. Nõudlik kasvutingimuste suhtes. Kasvutemperatuur +20-+25 kraadi kogu aasta jooksul. Vajalik kõrge õhuniiskus, regulaarsed piserdamised, pealtväetamised ja kastmine. Päikesepaiste- ja valguslembene. Talvel vajab lisavalgustust. Pinnas ei pea olema kuiv ega liigniiske. Muld kobestatud, kerge. Drenaaþ kohustuslik. Õitseb vaid õigete tingimuste loomisel. Õitsemine võib saabuda 2. aastal pärast külvi. Väljaspool õitsemist dekoratiivne tänu õhulisele lehestikule. Seemned enne külvi skarifitseerida (vigastada kest) ja töödelda kasvustimulaatoritega. Seemnete tärkamistemperatuur +25 kraadi. Tärkab 25-45 päeva pärast.
Optimaalsed kasvutingimused taimele on järgmised: soe kliima, päikeseline või poolvarjuline koht, regulaarne kastmine vegetatsiooni perioodil, hea drenaaþiga pinnas. Leekpuu on väga tolerantne kasvupinnase suhtes ja võib kasvada suures mulla pH vahemikus, isegi sooldunud pinnases. Täiskasvanud taimed on piisavalt põuakindlad, ning avatud krundil taluvad talvel temperatuuri kuni 0ºC ja isegi väikeseid lühiajalisi miinuskraade -2-3ºC.
Kodustes tingimustes, potikultuurina, kasvatatakse harva. Tubastes tingimustes, kui talvel on ebapiisavad valgustingimused, tuleb taim suunata sunniviisilisele puhkeseisundisse, vastavuses põuasele sessioonile looduses. Kastmist vähendatakse järsult, või lõpetatakse üldse, hoides kõigest minimaalset mullaniiskust. Sellisel juhul võib leekpuu kas osaliselt, või täielikult oma lehed maha lasta.
Taastades kevadel kastmise, stimuleerib see õitsemise algust. Seejuures tuleb arvestada sellega, et taim õitseb ainult täiskasvanuna, kirjanduse andmete järgi umbes 10 aastasena. Taimed kannatavad piisavalt hästi tugevat kärpimist.
Paljundatakse pistikutega, või piisavalt suurte, ovaalsete seemnetega, mille pikkus on umbes 2-2,5 cm ja mis on kaetud väga tugeva kestaga. Seda kesta enne vees leotamist skarifitseeritakse. Seejärel leotatakse 1-2 ööpäeva soojas vees, ning seejärel enne maha külvamist eemaldatakse kest. Elujõulised ja õigesti töödeldud seemned idanevad tavaliselt 1-2 nädala pärast, vastasel juhul võib tärkamine venida mõne kuuni. Paljundades poolpuitunud pistikutega, mis on võetud täiskasvanud taimelt, võib õitsemine saabuda tunduvalt kiiremini, kui ainult taimed piisavalt kosuvad.

Eng.: Royal Poinciana, Flamboyant, Flame of the Forest, Flame Tree, Peacock Flower. Suom.: Tulipuu, liekkipuu. Sven.: Flamboyant. Bot. syn.: Poinciana regia.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good
Captcha
Top